Öğrencilerin 3 aylık bursları ödenmelidir

Mayıs ayına gelmemize rağmen, bu yılın ocak ayına ait öğrenci bursları, ancak 10 gün önce ödenebilmiştir. Böylece, 4 aydır ödenmemiş bursların sayısı 3’e düşmüştür.
Ülkemizin geleceği dediğimiz gençlerimiz, üniversite eğitimlerini bir sürü sorunla yürütmeye çalışıyor. Pandemi ile birlikte, bunların üzerine bir de sağlık tehdidi eklendi. Özellikle, ailelerinden uzakta olan öğrencilerin, pandemi ile birlikte, endişe, kaygı gibi sorunları artmaya başladı.
Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi, öğrencilerin ekonomik olarak hayatlarını sürdürmelerini sağlayan bursları da zamanında ödenmiyor. Bu olay, kabul edilebilecek bir durum değildir.
Özellikle, gurbette, yurt dışında okuyan öğrencilere, 4 ay burs ödemezseniz, bu çocuklar oralarda ne yapacak? Ne yiyip, ne içecek? Temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Ev veya yurt kiralarını, okul harçlarını nasıl ödeyecek?
Öğrenciler, yüksek öğrenim burs ve bilgi sistemi (YÖBİS) sayesinde, burs harcama belgelerinin hangi tarihte kesildiğini görebilmektedirler. Aldığımız bilgiye göre, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler dairesi tarafından aylık harcama belgeleri hazırlanıp, Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.
Bu bağlamda, bursların ödenmesi ile ilgili olarak, evraklarda bir eksiklik bulunmamaktadır. Yapılması gereken, gerekli kaynağın, Maliye Bakanlığı tarafından ayrılmasıyla, bursların öğrencilere ödenmesidir. Ödeme konusunda yetkili olan, Maliye Bakanlığı’dır.
Devletin, ödeme yaptığı bursların içeriğine baktığımız zaman, aşağıdaki tablo ile karşılaşıyoruz.
Kıbrıs’ ta okuyan, 1238 lisans ve ön lisans öğrencisi için, ayda yaklaşık 2.105 milyon TL, Türkiye ve 3. ülkelerde okuyan, 691 lisans ve ön lisans öğrencisi için, ayda yaklaşık 1.364 milyon TL ve Yüksek lisans, Doktora, Tıp ihtisas bursu alan 474 öğrenci için de, ayda yaklaşık 1.509 milyon TL burs ödemesi yapılmaktadır. Sonuçta, toplam olarak 2400 civarındaki öğrenci için, ayda yaklaşık 4.978 milyon TL (5 milyon TL bile değil) burs ödemesi yapılmaktadır.
Netice itibarı ile, Hükümet, ayda yaklaşık 5 milyon TL tutan öğrencilerimizin burslarının yılbaşından bugüne kadar, sadece 1 ayını ödeyebildi. 3 aylık kısmını ödeyemedi.
Madalyonun öbür yüzüne bakacak olursak, pandeminin başladığı zamandan beri, karantina otellerine ve yurtlarına ayda yaklaşık 15 milyon TL’den fazla kaynak ayrılabilirken, ayrıca, Devlet de, ayda 15 milyon TL civarı ek mesai ödemektedir.
Öte yandan, devamlı kaynak yetersizliğinden dert yanılırken, maliye uzmanlarının ifadelerine göre, son dönemde yapılan müdür, müsteşar ve sözleşmeli personel atamalarıyla, nisan ayında devlet bütçesine yaklaşık 3.4 milyon TL ilave külfet getirilmiştir.
Bütün bu harcamaları gördüğümüz zaman, öğrenci bursları için, ayda yaklaşık 5 milyon TL kaynak ayıramamak, bursları 3-4 ay ödeyememek, çok büyük bir üzüntü kaynağı ve hükümet başarısızlığı olmaktadır.
Pandemi ve ekonomik krizden dolayı, öğrenci bursu alan öğrencilerin ailelerinden işini kaybetmiş olan veya işyerini kapatmak zorunda kalan, çok sayıda kişinin de var olduğunu unutmayalım. Böyle bir durumda olan öğrencilere, yılın 4 ayı geçmesine rağmen, burs ödemesi yapamamak, ilk ödemeyi 10 gün önce yapmak, sorunun boyutunu gözler önüne sermektedir.
Bu durum, öğrencilerin devlete karşı güvenini zedelemekte, ülkelerine yönelik, gelecek planlarını olumsuz etkilemekte ve umutlarını yıkmaktadır. Onların, genç birer insan olarak, ülkelerine bakış açılarını değiştirmekte, hayal kırıklıklarını tetiklemektedir.
Öğrencilerin burslarını 4 ay geciktirmenin mazereti olamaz. Bu bağlamda, Maliye Bakanlığı gereğini yapmalı, bu trajediyi sonlandırmalıdır. Okulların kapanmasına az bir zaman kalmıştır. Eğer, yeni bir ödeme yapılmazsa, Mayıs ve Haziran ayı bursları ile birlikte, ödenmesi gereken burs dönemi, 4-5 aya çıkacaktır.
Hükümetler, öğrencilerin burslarını zamanında ödemeli, 1 ay bile geciktirmemelidir. Gerekirse, başka kaynaklardan kesmeli veya borçlanmalı ve öğrencilerin burslarını zamanında yatırmalıdır. Burslar, zamanında ödendiği zaman, amaca hizmet etmektedir.
Bu bağlamda, 10 gün önce yapılan, Ocak ayına ait ödemeden sonra, öğrencilerin alacağı olan ve geriye kalan tüm birikmiş bursları, acilen kaynak yaratılarak ödenmelidir. Sosyal devletin gereği de budur.

 

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75