02
Ara 2022
KKTC’nin tanınmasına karşı çıkan ve engel çıkaran bugünün güçlü devletleri geçmişte Kıbrıs Türklerini ve Türkiye’yi adadan dışlayarak haklarına el koyan aktörlerin devamından ibarettir-2

Türkiye, sorunlar yumağında her türlü tehdit ve baskılara rağmen KKTC'nin haklarını üstlenerek, kendi hakları ile birlikte korumayı sürdürmektedir      Üç kıtaya kapı açan Türkiye de, Kıbrıs gibi jeopolitik konumundan...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2022
KKTC’nin tanınmasına karşı çıkan ve engel çıkaran bugünün güçlü devletleri geçmişte Kıbrıs Türklerini ve Türkiye’yi ada’dan dışlayarak haklarına el koyan aktörlerin devamından ibarettir

Kıbrıs'ın Akdeniz adalarından koparılması ve ayrı tutulması tesadüfî değildir      Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları ile doğal bağlantıları olan ve bu üç kıtanın her birinin sosyo-kültüre ekonomik ve stratejik...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2022
Türk Milleti Devletiyle Kıbrıs Ekseninde Dünya Barışı Adına Büyük Bedeller Ödemiş Tutarlı Diplomasileriyle Günümüzde Örnek Hale Gelmiştir -SON

'Alışmış kudurmuştan beterdir” sonuçlarına bakmaksızın hatalarını sürdüren devletlerin sonu hüsrandır    Korona –Covid Pandemisinden sonra sarsılan ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında şaşalayarak toplumsal...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2022
Türk Milleti Devletiyle Kıbrıs Ekseninde Dünya Barışı Adına Büyük Bedeller Ödemiş Tutarlı Diplomasileriyle Günümüzde Örnek Hale Gelmiştir -6

Dünya onurlu siyasetlerin özlemi içerisindedir      İngilizlerin sık sık dile getirdiği 'Polıtıcs Dırty Trıcks” veya 'Polıtıcs Dırty Games” deyimleri oldukça dikkat çekicidir. 'Siyaset, kirli oyunlardan ve...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2022
Türk Milleti Devletiyle Kıbrıs Ekseninde Dünya Barışı Adına Büyük Bedeller Ödemiş Tutarlı Diplomasileriyle Günümüzde Örnek Hale Gelmiştir -4

Dünya savaşlarına, tahribatlara ve kan akmasına sebep olanlar petrolü en çok gasp edenlerdir. Her şey petrol için! Vesselam      'I.nci ve II. nci Dünya Savaşları sırasında ve sonrasında, Emperyal Devletlerin en...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2022
Türk Milleti Devletiyle Kıbrıs Ekseninde Dünya Barışı Adına Büyük Bedeller Ödemiş Tutarlı Diplomasileriyle Günümüzde Örnek Hale Gelmiştir -3

 Yeraltı zenginlikler keşfedilmeden önce mukaddes kitaplarda bunlara işaret edilmişti       Avrupalıların, ABD'nin ve Rusya'nın Ortadoğu bölgelerinde ve Akdeniz Havzasında Petrol ve benzeri Enerji Kaynaklarına...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2022
Türk Milleti Devletiyle Kıbrıs Ekseninde Dünya Barışı Adına Büyük Bedeller Ödemiş Tutarlı Diplomasileriyle Günümüzde Örnek Hale Gelmiştir -2

Atlarla sahillerini dolaşarak çizilen adanın haritası    Atlarla sahillerini dolaşarak adanın haritasını çizenler Anadolu'nun Akdeniz'de süzülen karasal heybetinden ve muhteşem görünümünden etkilenmiştir.   ...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2022
Güvenlik Konseyinde Rusya faktörü deşifre edilirken

   Güvenlik Konseyinde fiilen görev alan ve Dünya Barışını, güvenliğini adalet ölçüleri çerçevesinde koruma hususlarında karar verebilen daimi üyelerin birkaç tanesinin geçmişini, kimliğini ve bugününü yansıtan özel dosyalarına...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2022
İnsanlığın temel yapısı ve gerekleri korundukça, özgürlüğün engelleri kalkar

   'İnsanlığın kaderi birdir. Onun için saadet ve felaket müşterektir ' anlayışına yürekten katılanlar, böyle bir düşüncenin hâkim olmadığı dünyamızda ebedî barışın kurulamayacağının da esasen farkına varmışlardır....

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2022
Uluslararası hukuksuzluğun ve zorbalığın ilk göstergesi, hürriyete müdahaledir

İnsanlığı ilgilendiren iki önemli düstur kuşkusuz ‘hürriyet ve istiklâl'dir. Bunların her ikisi de doğal olarak milletlerin ve devletlerin vazgeçilmez haklarıdır. Hiç bir devlet ve millet, bir başka milleti ve devleti hürriyetinden...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2022
Türkiye-Yunanistan Anlaşmazlığı Odağında Ege Adaları, Adacıklar Ve Kayalıklar Güçlü Devletlerce Körüklenen Siyasal Ve Ekonomik Uyuşmazlıklar İyi Niyetli Yaklaşımlar Ve Alternatif Çözümler-6

Ege'de keyfi hareketler ve gelişigüzel ada, adacık ve kayalık işgalleri    Bilimsel tespitlerle saptandığı üzere, yasal olmayan yollarla, keyfi bir şekilde Yunanistan'ın işgal ve kullanımına geçen 150 Ada, Adacık ve Kayalığın...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2022
Türkiye-Yunanistan Anlaşmazlığı Odağında Ege Adaları, Adacıklar Ve Kayalıklar Güçlü Devletlerce Körüklenen Siyasal Ve Ekonomik Uyuşmazlıklar İyi Niyetli Yaklaşımlar Ve Alternatif Çözümler-5

Oldubittilere dayalı mutabakatlar köklü çözümlerin yerine geçemez     Oldubittilere dayanan ve kabul edilmesi mümkün olmayan söz konusu işgaller, Lozan Konferansına kadar devam ettirilmiş, Osmanlı Devleti ise bu işgalleri reddetmekte...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2022
Türkiye-Yunanistan Anlaşmazlığı Odağında Ege Adaları, Adacıklar Ve Kayalıklar Güçlü Devletlerce Körüklenen Siyasal Ve Ekonomik Uyuşmazlıklar İyi Niyetli Yaklaşımlar Ve Alternatif Çözümler-4

   Yunanistan, Ege sorunlarını Türkiye aleyhine kullanmaktadır    Yunanistan Ege'de sorun çıkarmakla, Türkiye'yi, dünya devletleri arasında uzlaşmaz bir devlet olarak göstermeye çalışmakta; geleceğe dönük siyasî...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2022
Türkiye-Yunanistan Anlaşmazlığı Odağında Ege Adaları, Adacıklar Ve Kayalıklar Güçlü Devletlerce Körüklenen Siyasal Ve Ekonomik Uyuşmazlıklar İyi Niyetli Yaklaşımlar Ve Alternatif Çözümler-3

Başlangıçta Türkiye'nin NATO'ya üye olma teklifleri bütünüyle reddedilmişti    Öte tarafta İngiltere de benzer faaliyetlerde bulunmuş ve Londra'da yapılan (1915) gizli anlaşma ile oniki adaların İtalya'ya verilmesi...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2022
Türkiye-Yunanistan Anlaşmazlığı Odağında Ege Adaları, Adacıklar Ve Kayalıklar Güçlü Devletlerce Körüklenen Siyasal Ve Ekonomik Uyuşmazlıklar İyi Niyetli Yaklaşımlar Ve Alternatif Çözümler-2

Türkiye'yi arka bahçelerinde gören Avrupalıların korkulu çırpınışları    'İktidarın Sembolleri ve İdeoloji” Yazarı Selim Deringil'in dikkat çeken tespitine göre: 'Tek Müslüman büyük devleti ve tek Avrupalı...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2022
Kıbrıslı Türkler, Geçmişini Doğru Bilmek; Tarihini Unutmamak Ve Geleceğini Sağlam Temeller Üzerine Kurmak Ve Yaşatmak Zorundadır-SON

1931-1945-1950-1953 ve 1955 olaylarından ilginç hatırlatmalar    1931'de Rahip ve Milletvekili Nikodimos Milonas'ın önderliğinde isyan çıkaran Rumlar, Vali Konağı'nı yakmışlar, ENOSİS isteklerini yinelemişlerdir.1945'te,...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2022
Kıbrıslı Türkler, Geçmişini Doğru Bilmek; Tarihini Unutmamak Ve Geleceğini Sağlam Temeller Üzerine Kurmak Ve Yaşatmak Zorundadır-5

Mitolojik kampanyalarla Kıbrıs tarihini Yunanlılaştırma çabaları ve verileri    Kıbrıs'ın tarihini Rumlaştıran veya Yunanlaştıran yazarlar, 'A Brief History Of Cyprus (Muhtasar Kıbrıs Tarihi)” başlığı altında toparladıkları...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2022
Kıbrıslı Türkler, Geçmişini Doğru Bilmek; Tarihini Unutmamak Ve Geleceğini Sağlam Temeller Üzerine Kurmak Ve Yaşatmak Zorundadır-4

Akdeniz hidrokarbon, doğalgaz ve petrol enerji kaynakları cazibesinde Kıbrıs      Kıbrıs'ın bir başka 'Önemli ve Cazip dönemi”, yakın tarihte, Akdeniz'de keşfedilmiş olan ve paylaşımı bir türlü mümkün olamayan,...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2022
Kıbrıslı Türkler, Geçmişini Doğru Bilmek; Tarihini Unutmamak Ve Geleceğini Sağlam Temeller Üzerine Kurmak Ve Yaşatmak Zorundadır-3

Müşterek kaderler ve kaçınılmaz ortaklıklar      Doğu Akdeniz Havzası, KKTC (Kıbrıs) ve Anadolu Yarımadası'nın; iç, dış ve çevresel ilişkiler açısından zorunlu ortaklık ve paylaşım kurmak zorunda olan bir Coğrafî...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2022
Kıbrıslı Türkler, Geçmişini Doğru Bilmek; Tarihini Unutmamak Ve Geleceğini Sağlam Temeller Üzerine Kurmak Ve Yaşatmak Zorundadır-2

Saldırgan devletler; kaşınan taşeronlar; NATO ittifakını gölgeleyenler      Durmadan kaşınan saldırgan, müstevli (istilacı-emperyal) Devletlerin veya militanların, özel tasarımları altında (Ortadoğu Projesi; İsrail Projesi...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2022
Tarihsel boyutu ile Türk-Yunan ilişkileri Akdeniz ve Ege adalar meselesi hukuk dışı yaklaşımlar; sorunlar ve uzlaşılar-5

Türkiye'nin adalarda egemenlik hakları    Sadeleştirilmiş şekli ile12.Madde:”Gökçeada ve Bozcaadaları ile Tavsan Adaları dışında, Doğu Akdeniz Adaları ve özellikle Limni, Semendirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya, Adaları...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2022
Tarihsel boyutu ile Türk-Yunan ilişkileri Akdeniz ve Ege adalar meselesi hukuk dışı yaklaşımlar; sorunlar ve uzlaşılar-4

Venizelos'un hiddeti, Lord Curzon'un ikiyüzlülüğü    XX. nci Yüzyılın en önemli Konferanslardan olan Lozan Konferansında Yunanistan Delegesi Venizelos'un, söz konusu devletlerin ayni zamanda seçilmiş bir militanı ve...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2022
Tarihsel boyutu ile Türk-Yunan ilişkileri Akdeniz ve Ege adalar meselesi hukuk dışı yaklaşımlar; sorunlar ve uzlaşılar-3

Adalarda Türk-Yunan kavgaları, kutsal ittifak devletleri ve kışkırtmalar    1912-1913'lü yılları, Balkan Savaşlarında, Haçlı ittifakının önde gelen devletlerinin ve Yunanistan'ın, Osmanlı Devleti'ni sıkıştırdıkları...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2022
Tarihsel boyutu ile Türk-Yunan ilişkileri Akdeniz ve Ege adalar meselesi hukuk dışı yaklaşımlar; sorunlar ve uzlaşılar-2

Adalarda Rum Nüfus artışı, siyasî entrikalar ve batı sömürgeciliği    Midilli, Sakız, Sisam, Rodos, İmroz, Bozcaada, Nikarya, Yedi Adalar, Oniki Adalar bir bakıma Anadolu'nun devamı sayılması gerekirken, Bu adalardaki Türk nüfusuna...

MAKALEYİ OKU

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104