05
Haz 2021
Çocuk hakları (on ilke)

Çocukların, yetişkin bireylerden farklı özelliklere sahip oldukları bilinmektedir. Bu özellikler fiziksel, psikolojik ya da davranış noktasında kendisini gösterebilir. Çocukların devamlı bir büyüme gelişimi gösterdiği ve bu bilincin yerleşmesine...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2021
Fatih Kanunnamesi üzerine

Bilindiği gibi 29 Mayıs 1453, Fatih Sultan Mehmet önderliğinde gerçekleştirilen bir zaferin yıldönümüdür. İstanbul'un fethedildiği bu güzel tarihe atıfta bulunmak amacıyla Fatih Kanunnamesinden bahsetmemiz icap edecektir. Zira bu Kanunname,...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2021
19 Mayıs ve Milli Mücadele

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a doğru yola çıkması ile tam dört yıl sürecek olan Kurtuluş Savaşını başlatmasının yıl dönümünü kutluyoruz. Ne yazık ki kutlamalarımız Covid-19 salgınından dolayı meydanlarda değil evlerimizde...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2021
Yeryüzü İklim Günü

Paris Anlaşması olarak da bilinen Paris İklim Anlaşması; iklim değişikliği, sera gazı salınımının önüne geçilmesi gibi çevreye ve doğaya dair önemli kararları içermektedir. Fransa'nın Paris kentinde birçok ülkenin katılımıyla...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2021
Egemen eşitlik ve Jus Cogens

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz 'egemen eşitlik” kavramından bahsetmek istiyorum. Özellikle bu kavram, hukuk camiasının lisans döneminden hatırladığı uluslararası hukuk dersinin bilinmesi gereken konularındandır. Yine 'Jus...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2021
TBMM ve Yasama Yetkisi

Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Kurtuluş Savaşı başlatılmış ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmıştı. Bunlardan en önemlisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gibi bir yasama organı olan ve yasama faaliyeti üstlenen meclisin,...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2021
Vakıflar İdaresi’nin hukuksal mücadelesi

Türk Medeni Kanunu'na göre vakıf kavramı; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları ifade etmektedir. Vakıflar, tarih boyunca süregelmiş...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2021
Atatürk ve Türk Polisi

Temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi'nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı'nın bugün 176. kuruluş yıl dönümüdür. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde yeni Türkiye Cumhuriyeti, donanımlı olmayan...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2021
CEDAW nedir?

Birleşmiş Milletler'in 'Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” yani CEDAW, 18 Aralık 1979 yılında kabul edildi. 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren CEDAW,...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2021
Ceza muhakemesinde beraat hükmü

Beraat kararı, ceza muhakemesi sonunda verilen bir hüküm çeşididir (CMK m.223/2). Beraat kararı yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2021
İspanya’da ötanazinin yasallaşması

Ötanazi kavramı etimolojik olarak Yunanca: ευθανασία - ευ, eu, "iyi, güzel"; θάνατος, thanatos, "ölüm" kavramlarının birleşiminden doğar. Öncelikle acılarına son vermek ve yaşamını sonlandırmanın yani ötanazinin yasallığının...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2021
İstanbul Sözleşmesi üzerine

'İstanbul Sözleşmesi” uzun adıyla bilinen 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” başlıca kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2021
Türk hukukunda çocuk istismarı

Bilindiği gibi geçtiğimiz 4 Mart Dünya Cinsel İstismar ile Mücadele Günü idi.  4 Mart, cinsel istismara dikkat çekmek ve bu çerçevede istismarı durdurabilmek amacıyla gerekli bilinçlendirmeleri yapmak adına oluşturulmuş bir gündür....

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2021
Gemi, uçak, kara taşıtı ve yolcu kuralları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 10 Aralık 2018 tarihli 45/2018 sayılı ve oybirliğiyle kabul olunan 'Bulaşıcı Hastalıklar Yasası”, Anayasanın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2021
Dünya sosyal adalet günü

Dünya Sosyal Adalet Günü olarak her yıl şubatın 20'sinde kutladığımız ve tüm dünyada adaletsizliğe dikkat çekmenin amaçlandığı bu önemli günde 'sosyal adalet kavramı” ve bu kavramla ulaşılmak istenen sonucun iyi benimsenmesi...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2021
Uluslararası bilimde kadınlar ve kız çocukları

Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü, bilindiği gibi her yıl 11 Şubat tarihinde kutlanmaktadır. Sözü edilen günün önemi; kadınların ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarına katılımının ve erişiminin...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2021
Cezalandırma prensipleri üzerine

Cezalandırma prensipleri gereğince ceza takdirinde bulunurken her meselenin kendine has olgularının gözetilmesi ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir. Zira somut olayın özelliklerine göre her olayın belli koşulları ve sonuçları söz konusudur....

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2021
Kamu menfaatinin ön planda tutulması

Geçenlerde KKTC'de Yargıtay/Ceza Mahkemesinde verilen bir istinaf kararına denk geldim. Sözü edilen kararda alt mahkemelerin, yaygın ve vahim suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiği prensibini benimsemesi ve sanığa verilecek...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2021
Kıbrıslı Türklerin hukuksal mücadelesi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi'ne baktığımızda Kıbrıs'ın tarihsel ve hukuksal boyutuyla bugüne kadar nasıl geldiğini görmemiz mümkün olacaktır. Zira Kıbrıs Adası Doğu ve Batı'nın kesişme noktasındadır. Stratejik konumu...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2021
KKTC’de kadını korumak

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Bakanlar Kurulu'nun 25 Kasım 2011 tarihli ve 58/2011 sayılı Yasa ile Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni onaylayarak iç hukukumuzun...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2020
“Soru ve cevaplarla çocuk istismarı”

Özellikle son dönemlerde, istatiksel verilerden de anlaşılacağı üzere, çocuk istismarı suçunun artış göstererek, dünyanın büyük bir sorunu hâline gelmesi, çocuklarımızı korumak adına neler yapmamız gerektiğine ilişkin konuyu gündeme...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2020
İnsan Hakları ve Mevlânâ

İnsan hakları denilince, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) akla gelmekte ve sanki bu kavramın yeni olduğu düşünülmektedir. Oysaki tarih boyunca insan haklarına yönelik bildirgeler, uygulamalar,...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2020
Ateş Böcekleri Kampanyası

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) kadın ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı siber şiddete dikkat çeken 'Ateş Böcekleri Kampanyası”, 25 Kasım 2020'de başlatıldı. Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2020
Kadın ve çocuk hakları

Kadın ve çocuk hakları ayrımından çok insan haklarının kullanılması gerektiği ve kadın-erkek bütün bireyleri kapsaması gerektiği bilinmektedir. İnsan hakları; eşit, özgür ve haysiyetli yaşama hakkı diyebileceğimiz ve insanın insan...

MAKALEYİ OKU

banner111

banner34

banner75