Kanserin bildirimi zorunlu olacak

banner37

Ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için yasa çalışmalarına başlandı

Kanserin bildirimi zorunlu olacak
banner87

Ceren ÖZBİL

Ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı.

Bu doğrultuda Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı hazırlandı ve hazırlanan tasarısı Resmi Gazete’de de yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarının kısa süre içerisinde Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlanması bekleniyor.

Söz konusu tasarı ile ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildiriminin zorunlu hale getirilmesi, kanser verilerinin toplanması işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, haritalandırılması ve paylaşımı ile ilgili gerekli yöntemlerin belirlenmesi hedefleniyor.

Bildirim zorunlu olacak

Bu tasarının yasallaşması durumunda kanser bildirimi zorunlu bir hastalık olacak. KKTC’de faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve/veya tüzel kişiler bünyelerinde teşhis edilen kanser vakalarına ilişkin verileri Yataklı Tedaviler Kurumları Dairesi’ne bildirmekle yükümlü olacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nde tedavi görenlerin bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Sağlık İşleriyle görevli bakanlıklar arasında yapılacak protokol çerçevesinde sağlanacak.

Denizaşırı olmayan başka bir ülkede tedavi görenlerin verilerine ulaşım kanserle savaş misyonu taşıyan KKTC’de tescilli dernekler aracılığı ile olacak.

Üçüncü bir ülkede teşhis edilen veya tedavi gören hastalara ait bildirimler hastalar tarafından yapılacak.

Üniversite, kamu kurum ile kuruluşları bilgilendirilecek

KKTC’de faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve/veya tüzel kişiler, bünyelerinde teşhis edilen kanser vakalarına ilişkin verileri, bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek bir kararname ile belirlenecek usulde bildirecek.

Bakanlık aktif kanser kayıtçılığı kapsamında yetkilendirilmiş olduğu gezici kanser kayıt elemanları vasıtası ile ilgili sağlık kuruluşlarındaki kanser hastalarına ait bilgileri aktif olarak da toplayabilecek.

Denge, hasta hakları ve veri sağlayıcı hakları gözetilecek

Bu tasarının yasalaşması durumunda toplanan verilerin paylaşılmasında denge ilkesi, hasta hakları ve veri sağlayıcının hakları gözetilecek.

Bir yandan kanser kayıtlarında hakkında bilgi yer alan kişilerin, kişisel ve aile yaşamlarının gizliliği hakkında saygı gösterilecek, öte yandan veri tabanında yer alan bilgilerin ciddi bilimsel araştırmalarda kullanılmasından yarar görecek olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin bundan mahrum kalmama hakkı dikkate alınacak.

Bilgiler gizli kalacak

Kanser hastalarına ilişkin bildirimlerin ve bu bildirimlere ilişkin kayıt verilerinin birinci derece sorumluluğu bakanlığa ait olacak.

Bakanlığa bağlı birimlerde görevli her eleman, ulaştığı verilerin ve öğrendiği bilgilerin gizli kalmasından şahsen sorumlu olacak.

Kanser kayıt çalışmaları sırasında hangi verilere kimlerin hangi düzeyde ulaşabileceği, hangi verilerin nasıl ve hangi şartlarda işlenip saklanacağı veya paylaşılacağına ilişkin diğer koşullar bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanan tüzükle düzenlenecek.

Veri sağlayıcıları ve veri kullanıcıları için de Kişisel Verileri Korunması Yasası’nda öngörülen esaslar çerçevesinde korunacak.

Bildirim yapmamak suç

Tasarıya göre, kanser bildiriminden sorumlu olduğu halde bildirim yapmayan ve bakanlık tarafından görevlendirilen kayıt elemanlarına kanser hastaları ile ilgili verileri vermeyerek bu yasa kurallarına uymayan gerçek ya da tüzel kişiler ilk tespitte 15 gün içerisinde bakanlığa bilgi vermeleri için uyarılır.

Uyarıyı dikkate almayan gerçek ya da tüzel kişiler bir suç işlemiş olur ve haklarında ilgili tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücret tutarında idari parası cezası uygulanabilir.

Ayrıca bu suçun mahkemeye intikali ve kişinin mahkumiyeti halinde gerçek ya da tüzel kişiler ilgili tarihte yürürlükte bulunan brüt aylık asgari ücretin 2 katına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2018, 10:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER