Polisin otoritesini tanımama girişimleri büyük tehlike

Ülkemizde son zamanlarda kriminal olaylarda büyük artış var...

Polis ve mahkemeler çok yoğun...

Gazetemizde polisiye haberler bazı günler 15’inci sayfaya kadar dayanıyor.

Suç türleri de arttı, hiç alışkın olmadığımız, aklımıza hayalimize gelmeyen suçlar işleniyor.

Suçları işleyenlerin büyük çoğunluğu yabancı.

Yabancı düşmanlığımız yok ama çeşitli ülkelerden çok sayıda insan geliyor ve belli oluyor ki ülkeye gelen kişilerle ilgili itinalı davranılmıyor, gerekli araştırma yapılmıyor.

Ülkemize eğitim görmeye veya çalışmaya gelen kişilerin yarattığı olumsuzluklar her geçen gün artıyor.

Elbette bu ülkeye eğitim ve çalışmak için gelen insanlara ihtiyacımız var ama bu “kim olursa olsun yalnızca gelsin” anlayışıyla olmamalı.

Öğrencilerin ve işçi olarak gelenlerin ülkemize mutlaka ekonomik değeri vardır ama sırf para için ciddi kontrolü elden bırakmamalıyız.

Belli oluyor ki ülkeye gelen yabancılarla ilgili ciddi bir kontrolümüz yok.

Eğitime ve çalışmaya gelenlerde önemli oranda kişinin uyuşturucu, soygun, sahtekarlık olaylarına karışması bir şeylerin doğru gitmediğini gösteriyor.

Ülkemizde bulunan kişilerin mafya türü olaylar içinde olması, karanlık işlerde yer alması endişe vericidir.

Çok sayıda yabancının polisiye olaylar içinde yer alması rastlantı değildir.

Örneğin bir İran çetesinin kuyumcuları soyup soğana çevirmesi, Afrikalı öğrencilerin sıkça uyuşturucuyla yakalanması gözden kaçmamaktadır.

Dünyanın dört bir tarafından insan var ülkemizde, üstelik güvenlik zafiyetimizi de kavramış durumdalar.

Ülkemizde çok fazla yabancı var ve bunların gelenek, görenekleri, tepkileri çok farklı.

Polis artık alıştığı insanlardan çok daha farklı insanlarla karşılaşıyor, farklı tepkilere maruz kalıyor.

Polisin hem sayısının artması hem de eğitiminin değişmesi gerekmektedir.

Son zamanlarda suç işleyen kişiler polisin otoritesini de hafife almaktadır.

Birkaç gün arayla polisler darp edilmiştir.

Önce yasak avlanan kişiler, ardından da sokakta huzursuzluk çıkaranlar hiç çekinmeden polislere saldırmış, darp etmiştir.

Polise el kaldıracak, hatta darp edecek kadar hovarda kesilmişse birileri, başkalarına neler yapmaz.

Polisin otoritesini tanımayan, devleti tanımıyor demektir.

Polis böyle durumlara düşerse, vatandaşın endişesi, korkusu o kadar daha artar.

Polise saldıracak kadar cüretini artırmışsa suç odakları yandık demektir.

Ülkenin polis ülkesi olmasını, polisin dehşet saçmasını istiyor değiliz ama polis otoritesini sarstırmayacak pozisyonda olmalıdır.

Bu gibi suç odaklarının polislere veya başka devlet yetkililerine karşı şiddet kullanması, mahkemelerimiz tarafından da affedilmemelidir.

Girne’de yaptıkları taşkınlıklarla halkın huzurunu kaçıran kişilere müdahale eden polisleri yaralayıp hastanelik eden, neredeyse sakat bırakacak raddede darp eden kişiler, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Bu ülkeye yabancılar gelsin ama nereye geldiklerinin de farkında olsunlar.

Geldikleri ülkenin insanlarını huzursuz etmeye hakları yoktur, hele de o ülkenin polisini yaralayıp, hastanelik edenlere kesinlikle müsamaha edilmemelidir.

Tabii yalnızca yabancılar değil, ülkemiz insanı da polis otoritesini tanımama hakkına sahip değildir.

Birkaç gün önce yasak avda yakalananların, önceki gün de Girne sokaklarında huzursuzluk yaratanların polise saldırması kabul edilemeyecek ve tekrarı olmaması gereken gelişmelerdir.

Her türlü suçun işlendiği ülkemizde ülkeye giriş çıkışlarda çok itinalı olunmalıdır.

Polisin gerek personel, gerekse diğer gereksinimleri bakımımdan takviye edilmesi şarttır.

Bu konuda hükümet, polis teşkilatına gerekli desteği vermelidir.

Tabii “polisin aciz duruma düşürülmemesi gerekir” dediysek, polislerin öfkeyle gerek suçlu gerekse suçsuz herkesin üzerine çullanmasını, önüne çıkan herkese şiddet kullanmasını kastetmiyoruz.

Polis ne kendisini ezdirecek ne de başkalarını ezecek, yasalar çerçevesinde asayişi sağlayacaktır.

Olması gereken budur...

Ülkenin sorma gir hanı olmaması için hükümetin de üzerine düşeni yapması gerekir.

 

YORUM EKLE

banner96