Katarakt hastalığı nedir?

banner37

banner87
Katarakt hastalığı nedir?
banner90
banner99

KATARAKT NEDİR?

Gözün içinde saydam halde bulunan lensin bulanıklaşmasıdır. Gözbebeğinin hemen arkasında bulunan lensin görevi göze gelen ışınların, retinaya odaklanmasını sağlamaktır. Lens saydamlığını kaybettiği zaman, görme işlevini sağlayan sinir tabakasına ışınların ulaşmasını engeller. Bu durumda görme azalır. Katarakt her yaşta görülebilirse de sıklıkla ileri yaş hastalığıdır. Katarakt hastaları görmede azalma olduğunda daha da önemli olarak günlük işlevlerini yapamaz duruma geldiğine cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar.

Kataraktın gelişmesi sonucu hissedebileceğiniz şikayetler şunlardır:

• Uzağı görememe

• Işık ve kamaşmadan şikayet, gece görüşünde azalma

• Bulanık görme

• Renk görme bozuklukları

• Çift görme

• Gözlük numarasında sık sık değişim olması

• Göz bebeğinde renk değişimi olması

Semptomları;

Görmede azalma: Katarakta en büyük şikayet, görmede azalmadır.

Skotomlar: Hastalar baktıkları yerde siyah noktalar fark ederler.

banner134
Fotofobi: Işığın olduğu yerlerde görmesi azalır, loş yerlerde görmesi artar.

Tek gözle çok görme (poliopi): baktığı cismin yanında birkaç tane daha görür.

Miyopi: Uzağı iyi görmezken, yakını iyi görmeye başlar.

Kromatopsi: Çekirdekteki kesifler mavi ve mor renkleri absorbe ettiklerinden hastalar sarı görürler. Ameliyat sonrası herşeyi mavi görürler.

Çok eski çağlardan beri katarakt ameliyatı tarif edilmiştir. Hindistan’da merceğin kıvrık bir iğne ile itilerek vitreus içine düşmesi sağlanmaktaydı. Antik Roma ve Arap kayıtlarında da benzer tür işlemlerden söz edilmektedir. Ancak katarakt cerrahisi son on yılda çok büyük bir ilerleme kaydederek tüm tıbbi işlemler içinde en başarılı ve sonuçları en yüz güldürücü girişim haline gelmiştir.

Katarakt birkaç şekilde sınıflanır. En sık olarak yaşa göre sınıflanır. Konjenital katarakt doğumda var olan katarakttır. En sık rastlanan tip senil katarakttır. Yaşla birlikte ortaya çıkıp sıklığı yaşla artar. Yaşlandıkça lens daha fazla tabakalar oluşturur ve tıpkı halkaları oluşturan ağaçlardaki gibi nukleus yani lensin tam ortası daha yoğunlaşır ve sonunda sertleşip bulanıklaşır. Bir diğer sınıflama nedene yöneliktir çünkü çeşitli olaylar kataraktı başlatıp hızlandırabilir. Bunlar travma (akut veya geç dönemde), sistemik ilaçlar (en bilineni steroidler), sistemik hastalıklar (diabet) veya uzun süren göz enflamasyonlarıdır.

Neden lens saydamlığını kaybediyor?

Kataraktlı hastaların büyük çoğunluğu ileri yaştaki hastalardır. Farklılıklar olmakla birlikte 60’lı yaşlardan itibaren görülmesi sıklaşmaktadır. 75 yaşın üzerindeki insanların büyük bir kısmında tek veya her iki gözde katarakt görülmektedir. Sigara içenlerde katarakt görülme oranı, içmeyenlerden daha yüksektir.

Yetişkinlerde katarakt oluşumundaki diğer risk faktörleri şunlardır;

1. Sistemik hastalıklar, şeker hastalığı gibi

2. Uzun süreli ilaç kullanmak, romatizmal hastalıklarda kortizon gibi

3. Göz travmaları

4. Güneç ışınlarına ve X ışınlarına uzun süreler maruz kalma Kataraktın oluşması yıllar sürebilmekle birlikte, görmedeki azalmanın bariz hale gelmesi birkaç ay içerisinde de gelişebilir. Kişinin her iki gözünde aynı zamanda ve aynı miktarda katarakt gelişebilir fakat ilerleme hızları birbirinden farklı olabilir.

Kataraktın Tedavisi

Günümüzde, kataraktın gelişmesini önleyecek, geciktirecek ya da geriye döndürecek hiçbir konservatif/tıbbi tedavi yöntemi yoktur. Galaktozemik kataraktlar bu kuralın tek istisnasıdır. Kataraktın tedavisi cerrahidir ve katarakt cerrahisi oftalmolojinin en sık uygulanan girişimidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75