06
Haz 2021
Sivil şiir anlayışının öncüsü Ece Ayhan

Yaşam öyküsü 1931 yılında Datça/Muğla'da dünyaya geldi. Ayşe Hanım ile Datça malmüdürlerinden aslen Gelibolulu olan Behzat Çağların oğludur. İlk adı Ece Ayhan Çağlardır. Ece Ayhan, yazmanın tadına erken varmış şairlerdendir....

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2021
Türk şiirinde garip hareketi

Garip Hareketi'ni başlatan şairler kimlerdi? Türk şiirinde Garip Hareketini başlatan şairler, başta Orhan Veli olmak üzere çocukluk arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet'ti. Bu üç şairimizi edebiyat dünyasına tanıtan Nahit Sırrı...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2021
Kavram ve kavram alanı

Dildeki birimlerin nitelikleri İnsanoğlu, dil gücünün, dil yetisinin yanında çevresine, yaşadığı dünyaya ait sürekli deneyimler edinme, tanıma yetisine sahiptir. Çocuk anadilini öğrenirken aynı zamanda örneğin süt sözcüğüyle birlikte,...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2021
Bursa’da zaman şairi Ahmet Hamdi Tanpınar

Yaşam öyküsü Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901'de İstanbul'un Şehzadebaşı semtinde doğdu. Babası devletin çeşitli sancak ve vilayetlerinde kadılık yapan, Antalya kadılığından emekli Hüseyin Fikri Efendi'dir. Aile, aslen...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2021
Dilin tanımı, önemi ve dünya dillerinin doğuşu

Dilin tanımı İnsan, duyan ve düşünen, düşüncelerini de başkaları ile paylaşmak isteyen bir varlıktır. Dil ise, insanların duygu ve düşüncelerini bildirmek için söz veya gereçlerle yaptıkları anlaşmadır. Ayrıca dil, bir anda düşünemeyeceğimiz...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2021
Han Duvarları Şairi Faruk Nafiz Çamlıbel

Yaşam öyküsü Türk şiirinin en güçlü hece şairi olan ve adını, Han Duvarları adlı şiiriyle özdeşleştiren Faruk Nafiz Çamlıbel, 1898 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Orman ve Maden Bakanlığı memurlarından Süleyman Nafiz Bey'dir....

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2021
Cumhuriyet döneminde şiir hareketleri Yedi Meşaleciler

Cumhuriyet'in ilk edebiyat topluluğu: Yedi Meşaleciler 'Yedi Meşaleciler”, Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğudur. Ürünlerini,1928 yılında 'Yedi Meşale” adlı bir kitapta yayımlayan altı şair ve bir öykü yazarından...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2021
Dil yetisi ve dilin yaratıcılık özelliği

Bir an için sürekli yararlandığımız dilin olmadığını varsayalım. Acaba düşüncelerimizi, duygu, anı ve gözlemlerimizi başkalarına aktarabilecek miydik? Bugün bizi hayvanlardan ayıran, yaşadığımız dünyada sadece insana özgü bir iletişim...

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2021
Türkçülük akımının önemli savunucusu Hüseyin Nihal Atsız

Yaşam öyküsü    H. Nihal Atsız, 12 Ocak 1905 yılında İstanbul'da doğdu. Deniz binbaşısı Mehmet Nail Bey ile Fatma Zehra Hanım'ın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ardından bir süre Askeri...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2021
Adbilim çalışmalarında özel adlar alanı üzerine

Adbilim (Onomastik) Sözcükbilim ve anlambilimle ilişkili olan adbilim, çalışmalarını iki ayrı ana dalda yoğunlaştıran tek bir alan olarak düşünüleceği gibi nitelik ve yöntem açısından birbirinden ayrılan iki ayrı alan da sayılabilir....

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2021
Mehmet Akif Ersoy’un edebiyatımızdaki yeri

Mehmet Akif Ersoy'un edebiyatımızdaki yeri 2021 Yılı Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olacak Bilindiği gibi bu yıl resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nde 2021 yılının 'Mehmet Akif...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2021
İlk ansiklopedik sözlüğümüzün yazarı Kaşgarlı Mahmud

Kaşgarlı Mahmud kimdir?    On birinci yüzyılda yaşamış Türklük biliminin (Türkoloji) kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atası, Türk dilinin bilinen en eski ansiklopedik sözlüğü Divanü Lugati't-Türk'ün yazarı olan...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2021
Türk şiirinin iklimini değiştiren İlhan Berk

Yaşam öyküsü 18 Kasım 1918'de Manisa'da doğdu. Asıl adı Emrullah İlhan Birsen'dir. N. İlhan Berk imzasını da kullandı. Hesna Hanım ile dava vekili Veli beyin oğludur. Manisa'da 8 Eylül İlkokulu'nu ve Manisa Ortaokulu'nu...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2021
Türk şiirinin iklimini değiştiren İlhan Berk

Yaşam öyküsü    18 Kasım 1918'de Manisa'da doğdu. Asıl adı Emrullah İlhan Birsen'dir. N. İlhan Berk imzasını da kullandı. Hesna Hanım ile dava vekili Veli beyin oğludur. Manisa'da 8 Eylül İlkokulu'nu ve...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2021
Şiirlerinde madde – ruh çatışmasını işleyen Abdurrahman Cahit Zarifoğlu

Yaşam öyküsü 1 Temmuz 1940 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini hâkim babasının görevli bulunduğu Siverek, Kızılcahamam, Ankara ve Maraş'ta tamamladı. Maraş Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2021
Toplumcu gerçekçi şiirin önemli temsilcisi Hasan Hüseyin Korkmazgil

Yaşam öyküsü    1927'de Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Gülşan Hanım ile demiryolu işçisi Şükrü Korkmazgil'in oğludur. Gürün Cumhuriyet İlkokulu'nu, Niğde Ortaokulu'nu, Adana Erkek Lisesi'ni...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2021
Bilimsel çalışmalarda karşılaştırmalı edebiyatın önemi

Karşılaştırmalı edebiyat nedir?    Sanatta etkileşim denen olgu vardır ve yazar için, sanatı için bir artı puandır. Şu şartla ki etkilendiği, esinlendiği örneğin kopyasını değil, özgün yanı ağır basan bir başkasını üretmiş...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2021
1940 kuşağının toplumcu gerçekçi Şairi Ahmet Arif

Yaşam öyküsü    23 Nisan 1927'de Diyarbakır'da doğdu. Babası Kaymakamlık, nahiye müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş olan Arif Hikmet, annesi Sâre Hanımdır. Çocukluğu Harran ve Siverek'te geçti. Ortaokulu Urfa,...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2021
İkinci yeni’nin öncü şairlerinden Cemal Süreya

Yaşam öyküsü 1931 yılında Erzincan'da doğdu. Asıl adı Cemalettin Seber'dir. Güllü Hanım ile Hüseyin Seber'in oğludur. İlkokul öğrenimini İstanbul ve Bilecik'te tamamladı. Ortaöğretimini parasız yatılı olarak Bilecik...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2021
Şiirde sese ve ahenge önem veren Ahmet Muhip Dıranas

Yaşam öyküsü Ahmet Muhip Dıranas, 1909 yılında Sinop'un Salı köyünde doğdu. İlk öğrenimini Sinop'ta tamamladı. Dıranas'ın ailesi önce İstanbul'a, daha sonra Ankara'ya nakledilince orta öğrenimini bu kentte tamamladı....

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2021
Şiirlerinde yaşama sevincini hissettiren Cahit Sıtkı Tarancı

Yaşam öyküsü Cahit Sıtkı Tarancı, 2 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Hüseyin Cahit'tir. Babası Diyarbakır'ın soylu ailelerinden pirinç tüccarı Bekir Sıtkı Bey, Annesi Arife Hanım'dır. İlkokul öğrenimini...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
Edebiyatımızın gerçek toplumcu şairi Abdurrahim Karakoç

Yaşam öyküsü Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Çiftçi Ümmet Karakoç ile Fadime Hanım'ın oğludur. Dedesi, babası ve kardeşleri Bahattin ve Ertuğrul Karakoç da şair olduğu...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2021
Edebiyatımızın mistik şairi Asaf Halet Çelebi

Yaşam öyküsü Asaf Halet, 29 Aralık 1907'de İstanbul'da doğdu. Nüfustaki asıl adı Mehmet Ali Asaf'tır. Babası, Kadiri tarikatına mensup, Dahiliye Vekaletinde daire müdürlüğünde görevli Mehmet Sait Halet Bey'dir.Asaf Halet'in...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2020
Edebiyatımızın yenilik öncüsü Şinasi

Edebiyatımızın yenilik öncüsü, ilk büyük Türk gazetecisi, Tanzimat edebiyatımızın şairi, yazarı, sözlükçüsü ve batılı anlamda ilk tiyatro yazarı olan Şinasi, 5 Ağustos1826'da İstanbul'da, Cihangirde doğdu. Asıl adı İbrahim...

MAKALEYİ OKU

banner111

banner34

banner75