Okul öncesi eğitim kurumlarında Cadılar Bayramı kutlaması

Uz. Dervişe Amca TOKLU
YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği Ana

Bilim Dalı Öğretim Elemanı

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar olan dönemde çocuğu hem hayata hem de zorunlu eğitim dönemine hazırlanmasını sağlayan eğitim sürecidir. Çocuğun hayatındaki en kritik dönemdir. Çocuğun; bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve dil gelişiminin büyük oranda tamamlandığı bir süreçtir. Bu süreçte çocuk bir yandan gelişim gösterirken bir yandan da kaliteli eğitime ihtiyaç duymaktadır. Okul öncesi eğitimde kalitenin sağlanabilmesi için birden çok paydaştan yararlanılır. En önemli paydaşlar ebeveyn, öğretmen ve en yakın çevresidir. Bu statülere sahip olan kişiler çocukların hayatında büyük önem taşır. Paydaşlardan bu önemin farkında olmaları ve üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeleri beklenir. Okul öncesi çocukları sevdikleri ve ilgi gördükleri kişilere güven duyarak onları model alırlar, bu durumda ilgili kişilere daha da büyük görevler düşer. Bilinçsizce yapılan davranışlar çocukların tüm yaşantılarını olumsuz etkiler. Olumsuz etkilere neden olmamak adına atılacak her adımda titiz davranılmalı ve ezbere hareket edilmemelidir. Okul öncesi çocuğu, somut kavramlarla hayata tutunur. Okul öncesi eğitim programlarının amacı çocuğun var olan gelişim özelliklerini destekleyerek daha üst düzeye çıkarabilmektir. Okul öncesi dönemde kazanılan sosyal ve duygusal gelişimlerinin çocukların ileriki yaşlarda akademik sosyal ve psikolojik olarak kimliklerini etkilediği yapılan tüm akademik çalışmalarda vurgulanmaktadır. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak “Cadılar Bayramı” okul öncesi dönem çocukları için tehlike arz ettiğinden kutlanmamalıdır. Bu dönem çocukları soyut bir kavram olan cadı kavramından haberdar değildir. Okul öncesi eğitim merkezlerinde bilinçsizce eğlence amaçlı kutlanılan bu bayram birçok çocuğun korku duymasına, ağlamasına, okuldan kaçmak istemesine neden olabilmektedir. Çocuğun yaşadığı bu duygu ileriki yaşamını da etkisi altına alacaktır. Bunun yanı sıra hiçbir amaca hizmet etmeyen gereksizce harcanan kostüm ücretleri de ayrı bir kargaşaya neden olmaktadır! Okul öncesi eğitim kurumları, cadılar bayramına özel ebeveynlerden kostüm talebinde bulunarak kişileri zor duruma düşürmektedirler. Ekonomik gelirleri eşit düzeylerde olmayan ebeveynler bütçelerinin yeterli olabileceği kostümleri almak zorunda kalarak, çocuklarına karşı mahcup duruma düşerler. Bundan dolayı kutlamalar sonrası çocuklar, ebeveynlerine karşı istenmeyen davranışlar sergileyebiliyorlar. Neden mi? Çünkü Ben Merkezciliğin yüksek olduğu bu dönemde çocuklar çok acımasızca akranlarına karşı zorbalık davranışlarında bulunuyorlar, “ senin kostümün çok çirkin, benimki seninkinden çok daha güzel” vb. birbirlerini incitecek sözler kullanarak arkadaşlarının üzülmesine neden olabiliyorlar.
   Bu durumların yaşanmaması adına siz okuyuculardan ricam geleceğin mirası olan çocuklarımıza karşı bilinçli davranışlarda bulunarak kaliteli zaman geçirmek için fırsatlar yaratmanızdır.
   Sevgiyle kalın…

YORUM EKLE
YORUMLAR
yüksel kılınç
yüksel kılınç - 9 ay Önce

Kesinlikle katılıyorum, Dervişe Hocam.

banner75