Mobbingle ilgili ciddi tedbirler alınmalıdır

Tespit edilişi ve onunla ilgili mücadele çok eskilere dayanmasına rağmen “mobbing” ifadesi ülkemizde hayatımıza son birkaç yıl içinde girdi.

Mobbing, bezdirme, yıldırma, baskı, sıkıntı verme, psikolojik şiddet manasına geliyor.

Bir kimseye veya bir gruba, ofis zorbalığı, sosyal kabadayılık yapılmasına mobbing deniyor.

Ülkemizde azımsanmayacak kadar çok kişi mobbinge maruz kalıyor.

İşin ilginç tarafı da mobbingi yapanların, bunu normal hakkıymış gibi görmesidir.

Daha ilginci de mobbinge uğrayan birçok kişinin, bunu normal kabul etmesidir…

Birilerine yönelik bezdirme, hiç kimsenin hakkı değildir, hiç kimse de bunu hak etmiyor.

Birçok kişi bu yıldırma eylemleri nedeniyle işini değiştirmek zorunda kalıyor, psikolojik sıkıntı yaşıyor, bunalıma giriyor.

Yani mobbing, küçümsenecek, ciddiye alınmayacak bir şey değildir.

KIBRIS’a konuşan KKTC Mobbingle Mücadele Derneği Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, mobbingin ülkemizde sıkça yaşandığını fakat ‘ne olduğunun’ bilinmediğini söyledi.

Bu nedenle mobbingle ilgili ilk mücadeleyi, kurdukları dernek vasıtasıyla başlattıklarını anlatan Öksüzoğlu, “Bu kavram, KKTC’ye uğramamış bile. Dolayısıyla, mobbinge dair nerdeyse hiçbir farkındalığı olmayan bir toplumla muhatap oluyoruz. 28 yıllık kamu görevliliği geçmişim var ve mobbinge, iki yılı çok yoğun şekilde olmak üzere birçok sefer maruz kaldım. Yani bunu yaşadım, ardından buna dair doktora tezi yazdım ve şimdi de mobbingle mücadeleye atıldım” dedi.

Öksüzoğlu, şunları da söyledi:

“Görev yerini değiştirme, kızağa çekme, bulunduğu kurumdan sürme, telefonlara baktırmama, görmezden gelme, yokmuş gibi davranma, diyalog kurmama, ayağını kaydırmaya çalışma, azarlama, üzerinde hakimiyet kurmaya çalışma, hakkında dedikodu yayma gibi aklınıza gelen ve gelmeyen çok çeşitli yıldırma yöntemlerinden bahsediyoruz…”

Türel Özer Öksüzoğlu, “Çalışma Bakanlığı öncülüğünde bir komisyon veya komite kurularak, Çalışma ve Ceza Yasaları dahilinde mobbingle ilgili yaptırımların hayata geçmesini ve belki de en önemlisi, mobbingin gerçekleştiğini saptayabilecek uzmanların yetiştirilmesini de talep ediyoruz” dedi.

Hem işyeri zorbalığını kayıtlara geçirebilecek yetkinlikteki personele, hem de böylesi bir durumun tespit edilmesi durumunda uygulanacak cezaî yaptırımlara ihtiyaç duyulduğu gerçeğine dikkat çeken Öksüzoğlu,  ‘mobbing’ diye adlandırılan eylemin, farklı pek çok şekilde tezahür ettiğini vurguladı.

Kamuda çalışan memurlar için mobbingin zaten çalışma hayatının neredeyse bir parçası haline geldiğini belirten Özksüzoğlu, “Özel sektör çalışanları için durum aslında daha da vahim. Bu insanların akıbeti zaten patronun iki dudağı arasında… Buna bir de çalışanlar arasındaki rekabet eklenince, ortaya çok daha zor bir tablo ve ‘kirli’ bir ortam çıkıyor” dedi.

KKTC Mobbingle Mücadele Derneği Başkanı’nın anlattıkları ve tespitleri çok doğru… Özellikle de özel sektör çalışanlarının daha korumasız olduğu gerçeği var…

“Bu kadar sorun içinde bir de bununla mı uğraşacağız?” demeyin, bu da ciddi bir sorundur. İnsanın yaşam kalitesini aşağıya çeken, çalışma ve yaşama azmini yitirmesine neden olan bir sıkıntıdır.

KKTC Mobbingle Mücadele Derneği’nin devlet yetkilileri ve sivil toplum örgütleriyle başlattığı temaslar ve işbirliği anlamlıdır. Yapılmasını istedikleri yasal düzenlemeler ve diğer tedbirlere destek verilmelidir, çünkü ülkemizde mobbing zannedildiğinden de fazladır.

 

YORUM EKLE

banner75