23
Eyl 2020
Toplum baskısı (social pressure)

   Toplum baskısı, sosyal baskı ya da mahalle baskısı; aslının ne olduğu pek bilinmeyen, insanları bir şekilde etkisi altına almayı başarmış, kişilerin her davranışını kısıtlayan yazılı olmayan çoğu kez anlamsız kurallar...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2020
Vergi incelemesi (tax audit)

   Vergi toplamak devlet olmanın sorumluluk ve yönetsel erkin temel görevlerinden biridir.    1215 yılında imzalanan Büyük Ferman (Magna Carta) ya da Büyük Özgürlük Fermanı'ndan (Magna Carta Libertatum) bu yana vergi...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2020
Dünyanın gözü kulağı Doğu Akdeniz’de

   Doğu Akdeniz'de zengin doğal gaz yataklarının bulunduğu yönündeki bilimsel öngörüler bölgedeki faaliyetlerin hızlanmasına neden oldu.    Bu bağlamda Akdeniz'e komşu ülkeler ve batılı aktörlerin Doğu Akdeniz'de...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2020
Muhasebe ve bağımsız denetim (accounting and independent audit)

   Ekonomik faaliyette bulunan tüm işletmelerin finansal nitelikteki işlemlerini; parasal olarak kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayıp analiz eden bilim dalı muhasebe olarak tanımlanmaktadır.   ...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2020
Yoksulluk (poverty)

   Gelir dağılımındaki adaletsizliğin küresel bir yıkım haline geldiği günümüzde, gelir adaletsizliği gelişmekte olan ülkelerde toplumsal gönenci çok daha olumsuz etkilemektedir.    Dünyanın dört bir yanındaki yaşam...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2020
Devletin devamlılığı ilkesi (state continuity principle)

   Devlet; belirli bir toprak parçası üzerinde, egemen, belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu varlıktır. Devletin devamlılığı ilkesi de devletin kişiliği ilkesinin bir sonucudur.    Devlet konusunda pek çok tanım var...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2020
Kamu yararı (public interest)

   Covid-19 nedeniyle sosyal sorumluluk (social responsibility) bilincinin tavan yaptığı günümüzde kitlelerin sıkça kullandığı sözcüklerden biri kamu yararı sözcüğüdür. Kamu yararı sözcüğü; umumi menfaat ya da amme menfaati...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2020
Kuşaklararası çatışma (intergenerational conflict); kuşaklar X, Y, Z ve diğerleri

   Alışılagelmiş tutum ya da davranışlar dışında kalan ve bizlere farklı gelen kişileri her zaman yadırgarız. Bir diğer deyişle kendimiz gibi olmayanı anlamak bizim için her zaman zordur.    Toplumları var eden insan...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2020
Mali disiplin (fiscal discipline)

   Mali disiplinin en genel ve özel tanımı bütçe denkliği ile ifade edilir.    Günümüz ekonomilerinde kamunun ulaştığı büyüklük ile mevcut bütçe açıkları, yüksek borç stokları ve bu borçlardan kaynaklanan faiz...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2020
Elektronik devlet (electronic government) ya da kısaca e-Devlet (e-Government)

   Sanayi toplumundan (industrial society) bilgi toplumuna (information society) geçişin yaşandığı günümüzde, küreselleşmenin de etkisiyle her alanda değişim yaşanması kaçınılmaz olmuştur. e-Devlet    Elektronik devlet...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2020
Kişisel verilerin korunması (protection of personal data)

   Günümüzde bireylere ait çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her geçen gün farklı konumlarda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel veri    Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2020
Tedarik zinciri (supply chain)

   Tedarik ya da değer zinciri; ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtıcılar, perakendeciler ve son olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiye verilen isimdir.    Bir diğer tanım şekline...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2020
Futures ve forward sözleşmeleri arasındaki farklar

   Türev ürünler konulu yazı dizimin üçüncü ve sonuncusunu ilgilenenlere faydalı olacağı düşüncesiyle futures ve forward sözleşmeleri arasındaki farklara ayırdım.    Daha önceki yazımda da ifade ettiğim gibi gerek...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2020
Risk yönetim teknikleri (risk management techniques

   Türev ürünler ve buna ilişkin konulara bu yazımda da devam edip konuyu üç yazı halinde tamamlamayı tasarladım. Bu yazımda risk yönetim teknikleri üzerinde duracağım.    Risk sözcüğü Fransızca kökenli bir kavram...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2020
Finansal risklerin yönetilmesinde türev ürünler (derivative products for managing financial risks)

Ekonomi bültenlerinde sıkça işitmeye ya da okumaya alıştığımız piyasa sözcüklerinden biri de türev ürünler (derivative products) sözcüğüdür. Mali piyasaları farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu bağlamdapiyasaları işlem...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2020
Dolandırıcılık yöntemleri (fraud methods)

   İnternet üzerinden dolandırıcılık başlıklı iki hafta önceki yazımda Covid-19 salgınının tüm ülkelerde hükümetlerce uygulamaya konulan kısıtlamalar sonucu mal ve hizmet temininde internet üzerinden yapılan alışverişlerin...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2020
Haziran ayında piyasa beklentileri

   Kuantum kuramına göre hiçbir şey sonsuza dek aynen devam etmez. Bir yerde durulur ve dengesini bulur. Covid-19 salgını nedeniyle dünyada hükümetlerce alınan kısıtlamalar mart ve nisan aylarında finansal piyasalarda da olumsuz bir...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2020
İnternet üzerinden dolandırıcılık (fraud on the internet)

   Covid-19 salgını tüm ülkelerde hükümetlerce uygulamaya konulan kısıtlamalar sonucu mal ve hizmet temininde internet üzerinden yapılan alışverişlerde artışa yol açtı. Bazı uyanıklar sahte internet siteleri aracılığı ile...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2020
Döviz kurundaki hareketliliğin nedeni (the reason for the mobility in the exchange rate)

   Türkiye ekonomisi yeniden saldırıya maruz kaldı. Siz bu tümceyi swap işlemi, spekülasyon ve manipülasyon olarak da okuyabilirsiniz. Bu bir şehir efsanesi değil, yaşanan sürecin tamı tamamına gerçeğidir.    Yaşanan süreçte...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2020
Ekonominin görünümü (the view of the economy)

   Neler yaşıyoruz! Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor? Neler yaşadığımız belli. Ancak önümüzdeki süreçte bizleri nelerin beklediğini kestiremiyoruz... Dünya başka bir yere gidiyor ve biz şu anda bu düzenin değerlerinin...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
Covid-19 ve mücbir sebep

   Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip Koronavirüs Covid-19'u pandemi olarak ilan etmesinin ardından gündeme gelen kavramlardan biri de mücbir sebep olmuştur.    Mücbir sebep, hukukun temel kavramlarından biri olup, ...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2020
Maaş ödeme sisteminde reform şart (2)

   Aklın yolu birdir.    Atasözlerinin başlangıcı geçmişin derinliklerine uzanan kültürün bugüne yansımasıdır. Bir atasözünün halen kullanılır olması o sözün yaşamımızda bir karşılığının bulunduğunu işaret...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2020
Maaş ödeme sisteminde reform şart

   Yaşadığımız Koronavirüs salgını, devletin uygulamakta olduğu maaş ödeme sisteminin işleri kolaylaştırmak yerine zorlaştırdığını öğretmiştir. Salgın bir musibet bin nasihatten iyidir atasözünü anımsattı.   ...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2020
İnanç bir gereksinimdir

İşler iyi gitmiyor    Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere ülkelerin sağlık bakanları; spor müsabakası naklen yayını yaparmış gibi korona virüs hakkında dakika ve skor veriyorlar. An itibarıyla toplamda 1 milyon 400...

MAKALEYİ OKU

banner75