03
Ağu 2020
Osman Güvenir’den yeni tiyatro eserleri

   Kıbrıs Türk kültür, edebiyat, sanat, gazetecilik ve bürokrasi yaşantısında önemli bir şahsiyettir Osman Güvenir.  Mücahitlik, Dr. Fazıl Küçük'ün özel kalemliği, Rauf Denktaş'ın halkla ilişkiler sorumluluk...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2020
Lefkeli Kadın Şair Nevruz Tekman (1936-2001)

   Kıbrıs Türkleri arasında da, 'yazıp çizmenin erkek işi olduğu ve kadının bunu yapmasının ayıp karşılandığı veya algılandığı ortamda ilk kadın yazarlar, Türkiye'deki gibi takma adla gazete ve dergilerde yazarlar...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2020
20 Temmuz 1974 ve Yasemin Kumral: Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya

   Türkiye'de savaş, kahramanlık ve propaganda ürünlerinin, 'sayı, kalite ve mesaj-ileti” konularında ilk başarılı örnekleri Kurtuluş Savaşı propaganda kartpostal ve broşürleridir (1919-1923). Bu alanda esas ürünler,...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2020
Tarihi süreçte İtalyanların Türkçe öğrenimi üzerine notlar

   1071'den itibaren Anadolu'ya yoğun şekilde yerleşmeye başlayan Türklerin bu coğrafyada karşılaştıkları ilk Avrupalı ulus olan Venedik ve Ceneviz İtalyanlarıyla kurdukları ticari ve askeri ilişkiler şüphesiz iki dilin...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2020
Dr. Can Şen – Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015)

   Türk edebiyatı araştırmaları, ürünleri arasına bir yenisi daha eklendi. Dr. Can Şen, tarafından yazılan 'Edebiyat ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015)”adlı inceleme, Hiper yayıncılık...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2020
Batı ve doğu kültürlerinde Türk imgesi

   Türklerin tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılmaları, pek çok ulus ve devletle, savaş, barış, komşuluk, ticaret ve benzer ilişkilerde bulunmaları, hem dünyada tanınmalarını sağlamış, hem de çeşitli imajların şekillenmesine...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2020
Kıbrıs Türklerine dair bir yazı

Osmanlı Basınında (Hikmet Dergisi -1911) Kıbrıs Türklerine dair bir yazı    XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan Osmanlı-Türk basın yayın organlarında (gazete ve dergiler) Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerine dair yazılar,...

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2020
Kıbrıs Türkleri ilk mizah gazeteleri Akbaba’yı (1897-1898) artık okuyabilir!

   XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önce Osmanlı Türkiyesi'ne, 1890'lardan sonra da Kıbrıs Türkleri arasına giren Batılı gazete ve dergi türü, halka hitap etmek zorunluluğu taşıdığından sade-yalın bir Türkçe...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2020
“İstiklal Marşımız” ve incelenmesi

   XIX yüzyılın ikinci yarısında, Tanzimat döneminde şair Namık Kemal, Osmanlı Türkiyesi'nin de Fransızlarınki gibi bir milli marşı olmasını istemiştir. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında bu ihtiyaç daha kuvvetli hissedilir....

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2020
İttihat ve Terakki’li yıllar için önemli bir kaynak: “Tanin diyor ki”

   Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nden İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne, oradan da İttihat ve Terakki Partisi'ne-yönetimine giden süreç, Osmanlı devletinin 1870'lerden 1918'lere kadarki siyasetinde önemli rol oynar. Osmanlı...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2020
Örnek bir öğrenci takdir belgesi (1927)

Osmanlı Türkiyesi'nde hatta  Kıbrıs'ta XIX. yüzyılın sonlarına doğru ve XX. yüzyıl başlarında ilk, orta ve liselerde başarılı öğrencilere ödül mahiyetinde 'Teşekkür” ve 'Takdir-İmtiyaz” belgelerinin verildiğini...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2020
Ders Kitabı yazarı olarak Mehmet Fuat köprülü

   4 Aralık 1890'da İstanbul'da doğan ünlü edebiyat tarihçisi ve politikacı Mehmet Fuat Köprülü, Osmanlı'nın yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu görmüş bir aydındır. Edebiyat yaşantısına 1909'da...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2020
Kıbrıs’a yardım pulları

   Azeri Türkleri arasında güzel bir deyiş vardır: 'Kardaş Kömeği= Kardeş Yardımı!”  Türkler arasında zor zamanlarda birbiriyle yardımlaşma yaygın bir adettir. Her Türk boyu ve devleti, kendi içinde veya birbiriyle...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2020
Soyut ve kapalı şiirde öncü bir şair: Yılmaz Hakkı HAKERİ

   1944'te Limasol'da doğan Yılmaz Hakkı Hakeri, şair ve ressamdır. Ankara Gazi Eğitim enstitüsü Resim Bölümü'ne girmiş, Erenköy direnişi üzerine adaya dönüp savaşı katılmış, adı geçen bölümü bitirdikten...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2020
Kaytazzade Mehmet Nazım ve Yadigar-I Muhabbet(1896) üzerine

   Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'in Mağusa'ya sürülmesiyle başlayan yaklaşık otuz altı aylık süreç (1873-1876), Kıbrıs'ta sanıldığından çok etki bırakmış, halk edebiyatı ve divan şiirinin devam edegeldiği...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2020
Esprili ve ironik bir öykücü: Orkun Bozkurt

   Çağdaş Kıbrıs Türk yazarlarında Orkun Bozkurt'un zevkle okuduğum öykü kitapları önümde:    İnsan mı? Maymun mu? (1996) – Mizahi Fıkralar/Kısa Öyküler; Balo Bitti (1999) – Mizahi Fıkralar/Kısa Öyküler;...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2020
Duygulu bir şaire: Meral Kaşif

Meral Kaşif, Namık Kemal Lisesi'nde okudu ve öğretmen şair İbrahim Zeki Burdurlu'nun öğrencisi oldu. 1960'da Ankara Üniversitesi dil ve tarih coğrafya fakültesi İngiliz filolojisi bölümünü bitirdi. İngiliz edebiyatı uzmanı...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2020
Sevilay Sadıkoğlu’nun şiirleri

   Sevilay Sadıkoğlu 1946 yılında Lefkoşa'da doğar. Öğrenimini dönemin tanınmış eğitim kurumlarında, Ayasofya, Selimiye ve Atatürk ilkokullarında, ortaöğretimini Lefkoşa Türk Kız Lisesi'nde alır. Lefkoşa, Haydarpaşa...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2020
Halide Edib

   Hitabet veya Nutuk, Sözlü Anlatım'da önemli türlerden biridir. Hitabet-Nutuk, özel günler, özel konular ve olaylarda hazırlanan heyecanlı ve etkili metinlerdir.    Son günlerde insanlığın yaşadığı ölümcül virüs...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2020
Namık Kemal müzesi için bir mektup (1957)

Bir müze ve kitaplık kurmak bugün dahi kolayca bir iş değilken, maddi ve manevi şartların daha zor olduğu eski yıllarda bu işin daha da güç olduğu aşikardır. Müzeler bir ülkenin yaşayan, soluk alıp veren canlı tarihidir aslında. Müze,...

MAKALEYİ OKU
16
Mar 2020
Kıbrıs’ta “İstiklal Marşı”mız

12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen ve Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini yazdığı İstiklal Marşı'nın birkaç gün önce kabul yıldönümünü idrak ettik. 100 yıla yakın süredir Türk ulusunu birleştiren ve en önemli harç...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2020
Sultan Reşat’ın Selanik ziyareti (1911)

Abdülhamit'ten sonra tahta çıkan Sultan Reşat, 1912'de Balkan Savaşı sonrasında Yunanlıların eline geçen ve önemli miktarda Türk'ün yaşadığı Selanik'e, 1911'de ziyarette bulunan son Osmanlı padişahıdır. Bu gezi...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2020
Osmanlı Türkiyesi’nde ilk Türkçe-Edebiyat Ders Kitabı:

Büyük devletler kuran ve bir çok ulusu kendi bünyesinde barındıran Türkler, hakim oldukları topraklarda Türkçe'yi ana dili veya resmi dil olarak farklı uluslara zorla öğretme yoluna gitmemiş, kültür ve edebiyat çalışmalarında da kendi...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2020
1945’in bir okuma kitabı: İsmail Hikmet Ertaylan- “Kıbrıs Kıraat Dersleri”

Kıbrıs Türklerini bugünlere getiren ve yarınları götürecek olan ana dili Türkçeyi her türlü olumsuz koşula rağmen kaybetmemiş olmalarıdır. Edebiyat; dilin güzel kullanıldığı, yansıdığı ve gelecek kuşaklara ana dil ve kültürün...

MAKALEYİ OKU

banner75