06
Tem 2022
Eybil Efendi vefatının tekrar düşündürdükleri

   Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta Polis Genel Müdür 1'inci Yardımcısı Eybil Efendi'nin vefatı sadece polis teşkilatını değil tüm toplumu derinden üzüntüye boğmuştur.    Merhum Eybil Efendi genel müdürlüğe...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2022
Avrupa’da profesyonel yönetici havuzu, bizde ise istatistik kurumu garabeti

   Günümüz dünyasında modern devlet anlayışı hiç kuşkusuz odağına insanı almaktadır.  Yani devlet insan için vardır. Devleti kutsallaştırıp insanı da onun esiri yapan bir anlayış günümüzün refah ülkelerinde reddedilmektedir....

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2022
Avrupa Parlamentosu, çözüme değil maalesef çözümsüzlüğe katkı yapıyor

   Bir iktisatçı olarak siyasi konuları gündemime almayı pek tercih etmem. Ancak, Kıbrıs için gerekli ekonomik istikrara açılan kapının şifreleri hiç kuşkusuz Kıbrıs sorununda saklıdır. Dolaysısıyla, Kıbrıs sorununun çözümüne...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2022
KKTC Merkez Bankası hazinenin taşeronu mu?

   KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2021 Faaliyet Raporu'nda Merkez Bankası kârlılığa dikkat çekmektedir. Şöyle ki, 2020 yılında 341,9 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2021 yılında yaklaşık %50'lik artışla...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2022
Muktedir olmadıkları halde KIB-TEK yönetimine atanmayı neden kabul ediyorlar?

   İnsan davranışlarını açıklamak için başvurulabilecek çok önemli teoriler/kuramlar bulunmaktadır. Sosyal bilimciler açısından bunlar içerisinde en fazla atıf yaptıkları teori ‘Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı'dır....

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2022
Yatırım iklimine bakış açısı son derece miyop!

   '2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” bir ekonomist olarak bizlere üzerinde değerlendirme yapabilmek için geniş bir alan sunmaktadır....

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2022
Çok alana az vermenin muhtemel vahim sonuçlarını düşündünüz mü?

   Bilindiği gibi; son zamanlarda hükümet edenler yapılan zamlar karşısında halkın tepkisini almamak ve mazur göstermek için güncelleme ifadesini kullanmaktadırlar. Aynı hükümetler maalesef gerçek anlamda güncelleme anlamına gelebilecek...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2022
Günümüz şartlarında TL’de kalmak akla ziyan!

   Bugünlerde ekonomik açıdan herkesin zihnini kurcalayan konuların başında hiç kuşkusuz Türk Lirası (TL) kullanımıdır. 2022 TC-KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması hedefleri içerisinde TL kullanımının yaygınlaştırılması...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2022
Temcit pilavı haline gelen yeni havayolu tartışması tekrar gündemde

   Artık toplumun da alıştığı gibi; siyaseten çok sakıncalı bir konu gündemi meşgul ettiği zaman dikkatleri başka tarafa çekmek için birçok kesimde memnuniyet yaratabilecek hassasiyetler tekraren kamuoyuna servis edilmeye başlanır....

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2022
2.5 G ile dijital para mı dediniz?

   2022 Ekonomik protokolü ile gündeme gelen konulardan biri de dijital para açılımı olmuştur. Şöyle ki, protokoldeki eylemlerden biri '2.2.4.1.3.Politika: Dijital Lira projesinin pilot çalışmalarında KKTC'de ortak faaliyetlerle...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2022
Üstel hükümetinin bekası meşruiyet tartışmalarına değil tencereye bağlıdır

   Ülkemizde rasyonel ve objektif herkesin kabul edemeyeceği siyasi olaylara özellikle son yıllarda tanık olmaktayız. Ülke siyasetinin belkemiği durumundaki Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) tanık olduğumuz hadiseler maalesef ne demokrasi...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2022
Tekrar uyarıyorum: Usul hataları protokolleri işlevsiz kılıyor

   Birçok kez gerek yazılı gerekse sözlü basında vurgulamama rağmen yine aynı hususun altını çizmekte yarar görüyorum. Zira hem KKTC hükümetleri hem protokolün diğer kanadı esas ve usul açısından aynı hataları yapmaya devam...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2022
Sine-i millet mi? Yoksa havlu atma mı?

   Ülkemiz maalesef dünyanın önde gelen devletlerinden daha çok kriz niteliğinde gündemler ile sarsılmaktadır. Bunların başında öncelikle Parti başkanının hükümet dışına atılarak bir milletvekilinin Başbakan yapılması CTP...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2022
2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na göre yerel yönetimler reformu

   Eski Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanıp sır gibi saklanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması nihayet Resmi Gazete'de...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2022
Türk Lirası’nın çilesi neden nüksetti?

   Herkesin de farkına varabileceği gibi; özellikle kısa vadede döviz kurlarını kesin olarak tahmin etmek pek mümkün değildir. Çünkü döviz kurları enflasyon ve faiz oranları başta olmak üzere birçok ekonomik ve siyasi iç ve kontrol...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2022
2021 KKTC bankacılık sektörü için cennet yılı mı oldu?

   Bilindiği gibi; iki yılı aşkın süredir dünya Covid-19 pandemisinin etkisi altındadır. Ülkemizde pandemi evlere hapsolmaya başladığımız 2020 yılının Mart ayından itibaren olumsuz etki yapmaya başlamıştır. Özellikle 2020...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2022
UBP misyonunu yitirdi mi?

    Geçen hafta KKTC'de hükümet modeli üzerine yazılarak hükümet ortakları ve milletvekilleri tarafından sahnelenen senaryodan bahsetmiştim. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak; sahnelenen senaryo, özetle demokratik bir kurultay...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2022
Kaynakların rasyonelce kullanılması Mersin’e, böylesi dış temsilci ataması ise tersine!...

   Ekonomi yönetimi zannedildiğinin aksine çok basit bir tanıma/ilkeye odaklanarak kolayca planlanabilmektedir. Bu tanıma/ilkeye göre ekonomi kit kaynakların etkin ve verimli yönetimidir. Bu ilkeye odaklanan modern ve özellikle refah ülkeleri...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2022
DP ile YDP’nin sahnelediği oyunun senaryosunu anlayabilmek

   Bugünlerde kiminle konuşursanız konuşun içinde bulunduğumuz siyasi durum, genelde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın söyleminden hareketle yorumlanmaktadır. Bilindiği gibi; Sayın Erhürman yaşanan siyasi çelişkiler yumağına...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2022
KKTC’nin uyum sürecinde olduğu AB müktesebatında enerji politikası

   Kıbrıs Türklerinin sıkça kullandığı sözler arasında ‘Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine' de bulunmaktadır.    Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre; bu sözün anlamı 'Bir işin bilerek ters...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2022
Toplu taşımacılıkta Kayseri bir dünya markası mı?

   KKTC'nin dünyada refah ve kalkınmışlık açısından iddialı olduğu herhangi bir alandan bahsetmek herhalde mümkün değildir. Yaşam kalitesi ve kalkınmışlık göstergelerinden biri de hiç kuşkusuz toplu taşımacılıktır....

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2022
Bu kafayla zor “reform” yaparsınız!

   Özellikle gelişmekte olan veya devlet oluşumunu her yönüyle tamamlayamayan bizim gibi ülkelerde reformları gerçekleştirmede başarısızlık önemli bir merak ve çalışma alanını oluşturmuştur. Bunun üzerine, IMF, Dünya Bankası...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2022
KIB-TEK imtiyazlı bir grubun çiftliği mi, yoksa halkın öz değeri mi?

   KIB-TEK'in artık her açıdan çürüdüğü ve sürdürülemez hal aldığı herkesin malumudur. Bu çürümüşlük kimin sorumluluğundadır? Elbette bu soru başka bir tartışma konudur. Bunun içinde fazla kafa yormaya gerek yoktur....

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2022
Atun’un enflasyonla mücadele söyleminin içi boş!...

   Bilindiği gibi geçen hafta Maliye Bankanı Sunat Atun'un ekonominin temel gündemi ile ilgili önemli bir açıklama yaptığını zannettik. Açıklamasında Atun, enflasyonla mücadeleyi amaç edindiğini beyan etmiştir. Enflasyonla...

MAKALEYİ OKU

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104