Olacağına inanmak istediğimiz çok şey var

Bu köşede sıkça yazıyoruz, “bazı sorunlar çözümlenemiyor ve uzun süre devam ediyor” diye.

Yetkililerin el atması, çözmesi gereken ama çözümlenemeyen yığınla sorun…

Bazı sorunları çözmek için yeterli yasalar da var ama buna rağmen başarılı olunamıyor.

Bazı sorunlar için yasa yapmak ya da yasalarda düzenlemeye gitmek gerekiyor.

Bazı sorunlar için ise yetkililerin inisiyatif alması şarttır.

İnisiyatif almak, arabulucu olmak, öneri sunmak da yönetenlerin işlerindendir.

“Bu konuda hükümet bir şey yapamaz”, vatandaşların hiç duymaması gereken bir sözdür.

İster devlet bünyesindeki bir sorun, isterse özel sektördeki bir sıkıntı olsun, ülkeyi yönetenler bunların tümüne çare bulmak zorundadır.

“Çözüm bulmak zorundadır” derken, bizzat bu işi başbakanın ya da bakanların yapmasına gerek yoktur.

Devlet yapısı içinde mutlaka bazı görevleri üstlenecek makamlar vardır, onlar hareket ettirilmelidir.

Elbette bakanlar konuyu ele alacak, ilgilenecek ama direkt onların yapacağı iş olmamalıdır.

Hükümet edenler, tüm vatandaşlarının sorunlarıyla ilgilenmelidir ama bunu “torpil yapılsın”, “kişilere ayrıcalık yapılsın” manasında söylemiyoruz.

Vatandaşla ilgilenmek demek “herkesi devlet kadrolarına istihdam etmek, doldurmak” demek değildir.

Vatandaşla ilgilenmek, “olmayacak işe olacak demek” de değildir, “olmayacak işi yapmak için yasaları hiçe sayın” da demiyoruz.

Hükümet edenler, yasalar çerçevesinde, hakkaniyet ölçülerinde, fırsat eşitliğiyle tüm vatandaşının sorununu çözmelidir.

Tabii geçici çözümlerden, popülist yaklaşımlardan söz etmiyoruz. Kimseyi ürkütmeme adına popülist icraatlar bu ülkeyi yaşanmaz hale getirdi.

Bu arada yöneticiler, anlaşmazlıklarda arayı bulabilmelidir, her iki tarafı da memnun edebilecek çözüm önerileri sunabilmelidir.

Çözüm bulunabilecek birçok sorunun çözümsüz kalması vatandaşta “güvensizliğe” neden olmaktadır. Geçmiş hükümetlerin sorunu buydu. Yeni hükümetin aynı hatayı tekrarlamaması gerekir.

Yeni hükümetin bazı çalışmalar yaptığını ve sorunları çözmek istediğini görebiliyoruz.

Dörtlü koalisyon birçok sorun için çaba sarf ediyor, toplumun bir bölümü bu çabaları takdir ediyor, bir bölümü yetersiz buluyor ama çoğunluk bir miktar daha kredilerinin olduğu görüşündedir.

Hükümet edenler de kendilerine tanınan bu krediyi iyi değerlendirmek zorundadır. Bir süre daha onlara fırsat verip ne yapacaklarını görmek gerekir…

Ancak bazı sorunlar konusunda insan ümitli olamıyor, sanki hiç çözümlenmeyecekmiş gibi görünen sorunlar var.

Mesela çevre kirliliğinde, çevrenin katledilmesinde ilgili bakanlığın ya da hükümetin başarılı olamayacağı hissi geliyor insana…

Çevre bu kadar kötü durumdayken bize “işe buradan başladık hallediyoruz” mesajı veremiyorlar.

Çevreyi kademe kademe dahi olsa iyi bir durumda görmek istiyoruz.

Çevreyi katledenler cezalandırılır ve teşhir edilirse caydırıcı olacaktır.

Umarız yanılan biz oluruz ve çevre kirliliği son bulur, ülkemiz tertemiz olur.

Olacağına inanmak istediğimiz o kadar çok şey var ki, hangisini yazsak da hangisi kalsa?

YORUM EKLE