18
Haz 2018
Kamusal düzen ve hukukun üstünlüğü (2)

Geçen hafta kaleme almaya başladığım yazımda konu ile ilgili bazı basit ancak çok anlamlı genel örnekler vererek ülkemizdeki kamu yönetiminin verimsizliğini, keyfiliğini ve denetimsizliği vurgulamaya çalıştığım bu örneklerin yüzlercesini...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2018
Kamusal düzen ve hukukun üstünlüğü (1)

İngiltere hükümetinin vergi uzmanlığı konusunda 1982 yılında düzenlemiş olduğu burs sınavlarında başarı gösterdikten sonra 1982-1983 akademik yılında Vergi Uzmanlığı eğitimi için bulunmuş olduğum bu ülkenin özel ve kamu yönetiminin...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2018
Vergi ve ekonomi bileşeninde cezanın cezası olamaz (2)

Geçen hafta konu hakkında kaleme almaya başladığım yazımın içeriğine ve sakıncalarına bu hafta yervermeye çalışacağım. Anımsanacağı gibi 'Vergi ve Ekonomi Bileşeninde” etkin olan önemli hedeflerden bir tanesinin 'vergi uyumu”...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2018
Cezanın cezası vergi ve ekonomi bileşeninde olamaz (1)

Bugünkü yazımın esas içeriğine başlamadan önce 'VergiUyumunun” önemine ve 'Vergi ve Ekonomik” bileşenin önemine yerverdikten sonra gelmeyi uygun gördüm. Nedeni ise vergi vs. kamusal yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilmesi...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2018
TC yatırım teşvik sisteminde güncelleme değişiklikleri yapmaya devam ediyorken KKTC ne yapıyor?

Daha önceki yazılarımda da ekonomik teşviklerle ilgili belirtmiş olduğum çeşitli görüşlerime ek olarak başka ülkelerden de örnekler vermek suretiyle ilgililere ve yetkililere bilgiler vereceğimi belirtmiştim.KKTC'nin ekonomik gerçeklerini...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2018
Vergi indirimleri hakkında yapılan 2 doğru, 1 yanlış düzenleme

Yıllarca bu ülkede hükümet edenlerin bilgisine getirmeye çalıştığım 'vergiye uyumlu yükümlülere vergi indirimi yapılması” konusunda zamanın hükümetinin bazı vergilerde yapmış olduğu yasal değişikliklerin uygulanmasına 2018...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2018
Vergi yükünün işletmeler ve tüketiciler üzerindeki etkileri

İşletmeler, ticari faaliyetlerini yürütürken her zaman mal veya hizmet satışlarının hasılatlarını azami düzeye çıkarmak, buna karşın da maliyetlerini asgari düzeye çekmek veya bu düzeyde tutmak için çaba gösterirler.Sonuçta, bu çalışmalar...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2018
Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan vergi politikaları

Tarih boyunca verginin hangi unsurlar veya konular üzerinden alınacağı siyasi otoritelerin öngördükleri kararlara bağlı olarak belirlenmiştir.Bilindiği üzere günümüzde bireylerin ve işletmelerin bazı mal varlıkları vergi konusu olabilirken...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2018
KKTC'de vergi reformu gerekliliği var mı?

Ülkemizde vergi reformunun kaçınılmaz olduğu gerek gelmiş geçmiş hükümetlerin programlarında gerekse ekonominin tüm aktörleri tarafından yıllarca gündeme getirilmekte ancak, bu konuda çağdaş vergicilik ilkeleri paralelinde kapsamlı hiçbir...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2018
KKTC'nin yetkili makamlarının bilgisine

Teşviklerin ülke ekonomisine yararları ve yapılması gereken yasal düzenlemeler ile teşvik uygulamaları hakkında geçmiş haftalarda kaleme almış olduğum görüşlerimi destekleyen hususlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yapmış olduğu...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2018
Hukukun üstünlüğü mü, verginin fazla tahsili mi önemlidir?

Geçtiğimiz haftanın gündemlerinden bir tanesini Taşınmaz Mal Vergisi Tüzüğü'nün yasal olup olmadığı konusu idi. Bu konu halkı, siyasileri gerekse diğer yetkililer ile uygulayıcıları bilinçlendirilmek amacıyla bu konu hakkındaki...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2018
İnternet üzerinden yapılan mal ve hizmet kazançları vergiye tabi mi?

Gerek dünyada gerekse ülkemizde e-ticaret (internet) üzerinden yapılan satışlardan vergi ödenmeyeceği yönünde bazı yanlış görüşler olduğunu gözlemlemekteyim. Bu konuda Vergi Dairesi'nin görüşünü ve alması gereken önlemlerin veya...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2018
AB'de ve TC'de vergi teşvik uygulamaları

Geçen haftaki yazımda ekonomik teşviklerin türleri, uygulama yöntemleri ve ölçümleri hakkında bilgiler vermeye çalışmış, hangi teşvik türü olursa olsun bunların saptanmış süresi bulunması ve bu konudaki uygulamalar hakkındaki kuralların...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2018
Mali denetim türleri ve özellikleri (2)

Geçen hafta denetim türleri ve özellikleri hakkında kaleme almaya başladığım yazımda denetimin her konuda ve her aşamada çok önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım. Bu konuda görüşlerimi açıklarken genelde 4 denetim türünün bulunduğunu,...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2018
Mali denetim türleri ve özellikleri (1)

KKTC'de yaşayan herkesin bildiği gerçeklerden bir tanesi de gerek kamuda gerekse özel sektördeki mali denetim eksikliğidir. Bu eksiklik devam ettiği ve gerekli önlemler alınmadığı sürece kayıtdışılık ve çeşitli yolsuzluklar da artarak...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2018
Vergide ekonomik yaklaşım ilkesine ve diğer ilkelere ilişkin değerlendirme

Vergi, hukuksal bir kavram olmanın yanı sıra, bir de ekonomik kavramdır. Bu nedenle, vergiyle ilgili olayların anlaşılması ve yorumlanmasında, konunun ekonomik boyutunun da dikkate alınması gerekir.Vergi yükümlüleri vergi ödememek amacıyla...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2018
TC'de döviz kredisi uygulamaları hakkında bazı bilgiler

KKTC'nin sürekli gündemini oluşturan ekonomik konulardan bir tanesi de dövizle kredi alanların özellikle de kurların süratle yükselme eğilimi gösterdiği dönemlere göstermiş oldukları mağduriyet reaksiyonlardır.Bu konuda basının ekonomistlere...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2018
Vergi hukukunda önemli ilkeler

Devletlerin yönetim şekillerini ve işleyişini düzenleyen en önemli hukuksal dayanak Anayasadır. Konu hakkındaki bilgileri paylaşmadan önce 'ANAYASA” tanımının sözlük anlamı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.'Bir devletin yönetim...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2018
Servet beyanı esasında vergilendirme

Gelir Vergisi'nde en önemli ilke herkesin (kişilerin) mali güçlerine göre vergi ödenmesi gerektiğidir. Nitekim, bu ilke gerek KKTC'nin gerekse tüm demokratik ülkelerin Anayasalarında yer aldığı gibi KKTC Anayasası'nın 75(1)....

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2018
KKTC'de etkin ve adaletli bir vergi yapısı için reform gerekliliği

'Vergi yapısı”, bir ülkede yasaların düzenlediği vergiler ile yükümlülerin, sorumluların ve uygulayıcıların görev, görev sorumluluk ve ödevlerini belirleyen mevzuat bütünlüğünün tanımlamasıdır.Vergi uygulayıcıları ile yükümlülerinin...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2017
Vergi hukuku ilkelerinin tarihi kaynakları ve gelişimi (2)

Dünyanın her yerinde konuşulan en önemli konulardan bir tanesi de ülkelerin vergi hukuku ile uygulamalarının neden olduğu sosyal, ekonomik veyatırım teşvik etkilerinin durumudur. İnsan sosyal bir varlık olduğuna ve vergiler de ekonomiyi düzenleyici...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2017
Vergi Hukuku ilkelerinin tarihi kaynakları ve gelişimi (1)

'Vergi” tanımı ile kavramı tarihin her dönemindefarklı algılamalara ve uygulamalara neden oluşturmuştur. Bu bağlamda verginin ülkelerin anayasalarında yer almasının temel nedeni, hükümetlerin yasasız, ölçüsüz, adaletsiz vergi salma...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2017
Vergi yükümlüsü ve vergi sorumlusu tanımları

Uluslararası vergi hukukunda vergi tarhiyat işlemlerinin temelini 'beyan esası” oluşturmaktadır. Diğer bir anlatımla, hangi tür vergi olursa olsun vergi yükümlülüğünün saptanması yükümlünün belli dönemlerde yapacağı yazılı...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2017
Bütçe nedir ne değildir?

Son günlerde hükümet yetkililerinin basında yer alan beyanatlarında Meclise 30 Ekim 2017'de sevk edilen '2018 yılı Bütçe Yasa Tasarısının” ilk 'denk bütçe” olduğu şeklinde yapılan açıklamaları toplumun çeşitli kesimlerinde...

MAKALEYİ OKU