Nimetler ne kadar çok, şükür eden ne kadar az

   Şükür etmek, şükür etmek, aslında ne kadar önemli bir şey farkına varabilmek çok önemli. Şükürde en önemlisi verilen nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmektir. Allah'tan geldiğini bilerek dil ve kalb ile söylemektir.

   Şükür nedir? Şükür sahip olduğunuz şeyler karşılığında onu verene minnetini arz etmek memnuniyet belirtmektir. Sadece dil ile şükür etmek tam şükür değil, onu verenin Allah olduğunu bilerek, kalb ile de tasdik etmekle tam şükür sayılır.

İslam âlimleri şükrü şöyle tarif etmişlerdir:

Şükür, her nimetin Allah’tan geldiğini bilip dil ile de hamd etmektir. Allahü teâlânın emirlerini yapıp yasak ettiklerinden sakınmak şükretmek olur. İnsanların hidayeti için çalışmak, onları irşat etmek de şükür sayılır.

   Şükür, Allahü teâlânın verdiği nimetleri yerinde sarf etmek, günahlardan kaçınmaktır. İnsan, Rabbin verdiği nimetlerle günah işlerse, nankörlük etmiş olur.

   Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Nimeti vereni bilip gereğiyle amel etmektir. Bu amel, kalb, dil ve diğer azâlarla olur. Kalb ile iyiliğe niyet eder. Dil ile hamd eder, şükrünü açıklar. Uzuvlarla şükür ise, Allahü teâlânın verdiği nimetleri yerli yerinde kullanmaktır. Mesela gözün şükrü, Müslümanların, arkadaşların kusurunu görmemektir. Kulağın şükrü, söylenilen ayıpları duymamış olmaktır.

   Şükür, Allahü teâlânın verdiği nimetleri Onun sevdiği yerlerde kullanmaktır. Allahü teâlâ bir kula birbirini takip eden çeşitli nimetler verince, kul buna layık olmadığını düşünüp utanması da şükür olur. Şükürdeki kusurunu bilmesi de şükür olur. Şükredemiyoruz diye özür beyan etmesi de şükürdür. (Allahü teâlâ, kusurlarımı örtüyor) demesi de şükürdür. Şükür vazifesini yerine getirmenin Allahü teâlânın bir lütfu olduğunu düşünmek de şükürdür.

Nimeti muhafaza ve artırmak için Şu üç şeyi yapan tam şükretmiş olur:

1- Gelen her nimeti Allah’tan bilip şükretmek.

2- Allahü teâlânın verdiği her şeye razı olmak.

3- Nimetlerden istifade edildiği müddetçe, Allahü teâlâya isyan etmemek.

Şükür, hem eldeki nimeti yok olmaktan kurtarır, hem de yeni nimetlere kavuşturur.

   Her zaman her şey için şükür etmeliyiz. Şükür sadece hoşnut olduğumuz şeyler karşılığında değil, hoşnut olmadığımız durumlar karşılığında da şükür edebilmektir. Kötü olan şeylerde belki de bize farklı bakış açısı verebilir. Hayatımızda bazı şeylerin farkına varmamızı sağlayabilir.

   İhlâslı bir Müslüman, her şeyi ile Allah'a teslim olmuş ve her şeyin Allah'tan olduğunu bilerek yaşar. Ona göre ibadetlerini ve hamdını yapar. Şükrünü yerine getirir.

   Çalıştınız biriktirdiniz bir ev veya araba aldınız bunu siz almadınız onu size bahşeden, sizi yaratmış olan güç ve kuvvet vermiş olan Allah vermiştir. Siz Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle çalıştınız bu sayede çalışmış oldunuz ve birikim yaptınız. Ne olursa olsun her şeyin Allah'tan olduğunu bilerek şükür etmeliyiz. Ben çalıştım kazandım demek bencilliktir. İhlâslı bir Müslüman olmak bu bilinçten geçer.

   Hz. İbrahim, Allah ona ihlâsı, samimiyeti ve teslimiyeti bahşetti. O bunlara karşılık rabbine bol bol şükür etti ve Allah'ın rızasını kazanmış bir Peygamber oldu. Hz. İbrahim denilince ilk akla gelen şey şükürdür. O, Allah'tan bol rızık ve nimet istemiştir. Ama isterken dünyevi istekler için istememiş o nimetler karşılığında daha fazla şükür edebilmek için istemiştir.

   Hz. İbrahim'in başına çok büyük sıkıntılar gelmiştir. Oğlunu Allah buyurduğu için kurban etmeye razı olmuştur. Putperestlere karşı gelip onlara direnmiştir. Putperestler onu ateşe atmışlardır. Ama Allah Hz. İbrahim'in yanmasına razı olmamıştır ve onu ateşin yakmasına izin vermemiştir.

   Tüm bunlara karşılık Hz. İbrahim Allah'a teslimiyeti bırakmamış ve bol bol şükür etmiştir. Bizlerde Hz. İbrahim'i örnek alıp her şeyin iyi olsun kötü olsun Allah'tan geldiğini bilip Ona, bunlar karşılığında bol bol şükür etmeliyiz.

   Şunu unutmayın sadece iyi şeyler, hoşnut olduğunuz şeyler için şükür değil, kötü de olsa her şeyde bir hayrın olacağını unutmadan kötü olan şeye de şükür etmek gerekir. Kötü olmasaydı iyinin farkı nasıl ortaya çıkacaktı.

   Allah Kuran’da çok kez şükürden bahsetmiştir. Çok şükredenin rızkının bollaşacağını bildirmiştir. Şükür edeni mükâfatlandıracağını bildirmiştir.

   Şeytan insanı şükür etmekten alıkoyacağını söylemiştir. Bizler şeytana uymayıp çok şükür edenlerden olalım İnşallah. Şeytanın sözünü boşa çıkaran sahih kullardan olalım İnşallah. (Allah'ın izniyle).

   Unutmayın Allah verdiği ile de vermediği ile de imtihan eder.

YORUM EKLE

banner75