Öneri enflasyonu

Her şeyi abartmayı severiz…

En önemli özelliklerimizden birisi her şeyin enflasyonunu yaratıyor oluşumuzdur.

“Vur” dendi mi öldürürüz, ortasını bulamayız.

Maalesef böyle…

Dün ikisi ortak, tam 5 örgüt hükümete öneri sundu.

Dün öneriler havada uçuşuyordu…

Zaten içinde birçok sendikanın yer aldığı Sendikal Platform bir dizi öneri sunacağını bir süre önce açıklamış, bunun için de çalışmıştı.

Onlar dün önerilerini sunarken, baktık ki başkaları da sundu…

Elbette akıl akıldan üstündür, elbette birisinin unuttuğunu, başkası hatırlar, göremediğini başkaları görebilir ama yine de ortada çok sayıda öneri olması biraz tuhaftır.

Şimdilerde, “Aman onlar öneri sunuyor, biz de sunalım” anlayışı ve telaşıyla apar topar herkesin öneri sunması bize pek hoş gelmedi.

Konsensüs sağlayıp, belirlenen öneriler sunmak daha doğru geliyor bize.

Şimdilerde bu kadar çok önerinin içinden bir – ikisinin seçilmesi ve uygulanması bile zorlaşıyor.

Yaşadığımız sorunları ciddiye almalı ve daha ciddi davranmalıyız.

Her kafadan bir ses çıkarsa ve herkes bir başka kesimi suçlamaya çalışırsa bir yere varamayız.

Suçlama oyunu da artık bir son bulmalıdır.

Çok sayıda öneri içinde ciddi ve yararlı olabilecek olanlar var ama çoğu ileriye yöneliktir.

Şu anda, kısa sürede toplumu ekonomik krizin etkilerinden koruyacak önerilere ihtiyacımız var.

Kısa sürede sonuç verecek öneriler yapılmalı.

Elbette ileriye dönük öneriler, projeler olmalıdır ama bunu döviz krizine tedbir olarak sunmak ciddiyetle bağdaşmaz.

Bazı ekonomik gerçekleri, bazı yasal engelleri dikkate almayan, olmayacağı belli şeyleri önerenler de bunlardan vazgeçmelidir.

Yaratıcı, uygulanabilir tedbirler sunulmalıdır.

Olmayacak şeyleri sıralamak marifet değildir…

Keşke hükümet, her yapılan öneriyi uygulayabilecek bir pozisyonda olsaydı.

Göreceksiniz bugün de başka örgütler, başka öneriler sunmaya devam edecek.

Önerilerin de enflasyonunu yaratacağız ki yetkililer hiç dikkate almasın…

Umarız bu önerilerden hükümetin yararlanabileceği, topluma fayda sağlayacak olanlar değerlendirilir.

Umarız bazı çevrelerin önerileri, fedakârlık yapmamak için bir gerekçeye dönüşmez.

Umarız fedakârlık yapmak için “toplum olarak dibe vurmayı” beklemeyiz.

 

YORUM EKLE