24
Şub 2020
Çeşitli kültür tanımları

   Güncel konuşmalarımızda ya da sanat ve bilim çalışmalarında kullandığımız kültür sözcüğü Latince kökenli olup Türkçeye Fransızcadan (culture) geçmiştir. Cultura sözcüğü Latincede, toprağa bir şeyler ekip ürün almak,...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2020
Aruz ölçüsünü Türkçeye ustalıkla uygulayan son şairimiz Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal'in yaşam öyküsü    Çağdaş Türk şiirinin oluşum evresinde kendisinden en çok söz edilen şairlerimizden olan Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Asıl adı Ahmed Agâh'tır. Varlıklı...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2020
Azerbaycan’ın kadın şairleri

   Dünya dilleri arasında büyük bir coğrafi alana yayılmış olan Türkçemizin Batı Lehçeleri kolunda, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi bulunur. Anadolu Lehçesi (Türkiye Türkçesi),...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2020
Halk kültürü ve turizm ilişkileri üzerine

   Halk Kültürü ve Turizm İlişkilerini irdeleyeceğimiz bu makalemizde öncelikle, Halk Kültürü değerlerini araştırıp gün ışığına çıkaran Folklor'un toplumsal yapısı üzerinde durmalıyız.    Bilindiği gibi...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2020
Atatürk’ün ulusal kültür ve sanat anlayışı

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra: 'Cumhuriyet benim en büyük eserimdir” diyen Atatürk, dönüşümün salt bir rejim adı değişikliğiyle olmadığını vurgulamıştı. Ayrıca Onuncu Yıl Söylevinde, yeni Türkiye'nin göstereceği...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
Anadolu’nun hoşgörü sahibi İslam Sûfisi Mevlâna

Mevlâna, ünü Anadolu topraklarını aşıp tüm dünyaya yayılmış hoşgörü sahibi, kendini ilahî aşka adamış bir İslâm mutasavvıfı ve şairdir. O, Mevlâna Celalettin Rumî, Hüdavendigâr, Mevlâna Hünkâr adlarıyla anılır. Mevlevi tarikatının...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2020
Türkçemizdeki bazı dil sorunları üzerine

Dil, insanların duygu ve düşüncelerini bildirmek için söz veya gereçlerle yaptıkları anlaşmadır. Düşünme kavramı dille birlikte vardır. Ulusu oluşturan bireylerin dil yeteneği ne ölçüde yükselirse, o ulus kültürel yönden o ölçüde...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
Orhan Veli’nin şiirlerindeki anlatım özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden olan Orhan Veli, 13 Nisan 1914'te İstanbul'da doğmuştur. İlk şiirleri, lise yıllarında Sesimiz adlı dergide yayımlanan Orhan Veli'nin daha sonra yazdığı şiirleri,...

MAKALEYİ OKU
23
Ara 2019
Yunus Emre’nin tasavvuf edebiyatındaki yeri

   Yunus Emre, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. Hayatı hakkında çok az şey bilinen Yunus Emre'nin, on üçüncü yüzyılın ikinci çeyreği ile on dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı düşünülmektedir....

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2019
Atatürk’ün Dil Çalışmaları

Dilin önemi Dil toplumu ulus yapan, o toplumda yaşayan bireyleri birbirine kaynaştıran ulusal bir araç, bir iletişim aracıdır. Öğretim ve öğrenmenin biricik anahtarı, bilgi aktarmanın ve biriktirmenin sağlayıcısıdır. Dil ile düşünce...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2019
M. Şehriyar’ın Heyder Baba’ya Selâm adlı eserinin Türklük dünyası için önemi

Adı Muhammed Hüseyin Behcet-i Tebrizî olan şair, şiirlerinde kullandığı Şehriyar mahlası ile tanınır. Azeri Türklerinden olan İranlı şair, şiirlerini hem Azeri Türkçesiyle, hem de Farsça ile yazmıştır. Şehriyar, 1906'da Tebriz'de...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2019
Genç şairlerin ilham kaynağı Attila İlhan

Genç şairlere ve şiir severlere alışılmışın dışında, yeni ve farklı ufuklar açan Attila İlhan, şair, romancı, deneme yazarı, senarist ve eleştirmen olarak Türk Edebiyatına damgasını vurmuştur. Şiirlerinde yeni bir ses düzeni oluşturarak...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2019
Türkçenin sözvarlığı üzerine

   Dilbilimde sözcükbilim, sözvarlığını inceleyen bir bilim dalıdır. Türkçenin sözvarlığı konusunu incelemeden önce, sözvarlığının tanımı üzerinde durmak ve bu varlığı oluşturan öğeleri belirtmek gerek. Bir dilim söz...

MAKALEYİ OKU
21
Eki 2019
Dil yetisi ve dilin yaratıcılık özelliği

   Bir an için sürekli yararlandığımız dilin olmadığını varsayalım. Acaba düşüncelerimizi, duygu, anı ve gözlemlerimizi başkalarına aktarabilecek miydik? Bugün bizi hayvanlardan ayıran, yaşadığımız dünyada sadece insana...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Edebiyatta stilistik çalışmasının önemi

Her dilin beslendiği iki büyük kaynak vardır. Dilbilgisi ve söz varlığı. Bir dil için söz varlığı, gerçekten büyük bir hazinedir. Dilbilgisi ise kurallar bütünüdür; cümleleri nasıl yapacağımızı düzenler.    Her dil kullanıldığı...

MAKALEYİ OKU

banner107

banner108