Liyakat İlkesi

Dünyaca ünlü “Mesnevi”yi ehliyet ve liyakat üzerine inşa eden Mevlana’ya göre, toplumda barışın, adaletin, huzurun sağlanması ancak bu kavramlara önem verilmesi, ehliyet ve liyakat sahibi insanların iş başına getirilmesiyle mümkün olabilecektir. Ehliyet ve liyakate bakılmaksızın işlerin yürütülmeye çalışılması halinde ise toplumsal düzenin işleyişinde aksaklıklar ortaya çıkacaktır.

-*- *-

Dünyanın birçok demokratik ülkesinde, örneğin tüm “AB” ülkelerinde, bir kişinin her hangi bir göreve getirilmesi “fırsat eşitliği” temelindedir... İngiltere’de buna “Equal opportunities” denir...

Ve bu ilke, ülkenin yönetiminde çok önemli bir ilke olarak kabul edilir…

Fırsat eşitliği, işe girişte ve bir işte terfi almada yani yükselmede; dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç veya benzeri ayrılıkların dikkate alınmaması ve hiçbir kişiye, aileye veya zümreye ayrıcalık tanınmamasıdır.

Fırsat eşitliği ilkesinin tamamlayıcısı ise “Liyakat İlkesi”dir…

Liyakat, bir işte, bir kişinin, oturduğu koltuğun yani makamın hakkını verebilmesi olarak da açıklanabilir…

Türkçeye, yeter olma hali veya yeterlik diye de Türkçeleştirebiliriz.

Yeterlik, görevi başarıyla yapabilme gücüdür. Ancak liyakatin yani yeterliğin temelinde bir “hak etme” kavramı vardır.

-*- *-

Tüm demokrasilerde olduğu gibi, yönetim biliminin en başta gelen “olmazsa olmaz”dır “Liyakat İlkesi”...

Görevler için en yetenekli ve en yeterli elemanların seçilmesi demektir...

Herkese açık yarışma sınavları düzenlenebilmelidir…

Başarılı kişileri değerlendirecek bir sistem kurulmalıdır…

Sınavlar herkesin duyabileceği şekilde duyurulmalıdır…

Herkese başvurma fırsatı verilebilmelidir… Verilmelidir…

Aranan genel ve özel şartlar gerçekçi olmalıdır…

Adaylar arasında ayrım gözetilmeden, yeteneğe göre başarı sıralaması yapılmalıdır…

Bir ülkeyi, bir kurumu iyi yönetmek istiyorsanız; fırsat eşitliğiniz ve liyakat ilkeniz mutlaka olmalıdır…

-*- *-

KKTC’deki en ciddi noksanlık buradadır…

Ülkemizde ne eşitlik ne de liyakat ilkeleri vardır…

Ülkemizde yaşadığımız sıkıntının en birincil sebebi, yönetenlerin (her mevkide), “liyakate göre” atanmamış olmalarıdır...

Liyakat olmaması hali, çok tehlikelidir…

Kişi, oturduğu koltuğa layık olmadığını, hak etmediğini çok iyi bilir… Bunun farkındadır…

Ve bu layık olmama halini saklamak gereği duyar…

Ne yapar?

Önce saçmalar tabii ki...

Sonra, mesela çok üst düzey bir atamaysa, etrafına gerekli gereksiz bir sürü sekreter, danışman, memur toplar…

Sürekli havalı giyinir... Havalı otomobiller kullanır... Şoförler, siyah gözlükler, silahlı korumalar, önden giden eskortlar, arkadan gelen araçlar falan...

Her açılışta, her etkinlikte “en önlerdedir”…

İş yapmasına gerek yoktur çünkü işi bilmez... Bilirmiş gibi yapar… Bilen başkalarının yapmasına da müsaade etmez...

Ve ülke böylece batar...

Hani müzakereler devri kapandı; KKTC yeni bir yola girecek diyoruz ya; bu yeni yolda, bu ilkelere çok değer verirsek, her şey çok daha farklı olabilir. Yetenekli yöneticiler, müreffeh ülkeler yaratır…

YORUM EKLE