Sığırlarda iç parazitler

banner37

Sığırlarda, mide-bağırsak kanalında yaşayan parazitler, hayvanlara birçok yönden olumsuz etki ederek zarar vermektedir.

Sığırlarda iç parazitler
banner8

Meryem HOCA

Parazit hastalıkları, ilkbahar ve kış aylarında, yaz ve sonbahara göre daha çok görülmektedir. Az miktarda parazit, hayvana zarar vermeyebilmektedir. Fakat parazit infestasyonları bir topluluk ve sürü hastalığıdır.

Merada uzun otların bulunması parazit yumurtalarını ve genç parazitleri kötü hava şartlarından korumaktadır. Bu nedenle uzun otları keserek ve yağmur sonrası sürüyü meraya çıkarmayarak bu parazitten korunmak kısmen mümkün olabilmektedir.

Ergin hayvanlarda bağışıklık gelişebilmektedir. Sığırlarda, ostertagiosisin kontrolü özellikle bir yaşına kadar olan bağışıklığı gelişmemiş hayvanları korumak için yapılmaktadır. Bu amaçla güvenli mera oluşturulması gerekmektedir.

Güvenli mera 2 şekilde oluşturulabilir:
1. İlaç kullanılması:

İlaç, hayvanlarda gelişmekte olan genç parazitlere ve ergin parazitlere karşı kullanılmaktadır. İlaçlama merada enfektif genç parazitlerin en az sayıda olduğu dönemde yapılmalıdır. Böylece gerek hayvan vücudunda gerekse merada bulunan tüm parazit sayısı azaltılmış olur. Buna dayanarak, buzağılar ilkbaharda meraya çıktıklarında otlarla beraber kışı atlatmış genç parazitleri almaktadır. Genelde merada kışı atlatan genç parazit sayısı azdır.

Hayvanların meraya çıkmalarından 2,5 hafta sonra yani meradan alınan parazitler sığırların vücudunda ergin hale geçip yumurtlamaya başlamadan önce yapılacak bir ilaçlama parazit sayısını oldukça azaltmaktadır. Diğer bir yöntem de rumen (işkembe) bol’leridir. Bunlar rumen içine yerleştirilerek ve 3 ay gibi uzun bir süre yavaş yavaş içerisinde bulunan etken maddeyi salmaktadırlar. Böylece otlama sırasında alınan genç parazitler gelişmeye fırsat bulamamaktadır.

2. Bilinçli mera kullanımı:

banner134

Bu değişik biçimlerde olmaktadır.

- Meranın dinlendirilmesi:

Bu metotla, meraya bir süre hayvan sokulmayarak genç parazitlerin ölmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu süre içerisinde büyüyen otlarda oransal olarak genç parazit sayısı azalmış olmaktadır. Meranın dinlendirilme süresi o bölgedeki iklim şartlarına bağlı olmaktadır. Eğer mümkünse bu dönemde büyüyen otlar biçilerek daha sonra yem olarak kullanılmalıdır.

- Karışık otlatma:

Değişik hayvan türlerinin aynı anda merada otlatılmasıdır. Esası parazitlerin konak özgürlüğüne dayanmaktadır. Böylece tek bir hayvan türünün ağır bir şekilde enfekte olmasının önüne geçilmektedir. Ancak bu metotla hayvanların tüketecekleri ot miktarları göz önüne alınarak karışık otlatma yapılan türlerdeki hayvan sayıları dengelenmelidir.

- Hayvan türleri arasında mera değişimi:

Meranın değişik hayvan türleri tarafından yıllık değişimle kullanılmasıdır. Böylece Ostertagia ostertagi genç parazitlerinin meradaki yaşam süreleri 1 yıldan az olduğundan meradaki enfektif genç larva sayısı azaltılmış olmaktadır.

- Genç ve erişkin sığırlar arasında mera değişimi:

Bu metotta meraya önce hastalığa duyarlı buzağılar sokulur. Böylece bu hayvanlar genç parazitlerin az olduğu, otların üst kısımlarını yerler ve uzaklaştırılırlar. Yerlerine erişkin sığırlar sokulur. Erişkin sığırlar ise genç parazitlerin çok olduğu otların alt kısmını yerler.

Ancak erişkin sığırlar dışkıları ile çok az sayıda parazit yumurtası çıkardıklarından meranın bulaşması önemli ölçüde önlenmiş olmaktadır.

Nematodirus cinsi parazitlerde ostertagia’ya benzer şekilde alınarak ince bağırsağa yerleşmaktedir.

Dışarı atılan parazit yumurtalarından çıkan genç parazitler (larva) dışarıda 3 gömlek değiştirerek ılıman iklim kuşağında, ilkbaharda yumurtayı terk etmektedir.

Sığırların ince bağırsağında önce organın duvarına yerleşerek zarar vermekte ve besinlerin emilmesini engellemektedir. Parazit böylece, özellikle genç sığırlarda yemden yararlanmaya engel olarak, şiddetli ishal ve sıvı kaybı sonucu ölümlere sebep olmaktadır.

Sadece bu parazitten meydana gelen hasatlıklar nadir olup genellikle diğer mide-bağırsak nematodlarıyla beraber görülmektedir. Bu nedenle diğer parazit türlerine karşı alınacak tedbirler bunlara da etkili olmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2017, 16:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75