24
Mayıs 2021
Lobi ve lobicilik  - 2 (lobby and lobbying)

Lobicilik eylemleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise devletin yapısından kaynaklanmaktadır. Cumhuriyetçiler ve demokratların ülkedeki en önemli iki siyasi oyuncu olması ayrıca...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2021
Lobi ve Lobicilik  - 1 (lobby and lobbying)

 Belirli bir konuda; - Çıkarlarına uygun sonuçlar elde etmek amacı ile bir araya gelmiş, - Bu amaçla hükümet, medya vb. araçlar üzerinden siyasi ve/veya ticari çıkarlar yaratmak adına, - Çeşitli çıkar gruplarının temsilcilerinden...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2021
Tutsaklar ikilemi (prisoners dilemma)

Tutsaklar ikileminde rakamların ve öykünün hiç önemi yoktur. Tutsak ikilemi, sosyal bilimlerin en çok tanınan strateji oyunudur. İlk olarak 1950 yılında Amerika kökenli Rand şirketi (araştırma ve geliştirme anlamında, İngilizce research ...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2021
Oyun kuramı - 1 (game theory)

Oyun kuramı bir strateji bilimidir. Oyuncular; çok çeşitli oyunlarda kendileri için en iyi sonuçları elde etmek için gerçekleştirmesi gereken eylemleri; matematiksel ve mantıksal olarak belirlemeye çalışır. Oyun kuramı, bireyin stratejisini...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2021
Toplam faktör verimliliği (total factor productivity)

Verimlilik artışı ekonomik büyüme, varlık ve rahatlık içinde yaşamanın temelini oluşturur. Bu sayede katma değer artar. Artan katma değer ise; - Yüksek kârlılık olarak anamalcılara, - Yüksek ücretler olarak çalışanlara ve - Düşük...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2021
Enflasyon ve hayat pahalılığı arasındaki fark

İnsanlar genellikle enflasyon ve hayat pahalılığı sözcüklerini eşanlamlıymış gibi kullanırlar. Yakından ilişkili olsalar da aynı şey değillerdir. Enflasyon Enflasyon büyük resimdir. Mal ve hizmetlerin fiyatları arttıkça ülkenin yasal...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2021
Yatırım iklimi (investment climate)

 İklim sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş olup dünyanın herhangi bir yerinde hava değişimlerine bağlı olarak gerçekleşen olayların uzun yıllar ortalaması olarak tanımlanmaktadır.    İklim ile hava durumu aynı şeyler olmayıp;...

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2021
Servet vergisi (wealth tax)

Vergide devrim başlıklı bir önceki yazımda Covid-19 küresel salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik sorunlarla ilgili çöküntüyü aşma adına dünyanın birçok ülkesinde; - Üst gelir yükümlülerinin gelir vergisi oranları ile kurumlar...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2021
Vergide devrim

Covid-19 nedeniyle dünyanın hemen her yerinde sağlıkla ilgili ortaya çıkan sorunlarla birlikte salgının derinleştirdiği ekonomik çöküntü ve işsizlik vergileri yeniden hatırlattı. Salgının yol açtığı sorunları aşma adına dünyanın...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2021
En az çaba ilkesi (least effort principle)

En az çaba ilkesi, sözlü iletişimi de içerecek şekilde insanların herhangi bir eylemde bir görevi yerine getirirken, en az çaba harcamak durumunda olduğunu anlatır. Dil ekonomisi ya da dilde tutumluluk adlarıyla da bilinen bu ilkeye göre; - Söylenmek...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2021
Kazan-kazan yaklaşımı (win-win approach)

21 Aralık 1963 tarihinden günümüze Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının temelinde Elen toplumunun kazan kazan yaklaşımını benimsememesi yatmaktadır. Böyle bir olanağa yaklaşıldığı Nisan 2004 yılında adanın bağımsız bir devlet...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2021
Kaliteli büyüme için kaliteli kurumlar gerekir

Covid-19 salgınının yarattığı sorunlar ortada. Sağlık sorunu ile birlikte ülkede bir de ekonomik kriz yaşanmakta. KKTC'nin lokomotif sektörleri olan üniversiteler yüz yüze eğitime ara verdi,  turistik tesisler kapandı, taşımacılık...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2021
Yatırım aracı olarak altın

Yer kabuğunun ortalama kalınlığı 35 km'dir. İçinde birçok farklı element bulunur. Bu elementlerden en az bulunanların başında ise altın gelir. Yer kabuğunda yüzde 8 alüminyum, yüzde 6 demir bulunurken altın yalnızca 10 milyonda 2 kadardır....

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2021
Pandemi, ekonomik kriz ve stratejik planlama

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ın geçtiğimiz günlerde pandeminin yol açtığı toplumsal yaralara karşı hükümetin stratejik bir planının olmadığına dair konuşmasını önemsedim. Çok doğru bir saptama....

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2021
Kripto paralara yatırım yapanlar kaybetmeye hazır olsunlar (3)

Dijital kripto (şifreli) para birimleri finans dünyasına yakın bir zamanda girmiş olmasına karşın kısa sürede karmaşık bir hal almış, kavram olarak da hiçbir zaman net ve yeknesak bir tanıma kavuşamamıştır. Sanal paraların altyapılarını...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2021
Kripto paralara yatırım yapanlar kaybetmeye hazır olsunlar (2)

Bitcoin 'in doğuşu Bitcoin, dünyayı sarsan 2008 krizi sonrasında gizemli Satoshi Nakamato isimli Japon programcı tarafından yaratılan bir dijital kripto (şifreli) para birimi olarak finans dünyasına girmiştir. Satoshi Nakamoto isminin takma...

MAKALEYİ OKU
01
Şub 2021
Kripto paralara yatırım yapanlar kaybetmeye hazır olsunlar (1)

Sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere kripto (şifreli) para denir. Kripto para birimleri yasalarla düzenlenmiş varlıklar olmadıkları için kullanıcılar açısından çok büyük riskler taşımaktadır. Her şeyden önce bir sorun...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2021
Kamu yönetimi reformu ya da yeniden yapılanma (2)

Bir ülkede toplumsal, siyasal, ekonomik ve çevresel değişim gereksinimi vatandaşın beklentilerini karşılayamaz ise o ülkede kamu yönetimi reformu kaçınılmaz olmaktadır. KKTC'de kamu yönetimi reformu gereksinimlerine karşın siyaseti meslek...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2021
Kamu yönetimi reformu ya da yeniden yapılanma (1)

Bir ülkenin kamu yönetiminin en önemli başarısı kuşkusuz kamu hizmetlerinin halka en iyi şekilde sunulmasıdır. Ancak ülkelerde halka verilen hizmetler nitelik ve nicelik bakımından yetersiz kalıyor ya da eldeki kaynaklar etkili ve verimli kullanılamıyor...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
Sıkı ve gevşek para politikaları (tight and loose monetary policies)

Günümüz para piyasalarında; sıkı para politikası (tight monetary policy) ve gevşek para politikası (loose monetary policy) kavramları çok sık duyulan kavramlar arasındadır. Peki! Bu kavramlar neyi ifade etmektedir? Bu kavramların açıklamasına...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2021
Faiz ve enflasyon ilişkisi (3)

Enflasyon (inflation) Ekonomi edebiyatında fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış göstermesi, enflasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda yukarıdaki tanım, içeriğinde iki önemli ögeyi barındırmaktadır. Bu iki önemli öge ise; - Fiyatlar...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2020
Faiz ve enflasyon ilişkisi (interest and inflation relationship) (2)

Ülkelerin ekonomi politikaları (economic policies) temel olarak; maliye ve para politikalarının bileşeninden oluşmaktadır. Bu tanım kapsamında; A) Maliye politikası (fiscal policy) Hükûmetlerin; istihdam ve büyüme gibi belli amaçları gerçekleştirmek...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2020
Faiz ve enflasyon ilişkisi (1)

Sosyal bilimlerde tek doğru yoktur. Doğrular vardır. Bu doğrular ise yer, zaman ve koşullara göre değişebilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun geçtiğimiz haftalarda aldığı faiz artırım kararını...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2020
Milletvekilleri mi geçinemiyor, asgari ücretli mi?

KKTC'de milletvekili maaşları bir asgari ücretli maaşının 6,8 katı. Bu fark öyle yüksek ki Avrupa ülkelerini dahi geride bırakıyor. KKTC ‘de milletvekili özlük haklarının yüksek oluşu kişileri özendiriyor. Bu durum milletvekilliğini...

MAKALEYİ OKU

banner111

banner34

banner75