01
Haz 2020
İkinci Yeni Akımı’nın öncüsü Turgut Uyar

Yaşam öyküsü    Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927'de Ankara'da doğdu. Tam adı Ahmet Turgut Uyar'dır. Fatma Hanım ile harita subayı Hayri Bey'in oğludur. İlkokulu, İstanbul Edirnekapı'daki Hırka-i Şerif İlkokulu...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2020
Diller arasındaki ilişkilerde Türkçe’nin konumu

Diller arasındaki kültür akrabalıkları      Bir kültür varlığı, kültürü oluşturan öğelerin en başta geleni olan dil, bir ulustaki kültür hareketlerinin ve o ulusun başka toplumlarla olan kültür ilişkilerinin büyük ölçüde...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2020
Akılla okunan şiirin peşinde olan Melih Cevdet Anday

Yaşam öyküsü    1915'te İstanbul'da doğdu. Kadıköy'de ilkokul ve ortaokul tahsilini 1931 yılında tamamladı. Daha sonra, babası Ankara'da avukatlık yaptığı için ailece Ankara'ya taşındılar. Burada okurken...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2020
Adbilim çalışmalarında özel adlar alanı üzerine

Adbilim (Onomastik)    Sözcükbilim ve Anlambilimle ilişkili olan adbilim, çalışmalarını iki ayrı ana dalda yoğunlaştıran tek bir alan olarak düşünüleceği gibi nitelik ve yöntem açısından birbirinden ayrılan iki ayrı alan da...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2020
Şiiri, toplumu yükselten bir sanat olarak algılayan şairimiz, Oktay Rifat Horozcu

Yaşam Öyküsü    Oktay Rifat, şair ve dilci Samih Rifat'ın oğludur. 10 Haziran 1914'te Trabzon'da dünyaya gelir. Annesi Münevver Hanım'dır. Tam adı Ali Oktay Rifat olmasına rağmen, kendisi almadığı ve kullanmadığı...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2020
Yapıtlarında zaman ve düş temalarına yer veren şairimiz: Ahmet Hamdi Tanpınar

Yapıtlarında zaman ve düş temalarına yer veren şairimiz: Ahmet Hamdi Tanpınar    Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en özgün şair, romancı, öykücü ve denemecilerinden biri Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Yapıtlarında çocukluk...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2020
Dilin türleri

   Dilin toplumsal yönü ile bireysel yönünü birbirinden ayırmak gerekir. Dilin bireysel olan yanı kişinin çeşitli özelliklerine, kültürel durumuna, düşünme yeteneğine ve ruhsal durumuna göre insandan insana değişir. Bu yüzden...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2020
Halkçılığı benimseyen şairimiz Cahit Külebi

Yaşam öyküsü      Cahit Külebi, 10 Ocak 1917'de Zile ilçesinin Çeltek köyünde doğdu. İlköğrenimini Niksar'da yaptı. Niksar Gazi Ahmet Danişment İlkokulu'nu (1929) ve Sivas Lisesi'ni (1936) bitirdi. İstanbul...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2020
Bilimsel çalışmalarda karşılaştırmalı edebiyatın önemi

Karşılaştırmalı edebiyat nedir?    Sanatta etkileşim denen olgu vardır ve yazar için, sanatı için bir artı puandır. Şu şartla ki etkilendiği, esinlendiği örneğin kopyasını değil, özgün yanı ağır basan bir başkasını üretmiş...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2020
Az sözcükle çok şey anlatan şairimiz Behçet Necatigil

Yaşam öyküsü    Türk şiirinde kendine özgü bir yeri olan Behçet Necatigil, 1916'da İstanbul'da doğdu. Babası müderris ve vaiz Hacı Mehmet Necati Gönül, annesi ise Hafız İbrahim Hakkı Efendi'nin kızı Bedriye Hanım'dır....

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2020
Dilin tanımı, önemi ve dünya dillerinin doğuşu

Dilin tanımı    İnsan, duyan ve düşünen, düşüncelerini de başkaları ile paylaşmak isteyen bir varlıktır. Dil ise, insanların duygu ve düşüncelerini bildirmek için söz veya gereçlerle yaptıkları anlaşmadır. Ayrıca dil, bir...

MAKALEYİ OKU
16
Mar 2020
Orhan Veli’nin şiirlerinde adlar üzerine filolojik bir inceleme

Giriş    Orhan Veli, Nisan 1914'te İstanbul'da doğmuştur. Henüz ilkokuldayken Fransızcaya karşı büyük bir ilgi duyan Orhan Veli, hocalarının dikkatini çekmiştir. İlk şiirleri, arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2020
Şiirimizin temel taşlarından Fazıl Hüsnü Dağlarca

Dağlarca'nın yaşam öyküsü    Fazıl Hüsnü Dağlarca, 1914'te İstanbul'da doğdu. Süvari yarbayı Hasan Hüsnü Bey'in oğlu olan Dağlarca'nın çocukluğu, subay olan babasının görevi gereği bulunduğu Konya,...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2020
Kültür olgusu içinde Türklerde bilimsel ve sanatsal etkinlikler

Cumhuriyet öncesi Türklerde bilimsel etkinlikler    Türk kültürünün tarih boyunca değişim ve gelişimini incelerken bilimi de dilde ve dinde olduğu gibi, kültür olgusu içindeki yeri ve kültürün öteki öğeleri ile olan etkileşimi...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2020
Çeşitli kültür tanımları

   Güncel konuşmalarımızda ya da sanat ve bilim çalışmalarında kullandığımız kültür sözcüğü Latince kökenli olup Türkçeye Fransızcadan (culture) geçmiştir. Cultura sözcüğü Latincede, toprağa bir şeyler ekip ürün almak,...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2020
Aruz ölçüsünü Türkçeye ustalıkla uygulayan son şairimiz Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal'in yaşam öyküsü    Çağdaş Türk şiirinin oluşum evresinde kendisinden en çok söz edilen şairlerimizden olan Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Asıl adı Ahmed Agâh'tır. Varlıklı...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2020
Azerbaycan’ın kadın şairleri

   Dünya dilleri arasında büyük bir coğrafi alana yayılmış olan Türkçemizin Batı Lehçeleri kolunda, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi bulunur. Anadolu Lehçesi (Türkiye Türkçesi),...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2020
Halk kültürü ve turizm ilişkileri üzerine

   Halk Kültürü ve Turizm İlişkilerini irdeleyeceğimiz bu makalemizde öncelikle, Halk Kültürü değerlerini araştırıp gün ışığına çıkaran Folklor'un toplumsal yapısı üzerinde durmalıyız.    Bilindiği gibi...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2020
Atatürk’ün ulusal kültür ve sanat anlayışı

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra: 'Cumhuriyet benim en büyük eserimdir” diyen Atatürk, dönüşümün salt bir rejim adı değişikliğiyle olmadığını vurgulamıştı. Ayrıca Onuncu Yıl Söylevinde, yeni Türkiye'nin göstereceği...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
Anadolu’nun hoşgörü sahibi İslam Sûfisi Mevlâna

Mevlâna, ünü Anadolu topraklarını aşıp tüm dünyaya yayılmış hoşgörü sahibi, kendini ilahî aşka adamış bir İslâm mutasavvıfı ve şairdir. O, Mevlâna Celalettin Rumî, Hüdavendigâr, Mevlâna Hünkâr adlarıyla anılır. Mevlevi tarikatının...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2020
Türkçemizdeki bazı dil sorunları üzerine

Dil, insanların duygu ve düşüncelerini bildirmek için söz veya gereçlerle yaptıkları anlaşmadır. Düşünme kavramı dille birlikte vardır. Ulusu oluşturan bireylerin dil yeteneği ne ölçüde yükselirse, o ulus kültürel yönden o ölçüde...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
Orhan Veli’nin şiirlerindeki anlatım özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden olan Orhan Veli, 13 Nisan 1914'te İstanbul'da doğmuştur. İlk şiirleri, lise yıllarında Sesimiz adlı dergide yayımlanan Orhan Veli'nin daha sonra yazdığı şiirleri,...

MAKALEYİ OKU
23
Ara 2019
Yunus Emre’nin tasavvuf edebiyatındaki yeri

   Yunus Emre, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. Hayatı hakkında çok az şey bilinen Yunus Emre'nin, on üçüncü yüzyılın ikinci çeyreği ile on dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı düşünülmektedir....

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2019
Atatürk’ün Dil Çalışmaları

Dilin önemi Dil toplumu ulus yapan, o toplumda yaşayan bireyleri birbirine kaynaştıran ulusal bir araç, bir iletişim aracıdır. Öğretim ve öğrenmenin biricik anahtarı, bilgi aktarmanın ve biriktirmenin sağlayıcısıdır. Dil ile düşünce...

MAKALEYİ OKU

banner75