Nüfus artarken...

Ülke nüfusunun artışı, elbette bazı ekonomistlere göre, canlılıktır ve ekonomik gelişmenin de şartıdır...

Ancak nüfusun kontrol edilemez noktaya gelmesi, özellikle suçlardaki artış, halkın ve ülkenin huzurunu ciddi anlamda olumsuz etkilemesi açısından ciddi sıkıntıdır.

Dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor.

Örneğin öğrenci sayısının artışına "ekonomik" gözlükle bakacak olursak, ülkede çok ciddi "getirisi" olduğunu görmezden gelemeyiz...

Bir yandan piyasaya, yani ekonomiye olağanüstü sıcak para taşıyan öğrenci sayısındaki artış, bir çeşit katkıdır, pozitif değeri vardır ama öte yandan öğrenci sayısındaki artış, suçların da artışı anlamına gelmekte ve negatif etki yaratmaktadır.

Daha uzun dönemde, öğrenci sayısındaki "nicel" ya da "sayısal" artışın, eğitimde "kalitesizliği" de beraberinde getirme riskini taşıdığını unutmamak gerekmektedir.

Eğer sayıyla birlikte kalite düşerse, önemli bir "toplu çöküş riski" olduğunu da kesinlikle göz ardı etmemek, kaçınılmazdır.

Kısacası, her adım, planlı bir şekilde atılmalıdır.

Oysa tam bir başıbozukluk olduğunu görmekteyiz.

Açıkçası, Meclis'te ve ne yazık ki hükümetteki görüntü, "verimli ve uyumlu çalışan" bir Meclis ya da hükümet görüntüsü değildir.

-*-*-

Kontrolsüz nüfus, çılgınlıktır.

Kriminal kişilerin ve suç çeşitlerinin artışı demektir.

Devlet yetkililerinin, güvenlik makamlarının bu konuda çok titiz olmaları gerekmektedir.

Dün haber merkezimize düşen bazı haberler arasında, şiddet olaylarının, hırsızlığın arttığına dair kanıt olabilecek olaylar dikkat çekiciydi.

Arkadaşıyla kavga eden bir kişiye kafa atarak burun kemiği ve dişini kıran bir başka kişi, dün mahkeme huzurundaydı...

Bu saldırgan kişinin ülkede kaçak olarak bulunuyor olması da ilginç bir detay olarak karşımızdaydı...

Bir başka olayda ise tartıştıkları gencin burnunu kıran üniversite öğrencisi iki genç aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığı anlatılıyordu.

Öteki bir olayda ise üçüncü ülkelerden gelen bir öğrencinin hırsızlıktan tutuklandığı, bir başka olayda ise yine üçüncü ülkeden gelen bir öğrenci gencin, uyuşturucuyla bağlantılı suçtan yargılanıp, teminatla şimdilik serbest kaldığı anlatılmaktaydı.

İlgili haberleri bugünkü gazetemizde bulabilirsiniz...

-*-*-

Örneklerden de anlaşılabileceği gibi; tekrar ediyoruz; kontrolsüz ve denetimsiz bir nüfus, ciddi sıkıntıdır.

Güvenlik, halkımızın çok hassas olduğu bir konudur.

Ne acıdır ki, güvenlik konusunda huzursuz bir hale geldiğimizi, bizzat ilgili davalara bakan yargıçlar dile getirmektedir.

Nüfus ve öğrenci artışının ekonomiye pozitif katkısından söz edenlerin; polis ve mahkemelerle ilgili görüşler de ortaya koyması gerektiği inancındayız.

Polisimizin sayısı ile ilgili sıkıntılar vardır.

Yargı, ciddi anlamda "zaman" sıkıntısı yaşamaktadır.

-*-*-

Halkın, artan suçlar yanında, hiç hakkı olmayan onlarca kişiye bakanlar kurulu kararı ile vatandaşlık verilmesi konusunda da bağrı ciddi anlamda yanıktır.

Yönetenlerin, yukarıda yazdıklarımızla ilgili olarak daha planlı, daha titiz, daha doğrucu olmaya gayret göstermeleri kaçınılmazdır. Halkın beklentisidir.

YORUM EKLE