Münhal sınavlarındaki başarısızlık

Bu konuyu daha önce de işlemiştik.

Ancak tam da kolej sınavlarının tartışıldığı bu günlerde yeniden gündeme almak istedik.

Devlet münhallerine katılan kişilerin 60 puan dahi alamayarak, başarısız olması meselesi...

Bir taraftan ezbere ve test sistemine dayalı kolej sınavı yapıyoruz, diğer taraftan üniversite mezunu, hatta yüksek lisansı olan kişiler devlet münhalinde 60 bile alamıyor.

Mesele, testlerle çocukları yarıştırıp bir yerlere sokmak değil, onlara bir şeyler katabilmektir.

Gerek, ilkokul ve orta eğitimde, gerekse üniversitede çok kitabi, çok ezberci, çok teorik dersler veriliyor.

Hayatın kendisi yok eğitimde, genel kültür yok.

İnsanlar, çevresinde, bölgesinde olup bitenden haberdar değil.

Üniversite bitirmek, hatta birkaç üniversite bitirmek, yüksek lisans yapmak yetmiyor ki hayatın içinde değilsen.

Hayat ders kitaplarından, ders konularından ibaret değil ki, hatta hiç değil.

Sonra da Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne kadrolu personel alımı için açılan münhal sınavına katılan 21 kişiden kimse sınavı geçemez.

Bu öyle geçiştirilecek bir durum değil, ciddiye alınması ve üzerinde durulması gerekir.

Ne yapsın yani yetkililer, bu kez daha kolay sorular mı sorsun?

Kolay soru sorunca, sorunu çözmüş mü oluyoruz?

Soruları kolaylaştırıp tekrar sınav açarsak aslında yaşanan sorunu hasıraltı etmiş oluruz.

Son zamanlarda sınavlardaki başarısızlıklar eğitim sistemimizi tartışmak için bir fırsattır.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nin sınavına 54 kişi yazıldı, 21 kişi sınava katıldı.

Yani 33 kişi sınava girme cesaretini bile gösteremedi.

Cesaret edip sınava katılanların 21’i ise 60 alamadı ve geçemedi.

Gerçekten bu ciddi bir sorundur.

Yıllarca devlet kadrolarına sınavsız, torpille personel istihdam edildi.

Kamu işte bu yüzden verimsizdir.

Gerçek anlamda bir sınav yapılsa, bugün devlet kadrolarında çalışanların yüzde 80’i işe giremeyecekti.

Liyakatin, hak edişin olmadığı yerde, hatır gönülle, partizanlıkla alınan personel işte bu kadar çalışır.

İşte kamunun verimsiz olmasının bir nedeni de budur.

Sınavlardaki başarısızlığı uzmanlar “eğitim sisteminin yetersizliğine” bağlıyor.

Bu başarısızlığın eğitim sisteminin genel kültüre yönelik olan eksikliğini gözler önüne serdiğini söylüyorlar.

Bu konunun yetkililer tarafından dikkate alınıp, üzerinde çalışılması gerektiğini vurguluyorlar.

Eğitim sisteminin ezbere dayalı olmasının başımıza bu dertleri açtığını belirtiyorlar.

Ülkemizdeki üniversitelerin nitelik ve kalite bakımından denetlenmesi gerektiğini söyleyenler de var.

“Ne yapalım geçmemişlerse geçmemişlerdir, bu defa geçerler” demeyelim.

Başarısızlığı irdeleyelim ve çözüm yolları bulalım, aksi takdirde kalitesizlik ve verimsizlik devam edecektir.

 

YORUM EKLE