Rekabet Kurulu

Bazı kurumlar, oluşumlar vardır ama adı var kendisi yoktur adeta... Mesela Ombudsman geçmişte öyle bir makamdı, hiçbir etkisi yoktu. Hep denirdi ki, “Zaten yaptırım gücü yok. Ne işe yarar ki Ombudsman?” Halbuki Ombudsman’ın o kadar da etkisiz bir makam olmadığını Emine Dizdarlı’nın Ombudsman makamına atanmasından sonra anladık.

Bir kişinin, bir makamda etkili ve yaratıcı olmasının nasıl iyi sonuçlar doğurduğunu Emine Dizdarlı ile gördük. Makama oturduğu günden beri cesur ve süratli kararları ile tüm toplumun takdirini kazandı ve toplumun yakın geçmişe kadar adını unuttuğu Ombudsman’ı kamuoyu yoklamalarında toplumun en güvenilir makamları arasına soktu.

Geçmişi 2011’e dayanan “Rekabet Kurulu” da adı var, kendi yok bir oluşumdu. Herkes merak ediyordu bu “Rekabet Kurulu” ne işe yarar diye? Hem etkili değildi hem de yaptıklarını kamuoyuna duyuramıyordu.

Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatına uyumlu bir yapıda hazırlandığı belirtilen, “36/2009 sayılı Rekabet Yasası”, 16 Mart 2009 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylandı. 30 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasayı yürütmekle sorumlu olan Rekabet Kurulu üyeleri ise 22 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla atanarak 2011 yılı başında göreve başladı. Kurul üyeleri, yasanın 11’nci maddesinde öngörüldüğü şekliyle “1. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı”, “2. Maliye Bakanlığı”, “3. Kıbrıs Türk Barolar Birliği”, “4. Kıbrıs Türk Ticaret Odası” ve “5. Kıbrıs Türk Sanayi Odası” tarafından gösterilen ikişer aday arasından seçilerek atanıyor.

Peki “Rekabet Kurulu”nun görev yaparken baz aldığı “Rekabet Yasası” ne işe yarıyor?

İşte yasanın amacı şu: “Ekonomik verimliliğin ve tüketici refahının artırılması için, mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyen, bozan veya kısıtlayan anlaşmaları, teşebbüs birliği kararlarını, uyumlu eylemleri ve teşebbüslerin hakim konumlarını kötüye kullanmalarını önlemek; rekabeti bozucu etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, yoğunlaşmaları ve devlet yardımlarını kontrol etmek ve etkili rekabet ortamının sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli kuralları koyup, bu yasayla oluşturulan ‘Rekabet Kurulu’nun görev ve yetkilerini belirlemek…”

Geçmişte varlığı ile yokluğu pek belli olmayan “Rekabet Kurulu”, son dönemlerde çok önemli karara imza atıyor. Hatırlıyorum, “Rekabet Kurulu”, ilk kurulduğu zamanlar, bizim gibi “ahbap çavuş” ilişkilerinin yaygın olduğu, siyasilerin ellerinin her yere uzandığı, hele de birçok haksız rekabeti sağlayan büyük işletmelerin dokunulmaz olduğu ülkemizde bu kurulun iş yapamayacağı söyleniyordu. Böyle bir devlet yapısı içinde kurulun çalışamayacağı iddia ediliyordu.

“Rekabet Kurulu”, kurulduktan sonra yukarıdaki nedenlerle olup olmadığını bilmiyoruz ama belki imkansızlıklardan dolayı gerçekten de beklenen etkiyi yapamadı. Ta ki son dönemlerde alınan cesur kararlara kadar. Hem haksız kazanç elde etme, hem de rakipleri batıracak fiyat politikaları, vahşi rekabet ile ilgili soruşturmalar, verilen cezalar, iptal edilen ihaleler gerçekten toplumdan destek ve takdir gördü. Özellikle de en son iki GSM operatörü ile ilgili kurulun aldığı karar da takdirle karşılandı.

İki güzide GSM operatörünün, bilerek veya bilmeyerek, belki müşteriye hizmet için ama fazlasıyla “zorlama”, ya da halk ağzıyla “medazori” hizmetleri çok fazla tepki gördü. İki şirket, basında ve sosyal medyada yer almasına, şahsen şikayet yapılmasına, hatta üyelikten vazgeçme tehdidine rağmen bu uygulamalardan vazgeçmedi.

Keşke “Rekabet Kurulu”nun kararına gerek kalmadan vazgeçilseydi. Kurul, faturalı hatlarda “Giriş ve/veya Hoş geldin” paket uygulamaları ile tüketicileri kendi iradeleri dışında bu paketleri kullanmaya mecbur bırakan KKTCELL ve TELSİM’in hakim konumlarını kötüye kullandıklarına hükmetti. Kurul alınan 157/2017 karar uyarınca; KKTCELL’e 253 bin 062 TL, TELSİM'e de 179 bin 495 TL idari para cezası verilmesine karar verdi. Rekabet Kurulu ayrıca, KKTCELL'in ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede 400 kontörün altında parçalı kontör yükleme imkanını ortadan kaldırmak suretiyle hakim konumunu kötüye kullandığı sonucuna vardı. KKTCELL bu ihlali nedeniyle de ayrıca 126 bin 531 TL idari para cezası daha ödeyecek.

KKTCELL’e ve TELSİM’e ihtiyacımız var, yeni teknolojileri ülkemize getirdikleri ve en iyi hizmeti vermeye çalıştıkları için kendilerine teşekkür ederiz ama abonelerin istemediği, iradeleri dışında dayatılan hizmetlerde ısrar etmemelerini tavsiye ederiz. Toplumun onlara, onların da topluma ihtiyacı var, bu kadar hayatımıza girmiş, vazgeçemeyeceğimiz bu operatörlerin halkı anlaması için Rekabet Kurulu’nun onları uyarmasına bir daha gerek kalmamasını temenni ederiz...

Bu arada Rekabet Kurulu’nun başkanı ve üyelerini de tebrik ederiz. Son dönemdeki hizmetlerini takdir ettiğimiz “Rekabet Kurulu”nun daha yapacak çok işi var. Yığınla ‘haksız rekabet’ müdahale bekliyor. Kurulun cesur bir şekilde toplum yararına yeni kararlar almasını bekliyoruz.

YORUM EKLE