16
Nis 2021
Kıbrıs’ta ve dünyada salgın hastalıklar ve sonuçları (5)

Sıtma (Humma) hastalığının adadaki tahribatları Kıbrıs adasının duçar olduğu veba (taun) gibi salgın hastalıklardan bir diğeri kuşkusuz Sıtma veya humma hastalığıdır. Yaz aylarında ve özellikle Sonbaharda ve kış ayları dolayısıyla...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2021
Salgın hastalıkların Kıbrıs’ı istilası ve tahribatları

Kıbrıs adası tarihin değişik dönemlerde, şimdi olduğu gibi bir takım salgın hastalıkların tahribatıyla yüzleşmiştir. Bu bakımdan Covid-19 veya Koronavirüs salgını bir sürpriz olay teşkil etmemelidir. Bu salgının yaşandığı şu dönemde...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2021
Kıbrıs’ta ve dünyada salgın hastalıklar ve sonuçları (3)

İnsanoğlu ve çevre İnsanların sağlığını ve yaşamını tehdit eden hastalıklara neden olan mikrop, bakteri, virüs ve benzeri etmenlerden bir şekilde arınmasında ve sakınmasında öncelikli olarak bizatihi kendisinin temizliğine özen göstermesi,...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2021
Kıbrıs’ta ve dünyada salgın hastalıklar ve sonuçları (2)

Gerilere giderek yaşananlardan ibret ve tecrübe sinyalleri almanın gerekliliği, bugün ve gelecek için alınacak önlemlere ışık tutabilecek unsurlardır kanaatindeyim. Tehlikenin önüne geçmek için kaynağını tespit etmek ve kurutmak, paralize...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2021
Kıbrıs’ta ve dünyada salgın hastalıklar ve sonuçları

İnsanoğlunun yaşamında, gerek yöresel ve gerekse küresel nitelikte ve boyutta bir takım salgın hastalıklarla zaman zaman yüzleşmiştir. Geçmişte olduğu gibi, bugün de durum aynıdır. İnsanlık için birer felaket olarak nitelenen salgınların...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2020
Maraş’ta Vakıflar göz ardı edilemez (6)

 Maraş'ta bulunan Vakıf araziler, ister mülhak, ister Mazbut vakıf olsun, kullanma veya istifade edebilme amacıyla, istekli olanlar, Evkaf İdaresinin Bölge amirliklerine yazılı müracaatta bulunmak suretiyle, ön görülen koşullar tahtında,...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2020
Maraş’ta Vakıflar göz ardı edilemez (5)

 Vakıflara yapılmış olan haksızlıklar, yalnızca birkaç çiftliğin veya küçük çapta vakıf bir arazinin işgal veya gasp edilişiyle izah edilmesi mümkün değildir. Ahkamü'l-Evkaf Hükümlerine rağmen, kasıtlı olarak vakıfları...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2020
Maraş’ta Vakıflar göz ardı edilemez (4)

Ahkamü'l-Evkaf Hükümlerine ters düşen yasalarla, yitirilmiş bulunan vakıflarımızın geri alınmasında gerekli iradenin gösterilerek bu uğurda yeniden bir vakıfları geri alma mücadelesinin verilmesinin gerekli olduğu kanısındayım. Her...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2020
Maraş’ta Vakıflar göz ardı edilemez (3)

  İngiliz Evkaf İdaresi'nin kabul ettiği ve yürürlük kazanmasına müsaade ettiği 1944 Yasası'nın 232 bölümünde yer alan maddeleriyle, Kıbrıs Türk Toplumunun vakıf  haklarına çok büyük zarar verdiğini herkes bilmektedir....

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar

   Tarih boyunca vakıflar, elbette ki bir takım hatalara, suiistimallere maruz kalmıştır. Asıl olan, bu hataların ve suiistimallerin asgariye indirilmesi ve vakfın da vuzuha kavuşmasıdır.    H.1263 (M.1831) tarihli, 41 No.lu...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar (11)

   Bu günkü Palm Beach Hotel'in bulunduğu ve eskiden 'Spagion” (Mezbahane) olarak kullanılan ve çevresinde su birikintileri ile bataklığa dönüştüğü iddia edilen; ancak daha önceden, bu bölgenin Rumlar tarafından yerleşim...

MAKALEYİ OKU
31
Ağu 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar (10)

   Hasan Hilmi Efendi, Tapu kayıtlarından elde ettiği ve Tahrir-i Cedid'le tanzim edilmiş olan yeni bir kaydı şu şekilde ifşa etmiştir:    '228 numorolu koçan mucibi Pertev Paşa Arsası namı altında Maraşlı Dimitri...

MAKALEYİ OKU
31
Ağu 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar (9)

   Giderek gelişen bu olaylar sonucu, Pertev Paşa Mezarı sık sık saldırıya uğrayıp, kısmen yıkılmış, kısmen de üzerine pislik ve çöp dökülmek suretiyle atıl bir görünüm içerisine itilmiştir.    Mehmed Münir Bey,...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar (8)

   Yağmalamak ve Mülkiyetine geçirmek niyetiyle yıllarca Vakıf Mallar üzerine 'Kargalar Üşüşür Gibi” hep birlikte saldırıya geçenlerin gasb ettikleri vakıf araziler, onlar için ne hayır ve ne de bereket getirmemiştir. Vakıf...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar (7)

   Bir kısım arazilerin, yalnızca parasal getirilerinin, belirli bir miktarı, kişiler tarafından hayır maksatları için vakf edilebilmiştir. Yakın geçmişte, şahısların tasarrufu için Devlet tarafından parsellenerek dağıtılmış...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar (6)

 Mustafa Haşim Altan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Kurucu Müdürü, evkaf uzmanı   Mağusa Rum Belediyesinin taş ihtiyacını gidermek niyetiyle gündeme getirdiği Lala Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa Vakıf arazilerine, tapu ve mesaha...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar (5)

Maraş Vakıf arazilerinin parsellere dönüştürülerek dağıtılması    Maraş vakıf arazileri zaman içerisinde, sorumsuz kişi ve kurumlar tarafından, Vakıflar İdaresi'nin bilgi ve isteği dışında keyfi bir şekilde parsellere...

MAKALEYİ OKU
24
Ağu 2020
Maraş vakıf toprağı ve tapusal yaklaşımlar (4)

Mal Dönüştürme Yasası, 1944:    A Law to provide for the Conversion of the Categories of Immovable Property hitherto known as Vakf Idjaretei and Arazimevkoufe Tahsisat into Mulk And Arazi Mirie respectively and for Matters incidental thereto....

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2019
Kıbrıs Türk toplumuna mali yardım öngörülmesi

Kıbrıs'ta İngiliz Üs Toprakları; Türk Vakıf Arazileri Parasal Tartışmalar; Tazminatlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti -6- Sonuçta şu görüşe yer veriyordu: Bu çiftliklerin, Evkaf'a geri verilmesi söz konusu olamazdı. Ayrıca, Kuruluş Antlaşması'nda...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2019
Evkaf hakları; tazminat meselesi ve parasal yardımlar

Kıbrıs'ta İngiliz Üs Toprakları; Türk Vakıf Arazileri Parasal Tartışmalar; Tazminatlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti -4- Evkaf hakları; tazminat meselesi ve parasal yardımlar Kıbrıs Türk toplumuna öngörülen parasal yardımlar...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2019
Kıbrıs müzakere komiteleri; İngiliz baskıları ve Evkaf İdaresi’nin kıskaca alınması; hukuk savaşı ve vakıf haklarının korunmasında toplumsal direniş

Kıbrıs'ta İngiliz Üs Toprakları; Türk Vakıf Arazileri Parasal Tartışmalar; Tazminatlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti -3- Vakıfların Türk Yönetimine intikal ettiği 1956 yılını esas alarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yılı olan...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2019
Kıbrıs’ta yapılacak yönetim ve rejim değişiklikleri yitirilen Türk haklarını mutlaka gündeme getirmeli ve bu haklar Türk toplumuna geri iade edilmelidir

Kıbrıs'ta İngiliz Üs Toprakları; Türk Vakıf Arazileri Parasal Tartışmalar; Tazminatlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti -2- Kıbrıs'ta İngiliz işgalinden bu yana yitirilmiş bulunan Türk tapu ve arazi hakları hiçbir zaman gündemden düşmemiş;...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2019
Kıbrıs Türk toplumu 1878’de ve 1960’da yapılan antlaşmalardan umduğunu bulamadı

Kıbrıs'ta İngiliz Üs Toprakları; Türk Vakıf Arazileri Parasal Tartışmalar; Tazminatlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti -1- İngiltere Birleşik Krallığı, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında varılan Londra ve Zurih görüşmelerine...

MAKALEYİ OKU

banner111

banner34

banner75