Lokmacı Kapısı’nın Arasta’ya (surlar içine) etkisi

   Lefkoşa Arasta esnafı temsilcileri, geçtiğimiz günlerde devlet yetkililerini ziyaret ederek, 180 adet bölge esnafının çözüm bekleyen sorun ve sıkıntılarını aktararak, Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Vakıflar İdaresi’nden beklentilerini dile getirdi. Lokmacı Kapısı’nın geçişlere biran önce açılması için girişimlerin artırılmasını talep etti.
   Arasta bölgesini ziyaret ettiğimiz zaman, esnafın içinde bulunduğu olumsuz durumu yerinde görebiliyoruz. Açık olmalarına karşın işleri yolunda gitmeyen, çok az satış yapan bazı işyerleri dışında, çok sayıda dükkanın da kapalı olduğunu fark ediyoruz.
   Bölge ile ilgili yaptığım araştırmaya ve esnaflardan aldığım bilgiye göre, salgın başlamadan, kapanma öncesinde Lokmacı Kapısı’ndan günde ortalama 2 bin 500 civarında kişi Kuzeye geçiyordu. Ledra Palace yaya geçişleri ile Metehan’dan araçlı geçişlerle birlikte Arasta bölgesine ve surlar içine gelenlerin sayısı günde yaklaşık 3 bin 500 kişiye ulaşıyordu.
   Gelenlerin çoğunluğu, Güneye göre çok daha ucuz olan ürünleri almak amacıyla geliyordu. Yani ticaret ve alışveriş içindi. Elbette ki, gezme, eğlenme ve turistik amaçla gelenler de vardı. Bu amaçla gelenler ise  azınlıktaydı. Ama az da olsa onların da yaptıkları harcamalar bulunuyordu.
   Bölgeye gelenler günlük yaklaşık 80-100 bin Euro arasında harcama yapıyorlardı. Aylık olarak bu rakam yaklaşık 2.5 milyon Euro’yu buluyordu. Bu günkü kurla yaklaşık 19-20 milyon TL’den bahsediyoruz. Ülke ölçeğimiz için çok önemli bir rakam. Nerdeyse, devlet bütçesinden yatırımlar için ayrılan 1 yıllık paraya denk geliyor.
   Harcamaların büyük bir kısmı nakit olarak yapıldığı için, Güneydeki kredi kartı merkezi(JCC)’nin kayıtlarına ve açıkladığı rakamlara yansımamaktadır. Zaten, ülke genelinde harcama yapan Rumların harcamaları çoğunlukla nakit olduğu için,  açıklanan kredi kartı rakamlarının çok üstünde miktarlarda harcamalar yapılmaktadır.
   Şu anda ise, Lokmacı Kapısı’nın kapalı olmasından dolayı Arasta bölgesinde ekonomik hayat nerdeyse durma noktasına gelmiştir. Dükkanların yaklaşık dörtte biri kapalı durumdadır. Açık olanlar ise personel çıkararak, çok az iş yaparak, bazı gün siftah yapmayarak vakitlerini geçiriyorlar. Ama, hep eski günleri düşünerek, bir umutla bekliyorlar. Arasta bölgesinin müşteri potansiyelinin çok büyük çoğunluğunu Rumlar ve turistler oluşturuyor.
   Bu bilgiler ışığında, bölgedeki işyerlerinin büyük oranda mal sahibi evkaf(Vakıflar İdaresi) olduğu için, kiralarını ödeyemeyen esnaf ve işletmelere daha esnek davranmalı ve kolaylıklar sağlamalıdır. Lefkoşa Belediyesinin bölgedeki işletmelerden aldığı kira ödemelerini 2 ay talep etmediğini de memnuniyetle öğrendik. Lefkoşa Belediyesi’ni bu kararından dolayı tebrik ediyorum. Vakıflar İdaresinden de benzer uygulamalar bekleniyor.
   Ayrıca, bölgedeki işletmelerin vergi, sigorta, ihtiyat sandığı ve elektrik ödemelerinde de ertelemeler mutlaka gündeme gelmeli, işletmelere hibe, çalışanlara da ücret desteği verilmelidir.
   Öte yandan, benzer sıkıntılar ve sorunlar, Mağusa Surlariçi ve Girne çarşısı esnafları için de geçerlidir. Zira, bu bölgelerdeki esnaflarımızın da yoğunlukla müşterileri Rum komşularımız ve turistlerden oluşmaktadır. Onların da iş hacimleri düşmüş ve çok zor durumdadırlar. Onlara da,  kira, elektrik, vergi, sosyal güvenlik, hibe ve ücret destekleri mutlaka sağlanmalı, devletin alacakları ertelenmelidir.
   Lokmacı’nın açılması özellikle bölge esnafının yaşaması için, can simidi önemindedir. Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümet yetkililerinin Güney Kıbrıs ve Birleşmiş Milletler ile konuyu gündeme getirip, girişimlerini artırmaları gerekmektedir.
   Önemli bir gelişme de, dün itibarı ile Ledra Palace Kapısı’nın yaya geçişlerine açılmasıdır. Kara kapılarında uygulanacak kurallara riayet edilmesi ve denetimlerin yapılması ile halk sağlığı tehlikeye atılmadan ekonomik hayatın hareketlenmesi mümkün olabilmelidir.
   Elbette ki, salgının Kıbrıs’ın tümünde yayılmaması ve kontrol altında kalması Lokmacı Kapısı’nın da açılma sürecini hızlandıracaktır. Bu bağlamda, Ülkeye karantinasız girişlerin başladığı bu dönemde, giriş ve geçiş noktalarında gerekli sağlık tedbirlerinin alınması, PCR testlerinin sonuçları açıklanana kadar gerekli karantina koşullarına uyulması ve denetimlerin yapılması hem halkımızın sağlığı, hem de ülkemizin ekonomik hayatı için olmazsa olmazdır.
   Bu konularda herhangi bir ihmal, sorumluluk eksikliği, organizasyon ve koordinasyon noksanlığına fırsat verilmemelidir. Kimsenin halk sağlığını ve ekonomik hayatı riske atmaya hakkı yoktur.

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104