Hastalar yeni sisteme alışıyor

banner37

KIBRIS’a konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamu hekimlerine ikinci iş yasağının uygulanmasının ardından, hekimlerin yaşadığı sıkıntıları gidermek için Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü devreye konulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

Hastalar yeni sisteme alışıyor
banner99

Ceren ÖZBİL

Kamu hekimlerine ikinci iş yasağının uygulanmasıyla ilgili Yüksek Mahkeme kararının tanıdığı 6 aylık sürenin dolmasının üzerinden bir buçuk aya yakın bir süre geçti.

Sağlık Bakanlığı’nın bu yasağın uygulamaya girmesinin ardından amiral gemisi olarak gördüğü Döner Sermaye Yasası, Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi.

Ara formül olarak bakanlığın Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile ortak çalıştığı Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü devreye girdi.

Bu tüzük ise, kamu hekimlerinin görev yaptıkları hastane bünyesinde bakanlık denetiminde özel hasta bakabilmesini içeriyor.

Bu doğrultuda hekimler kamu mesai saatleri dışında hastanelerde ücretli olarak hizmet vermeye başladı.

Hastanelerin veznesi tarafından ve fatura karşılığı alınan bu ücretlerin yüzde 36’lık bir kısmı vergi olarak kesilirken, diğer kısmından ise baktıkları hasta oranına göre doktorlara ödeme yapılıyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ise kamuda görev yapıp, mesai saatleri haricinde başhekimin bilgisine sunularak özel hasta bakan hekimlerin alacağı ücreti 80 ile 140 TL arasında olarak belirledi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme kararının uygulanmaya başlanmasının ardından geçen bir buçuk aylık süreci KIBRIS Gazetesi’ne değerlendirdi.

Yasa kamuda çalışan hekimlere bu hakkı tanıyor...

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, kamuda görev yapan hekimlere özel hasta bakma hakkı tanıyor. İlgili yasanın 40. maddesinde bu haktan aşağıdaki gibi söz ediliyor:

“(1) Bu Yasa kapsamında görev ifa eden hekimlerin, aşağıdaki fıkralarda öngörülen esaslar çerçevesinde, özel hasta bakma hakkı vardır.

(2) Hekimler, bu Yasa’nın 102’nci maddesinde belirlenen günlük çalışma saatleri dışında ve hafta sonu tatilleri ile resmi tatil günlerinde, görev yaptıkları hastane bünyesinde, Başhekimliğin ve/veya ilgili Klinik Şefi’nin hazırlayacağı çalışma çizelgelerine göre ve belirleyeceği esaslar çerçevesinde, özel hasta bakabilirler.

(3) Bu madde kuralları çerçevesinde özel hasta bakan hekimlere, vermiş oldukları sağlık hizmeti karşılığında, sağlık hizmetlerine ilişkin döner sermaye ile ilgili mevzuatta belirlenen ilke ve ölçütler çerçevesinde ek ödenek verilir.”

Sucuoğlu: Klinikler tamamen kapandı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamuda çalışan hekimlerin özel klinik ve hastanelerde çalışıp çalışmadığının sık sık denetlendiğini açıkladı.

Bu denetlemelerin gerek rutin şekilde gerekse de ihbarlar üzerine yapıldığını kaydeden Sucuoğlu, yaptıkları denetlemeler doğrultusunda da kliniklerin tamamen kapandığını tespit ettiklerini söyledi.

“Ödemeler fatura karşılığında yapılıyor”

Kamuda çalışan hekimlerin, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesi doğrultusunda özel hasta bakma hakkı olduğundan söz eden Sucuoğlu, bu doğrultuda mesai saatleri dışında bakılan hastalar için ücret alındığını söyledi.

Bakan Faiz Sucuoğlu, bu ödemelerin ise fatura karşılığı hastanelerin veznelerine yapıldığını ve doktorla, hasta arasında herhangi bir para alış verişi olmadığını anlattı.

Sucuoğlu, bu ücretin yüzde 36’sının vergi olarak alındığını kaydetti ve şu şekilde konuştu:

“Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesi doğrultusunda, kamuda çalışan hekimlerin özel hasta bakma hakkı vardır. Bu yasa yedi, sekiz yıl önce hazırlanmış bir yasadır. Yani hekimlerin bu hakkı yıllardır var. Ancak daha önce özel klinikler açık olduğu için böyle bir ihtiyaç duyulmadı.”

“Döner Sermaye Yasası bizim için önemli”

Döner Sermaye Yasası’nın önemine dikkati çeken Sucuoğlu, bakanlığının Döner Sermaye Yasası gibi sağlığı birebir ilgilendiren birçok yasayı hazırlayıp meclise sunduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, bu yasaların birçoğu geçerken, Döner Sermaye Yasası’nın meclisten oybirliği ile geçmesine rağmen, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğini belirtti.

Bakan Sucuoğlu, anayasa Mahkemesi’nin Döner Sermaye Yasası’yla ilgili görüşünü beklediklerini ve doğrultuda hareket edeceklerini belirtti.

Sucuoğlu, “eğer ilgili maddede bir sorun görülürse o maddeyi değişeceğiz” dedi. Sağlıkla ilgili bu yasaların Türkiye ile yapılan protokole göre 31 Aralık 2018’e kadar hazırlanması gerektiğini belirten Sucuoğlu, bakanlığın bu yasaları neredeyse bir buçuk yıl önceden hazırladığını söyleyerek, emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

“Yanlış anlaşılmalar var”

Bazı kesimlerde kamu hastanelerinin ücretli olduğu gibi bir algı oluştuğunu kaydeden Sucuoğlu, bunun doğru olmadığını söyledi.

Sucuoğlu, ücretin mesai saatleri dışında gelip, acil dışında doktorlardan hizmet alan hastalardan alındığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“ ‘Hastaneler ücretli oldu’ yönündeki iddialar doğru değildir. Mesai saatine kadar doktorlar içerdedir. Mesai saatinin bitmesinin ardından daha önce de olduğu gibi hastalar acilden hizmet alır. Ancak bir hastanın mesai saatleri haricinde ve acilde görevli olmayan bir doktordan spesifik olarak hizmet istemesi ücretlidir. Bu ücret de hastanenin veznesine fatura karşılığında ödenir. Bir kısmı vergi olarak kesilir, gerisi ise doktora ödenir. Ücretler ise Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenmiştir. Hatırladığım kadarıyla 80 ile 140 TL arasındadır.”

banner134

“Söylendiği gibi istifa olmadı”

Mahkeme kararının ardından kamuda görev yapan birçok doktorun istifa edeceğinin konuşulmaya başlandığını kaydeden Sucuoğlu ancak, bu kararın ardından sadece 5 doktorun istifa edip, 4’ünün de istifasını geri çektiğini belirtti.

Sucuoğlu, “doktorlar eski motivasyonlarıyla hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

“270 doktorun, 165’i mesai sonrası hizmet veremeyecekti”

Sucuoğlu, kamuda görev yapan 270 civarında doktor olduğunu ve eğer bu tüzük olmasaydı bu doktorların yaklaşık 165 tanesinin devre dışı bırakılmış olacağını anlattı. Faiz Sucuoğlu şu ifadeleri kullandı:

“165 doktoru devre dışı bırakırsanız çok ciddi sıkıntılar olur. Bizim A Planımız Döner Sermaye Yasası’ydı. Ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İsviçre’ye gitmeden önce bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Eğer bu yasa geçmiş olsaydı bu konular konuşulmayacaktı. Şimdi bundan kaynaklanan ciddi sorunlar ortaya çıktı.”

“Reçetelerin tarihleri ile oynandı”

Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nden bazı doktorların mesai saatleri dışında kliniklerde görev yaptığı ve reçete yazdığıyla ilgili kendilerine iletilen reçeteleri de değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Yapılan incelemelerde yazılan reçetelerin tarihleriyle oynandığının ortaya çıktığını belirten Sucuoğlu, konunun polise iletildiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2017, 09:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88