Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

Bu gece Mevlid Kandilidir. Bu gece insanlığın kurtarıcısı, iki cihan güneşi Hz. Muhammed’in doğum gecesidir. Asırlarca beklenen müjdecinin doğduğu gecedir. Hz. Muhammed’in kutlu doğumunun Müslümanlarca coşkuyla kutlandığı bir gecedir.

Rahmet peygamberinin doğumu, Allah’ın bütün insanlığa bir armağanıdır. Sevgili Peygamberimiz; Allah’ın son elçisi, insanlara ve cinlere gönderdiği son kurtarıcı, Yüce Kuran’ın tebliğcisidir. Rahmet peygamberi hayatını insanlığın saadeti uğruna çalışmakla geçirmiştir. Onun hayatını okudukça, insanın gönlü huzurla dolar, kalbi imanla çağlar, yüreği ona kavuşmanın hasretiyle ağlar. Onun hayatını okuyan tekrar okumak, dinleyenler defalarca dinlemek ister. Çünkü onun hayatı sevgi, şefkat, fazilet, samimiyet ve nezaket gibi birçok güzel hasletlerle doludur. O insanlığı zulmet ve cehalet karanlığından çıkaran, dünyayı ilim, adalet, medeniyet ve fazilet ışıklarıyla aydınlatan Peygamberimiz bütün insanlığın önderi ve rehberi olarak gönderilen bir peygamberdir. Bu konuda Yüce Rabbimiz “Habibim, biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.” Diye buyuruyor. Sebe Suresi, ayet 28 de.

Mevlit Kandilleri Hz. Peygambere olan sevgimizin pekiştiği, bu anlayış ve inançla birbirimize karşı kardeşlik duygularımızın güç kazanacağı gecelerdir. Peygamberimize yazılan naatlardan Süleyman Çelebi mevlidinde “Doğdu ol saatte ol Sultanı Din, Nura gark oldu semavat-ü zemin” diyerek bu gecenin yeri göğü nurla dolduran bir vakıa olduğunu anlatmaktadır. Bu nurlu ve nurlandıran Peygamberi sevmeliyiz. O sevilecek ki, sevgilerin en büyüğü Allah sevgisine ulaşılabilsin. O çok sevilmedikçe onun örnek kişiliğinden yararlanmak mümkün olmayacaktır.

Şu halde Allah sevgisine ve hoşnutluğuna giden yol Allah Resulünü sevmekten geçer. Bu sevgi de sözde kalmayacak, onun güzel ahlâkını, bu sevgiye aykırı olan davranışlardan sakınacağız. Böylece yalan söylenmeyecek, hırsızlık yapılmayacak, kimsenin malına, canına, ırzına göz dikilmeyecek. Milletin malı kullanılırken hor kullanılmayacak zarar verilmeyecektir. İnsanlar için önemli bir kusur olan dedikodu, gıybet yapılmayacak düşünce ve kanaatlerinden dolayı kimse kınanmayacaktır. Bütün davranışlarımıza İslâm’ın en iyi insan olma konusundaki emirleri yerleşecek hem fertler hem de toplumlar huzur bulacaktır.

Devletimize, milletimize, komşularımıza, aile fertlerimize, kendi kişiliğimize karşı olan vazifeleri kusursuz bir şekilde yerine getireceğiz. Çünkü örnek aldığımız insan Allah tarafından insanlara en güzel örnek olan, çalışması sağlam, sabırlı, yaratıcısına tereddütsüz güvenmiş, O’nu zikreden, bütün insanlığı düşünen ve onlar için dua eden her türlü kir ve günahtan arınmış bir kimseyi dünya ağırlamamıştır.

Değerli kardeşlerim!

Kuran-ı Kerim’de yegâne örnek gösterilen Hz. Muhammed’in izini takip etmek ve Onu birçok yönleriyle tanımak suretiyle birlik ve beraberliğin doğacağını, ülkemiz insanı ve bütün Müslümanların özlenen ahlâk seviyesine ancak bu yolla ulaşabileceğini hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız. Ne mutlu Onu örnek alanlara! Ne mutlu Ona lâyık olanlara!

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

YORUM EKLE

banner75