Sağlık ve güvenlik

KIBRIS'ın dünkü manşeti son derece önemli bir haberdi...

Devlet yetkililerinin alması gereken tedbirler olduğunu ama bunun da ötesinde, ülke genelinde çok ciddi anlamda "sağlık ve güvenlik" eğitimi eksikliğimizin bulunduğunu gösteriyordu...

Son bir hafta içerisinde, "yetişkinlerin ihmali" nedeniyle üç çocuğumuz yaralandı.

Bu yaralanmaların ikisi çok ciddidir... Birinde, traktörden düşen çocuğun bir ayağı arkadaki saban veya çapalara sıkışarak koptu... Öteki korkunç kazada ise bir minik çocuğun ayağındaki dört parmak, babasının kullandığı ATV'nin zincirine sıkıştı ve tamamen ezildi...

"Sağlık ve güvenlik" tedbirleri, medeni ülkelerin, insan sağlığını ve hayatını korumak amacıyla alınan tedbirler bütünüdür.

Her kurumun, her iş yerinin, her hastanenin, her sağlık ocağının, kısacası her "bina"nın sağlık ve güvenlik kuralları mutlaka olmalıdır.

Olanlar, yeniden gözden geçirilmelidir.

Ve evet, vatandaşa da bu konuda "bireyler olarak", sağlık ve güvenlikle ilgili felsefe, en basit şekliyle mutlaka öğretilmelidir...

Tarlasında, bahçesinde traktörünü süren bir kişi, yan tarafına eğreti bir şekilde oturtacağı çocuğun düşebileceğini bilemez mi?

İlla ki birileri ona öğretmek zorunda mı?

Evet, bilemeyebilir; mutlaka kafasına sokulmalıdır.

Hastanede çalışan bir teknisyen, açıkta kalan kabloların küçük bir çocuk veya her hangi bir yetişkin tarafından ellenebileceğini bilmiyor mu?

İlla ki birileri mi öğretmeli?

Evet, birileri öğretmeli, sürekli uyarmalı, denetlemeli ve bu konuda çok ciddi - yazılı kurallar olmalı...

Yangın merdivenleri, yangın söndürme cihazları ya da benzeri aygıtlar hep bakımlı olmalı.

Ne yazık ki ülkemiz genelinde evrensel sağlık ve güvenlik uygulamaları hemen hiç yoktur. Olanlar da uygulanmamaktadır.

Birçok ülkede, hatta Güney Kıbrıs'ta, bazı iş yerlerine girdiğimiz zaman, karşımıza "dikkat kaygan zemin" yazılı uyarılar çıkar...

Bu uyarı, hem insanları kayıp düşerek bir yerlerini incitmelerinden koruduğu gibi; ilgili kurumun da kaygan zemin nedeniyle vatandaşı uyarmadığı ve yaralanmasına sebebiyet verdiği için tazminat ödemekten kurtarır...

Gerek bireysel, gerekse kurumsal anlamda sağlık ve güvenlik bilincimizin geliştirilmesi elzemdir.

Bu konuda bazı cılız adımlar atıldığını biliyoruz.

Ancak kazaların, yaralanmaların ya da daha da kötüsü ölümlerin engellenmesi adına, bu kuralları mutlaka bilmeli ve uygulamalıyız...

Elektrik ve aksamı, yangın, gaz, tehlikeli - keskin noktalar, makineler, ekipmanlar, ses gürültüsü, personeli koruyucu kılık - kıyafetler, radyasyon, kaygan zemin, yüksekte çalışma ve taşımacılıkla ilgili konularda, mutlaka güvenlik tedbirleri alınmalı...

İnşaatlarda yaşanan iş kazalarının önlenmesi adına, var olan uygulamalar söz konusu... Bunların en etkili şekilde uygulanması için tedbirler alınmalı, denetimler artırılmalıdır.

Bu tedbirler, devleti yönetenlerin planlaması ve uygulaması gereken tedbirlerdir.

Bu konuda hükümetin ilgili kurumlara talimat verip, evrensel hale gelmiş kurallardan da faydalanılarak en kapsamlı şekilde tüm ülke için sağlık ve güvenlik el kitapçıkları basılmalı; gerekli yasalar, tüzükler bir tamam hazır hale getirilmelidir.

Bütün bunlar, daha az çocuğumuzun yaralanmasının, daha az emekçimizin yaşamını yitirmesinin önlenmesi için yapılacaktır.

Bütün bunlar, daha medeni, daha modern bir ülke olmamız adına kaçınılmazdır.

Devlet yöneticileri yanında, özel sektörde de tüm yöneticiler, işyerlerinde, her türlü tehlike riskini azaltmak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için doğru önlemler almak zorunda olmalıdır...

Bu konuda elbette yasalar vardır... Ama ne bu yasalar uygulanmaktadır, ne de denetlenmektedir.

Sağlık ve güvenlik yönetimi, hem ülkenin hem de bir iş yerinin, en doğru şekilde, bir bütün olarak yönetilmesinin en değerli parçası olmalıdır.

Ülkenin gelecekteki başarısını da, üzüntülerden korunmayı da sağlayacak en önemli tedbirler, sağlık ve güvenlik tedbirleridir.

YORUM EKLE