08
Tem 2020
Tekrar vurguluyorum: Reformlar için gerekli önkoşullar yine oluşturulmadı

Temel şart reformları meşru kılmak    Daha önce de birçok kez yazılı ve sözle ifade ettiğim gibi; reformların başarılı olması için bazı önkoşulların yerine getirilmesi gereklidir. Bu konu dünya literatürüne ve OECD, IMF gibi...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2020
Rekabet Edebilirlik Raporu özetle diyor ki: Teşvik sistemimiz saçma sapan

   Geçen haftaki ekonomi ekinde değindiğim gibi; 12. Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu'nu hazırlayan LAÜ'den Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer ve DAÜ'den Dr. Yenal Süreç'in seçilen temaya ilişkin saptamaları hiç...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2020
Hukuki temelden yoksun göstermelik kurullar dönemi

Hukuki temel ne demektir?    KKTC Anayasasının birinci maddesine göre 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.” Aynı Anayasanın 3(4) maddesi...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2020
Rekabet edebilirlik raporlarını takan yok

   Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu'nun on ikincisi açıklandı. Raporu iki değerli akademisyen hazırladı. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Fehiman...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2020
Reel Sektör Danışma Kurulu, arma modelinde baş rol oynamalı

    2013-2015 T.C-K.K.T.C Ekonomik Protokolü çerçevesinde kurulan 3 kuruldan biri olan Reel Sektör Danışma Kurulu, geçtiğimiz hafta Başbakanlık tarafından sektörlerden temsilci istenerek tekrar oluşturuldu. Reel sektör danışma...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2020
KKTC’nin sözde bilişim adası olacağı safsatası

   KKTC belki de dünyada desteksiz atan ve plansız programsız şov nitelikli safsatalar ortaya atan ülkelerin başında gelmektedir. İşte bu safsatalardan biri de KKTC'nin sözde bilişim adası olacağı sloganıyla bir bakanlığın...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2020
Arma modeli mi? İçinden çıkması zor labirent mi?

   2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın ARMA modeline dayandırıldığı ifade edildi. Bu model 'Altyapı ve Reel...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2020
İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması için yapıcı önerilerim (2)

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 'İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”gereği K.K.T.C hükümeti tarafından taahhüt edilen 17 eylem maddesinin ilk dördünü değerlendirmiştik. Bu makalede ise 5. ve 6.  eylem maddelerine...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2020
KKTC’de mevduatların devlet memurlarına ait olduğu iddiası doğru mu?

   Geçtiğimiz haftalarda korona kriziyle ilgili alınan ekonomik önlemler tartışılırken çok dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Medya Gruplarından birinin Yönetim Kurulu başkanı ülkemizdeki mevduatların büyük bir çoğunluğunun...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2020
İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması için yapıcı önerilerim (1)

   Öncelikle belirletmek isterim ki, KKTC'nin özellikle altyapı problemlerini çözmek için ihtiyaç durduğu Türkiye Cumhuriyeti yardım ve kredileri bu yıl geçmişe nazaran daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü bu yıl pandemiden...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2020
Aman dikkat: Kısmi çalışma sosyal patlamanın kıvılcımı olabilir

   Bilindiği gibi, tüm dünyayı saran Pandemi ülke ekonomilerine önemli zararlar vermektedir. KKTC de başta turizm ve yükseköğrenim alanında olmak üzere ekonomik tahribattan nasibini alacaktır. Bu tahribat neticede çalışanların gelirinin...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2020
Allah aşkına imzaladığınız protokollere artık sahip çıkın!...

   Özellikle dörtlü koalisyon döneminden başlamak üzere iki yılı aşkın süredir Türkiye'den kaynak akışı durmuş durumda idi. O kadar ki, T.C Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2020
AB’den KKTC’ye ikinci destek paketinin düşündürdükleri

   Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dış dünya Kıbrıs Türküne ayrımcılık yaptığı ve görmezlikten geldiği iddiaları devam ederken AB, KKTC'ye yönelik ikinci destek paketini açıkladı. İkinci paket ile birlikte AB'nin...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
Fırsata çevirmek için pandemiden daha dehşet bir kriz mi bekliyorsunuz?

   Günümüzde belirli durumlarda dilimize pelesenk olan bazı basmakalıp sözler bulunmaktadır. Örneğin her döviz krizinde otomatiğe bağlanmış gibi yapılan ilk nasihat 'Gelirin hangi para cinsinden ise o para cinsinden borçlan”...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2020
KKTC’de aile bütçesinin en önemli düşmanı “gösteri etkisi” (Demonstratıon Effect)

   Geçtiğimiz hafta, KKTC ekonomisinin özelikle bu yıl yaşayacağı ekonomik sıkıntılar karşısında finansal okuryazarlığın hayati bir hal aldığının üzerinde durmuştuk. Başka bir ifade ile 2020 yılındaki alım gücümüz 2019...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2020
DPÖ’ye göre pandemi ekonomiyi maksimum yüzde 15.8 küçültecek

   Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu'nun pandeminin etkisi üzerine hazırladığı rapora değinmiştik. Bu rapora göre iyi senaryoya göre KKTC ekonomisi %20, kötü senaryoya göre %40 küçülmesi beklenmektedir....

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2020
Finansal okuryazarlığın en hayati olduğu dönemdeyiz

   Korona krizi sürecinde ve özellikle bu yıl için yaşayacağımız sıkıntıları anlamak için ekonomist olmaya gerek yoktur. Bir buçuk ay ekonominin tamamen durması ve bu süreçte kamu görevlileri de dahil gelirlerinin azalması ekonomideki...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2020
Bankacılık ve finans sektörü her durumda güçlü kalmalıdır?

   Geçtiğimiz haftalarda Koronavirüsü'ne karşı alınan ekonomik tedbirleri tartıştık. Bu tedbirlere ilişkin olarak mağdur olan kesimlerin ticari bankalara yönelik eleştirilerine tanık olduk. Bu eleştiriler yanında hükümetin...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
Bunlar da Rusya’nın Covid-19'a karşı aldığı önlemler

   Geçmiş yazılarda genelde Avrupa odaklı ülkelerde Covid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerden bahsedildi. Bu makalede ise dünyanın süper güçlerinden Rusya'nın aldığı ekonomik önlemler konu edilecektir.   ...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
Robin Hood pozlarıyla buram buram fakir fukara edebiyatı kokan bir rapor

    Bilginiz gibi, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu bir rapor yayınladı. Bu rapora 'Yoksulluğun Artmasını Engellemek için Kamu Gelirlerinin Yeniden Yapılandırılması” adı verildi. Bu rapora ilk...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2020
Biz krizi mi yönetiyoruz yoksa kriz bizi!

    Bugünlerde konuştuğumuz kelimelerin başında hiç kuşkusuz 'KRİZ” ve 'Kriz Yönetimi' gelmektedir.  Bildiğiniz gibi bu kriz Koronavirüsü'nün yarattığı krizdir.  Ömrümüzde belki de ilk kez...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2020
AB Korona bütçesinde Güney Kıbrıs’ın payı 45 milyon avro

   Avrupa Birliği (AB) gayet doğal olarak Koronavirüsü'nün gerek sağlık gerekse ekonomik açısından yarattığı olumsuzlukları gidermek ve üye ülkelere can simidi uzatabilmek için 37 milyar avroluk bütçe yaratmıştır.   ...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2020
Aman dikkat! Kredi kartı önlemleri başınıza dert olabilir

   'Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” içerisinde hükümetin kredi kartı ile ilgili aldığı aşağıdaki tedbirlere tekraren dikkatinizi çekmek istiyorum.    •Kredi kartı limitlerinin...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2020
Mevcut konjonktürde AB gider tersine mecburen biz gideriz Mersin’e

   Bilindiği gibi, Avrupa Birliği (AB) içerisinde avro kullanan ülkeler belirli bir mali disiplini ve istikrarı sağlamak durumundadırlar. Bunların başında ise kamu borcu ve bütçe açığı gelmektedir.    Şöyle ki, üye ülkelerin...

MAKALEYİ OKU

banner75