banner6

Yıllardır, ilaçlar imha edilemedi

banner37

Çevre Yasası’nda 2012 yılında yapılan düzenlemeyle ilaçların gömme yöntemiyle imhası yasaklandı, ancak devlet halen ilaçları imha edecek özel fabrikayı kuramadığı için tonlarca tarihi geçmiş ilaç, depolarda bekletiliyor

Yıllardır, ilaçlar imha edilemedi
banner151 banner143

Eniz ORAKCIOĞLU

RAPORDA İLAÇLARIN DEPODA BİRİKTİĞİ YER ALDI… İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi, mayıs ayında bir rapor sunarak, tonlarca ilacın tarihi geçerek elde kalmasının sebebin suiistimal değil, sistemsizlik olduğunu ortaya koymuştu. Raporda, gömme yöntemi olarak uygulanan bertaraf yönteminin yasaklanmasıyla ilaçların bertaraf edilemediği ve ilaçların depoda birikmesiyle sorun oluştuğu yer aldı.

TARİHİ GEÇEN İLAÇLAR SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ… Komite Başkanı Özdemir Berova, 2012’de yenilenen Çevre Yasası ile gömme yönteminden vazgeçildiğine dikkat çekerek 2012’den sonra elde kalan son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili özel bir imha fabrikası kurularak ilaçların imha edilmesi gerektiğini ama pandemi nedeni ile bu çalışmanın ötelendiğini kaydetti. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerdeki tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili devletin halen somut bir adım atmadığını vurguladı.

PİLLİ: İMHA İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ… Sağlık Bakanı Ali Pilli, İlaç ve Eczacılık Dairesi Deposu’na girişlerde ve depodan çıkışlarda ilaç takip sistemine imkân sağlayacak etkin otomasyon sisteminin geliştirildiğine vurgu yaparak, son kullanma tarihi gecen ilaçların günü geldiğinde imha edileceğine, fakat ilaçların imhasının maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Pilli, son kullanma tarihi geçen ilaçlarla ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışma yapacaklarını belirtti.

Son kullanım tarihi geçmiş ilaçlar yıllardır imha edilemiyor. 2012’den önce gömme yöntemi ile imha edilen ilaçların 2012 yılında yenilenen Çevre Yasası ile gömülmesi yasaklandı. Yasaya göre tarihi geçen ilaçların imha fabrikası kurularak farklı yöntemlerle imha edilmesi gerekiyor.

Öte yandan, “İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nde” araştırılarak belirli sonuçlara ulaşıldı.

Cumhuriyet Meclis’i Araştırma Komitesi, mayıs ayında tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili sunduğu raporda İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin belirli ilaçları bilinçli olarak almadığı ve devlete ilaç satan firmaların bu alımlardan bir rant sağlamasına olanak verecek suistimal olmadığına kanaat getirmiş, sorunun sistem kaynaklı olduğunu belirtmişti.

Konu ile ilgili KIBRIS’a konuşan Araştırma Komite Başkanı Özdemir Berova, bilindiği üzere 2012’de yenilenen Çevre Yasası ile gömme yönteminden vazgeçildiğine dikkat çekerek, 2012’den sonra elde kalan son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili olara özel bir imha fabrikası kurularak ilaçların imha edilmesi gerektiği ama pandemi nedeni ile bu çalışmanın ötelendiğini kaydetti.

Bunların yanında bir de özel eczanelerin elinde kalan ve imha edilemeyen ilaçlarda var. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerdeki tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili devletin halen somut bir adım atmadığını vurguladı.

“Tonlarca ilacın tarihinin geçmesinin sebebi sistem olmaması”

Cumhuriyet Meclis’i Araştırma Komitesi, mayıs ayında tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili sunduğu raporda İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin belirli ilaçları bilinçli olarak almadığı ve devlete ilaç satan firmaların bu alımlardan bir rant sağlamasına olanak verecek suistimal olmadığına kanaat getirmiş, sorunun sistem kaynaklı olduğunu belirtmişti.

Komite ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ilaçların gerçek değerinin öne sürüldüğü gibi 200 milyon Türk Lirası tutarında olup olmadığının tespit edilebilir olamayacağı, dolayısıyla İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların neden olduğu israfın sebep olduğu mali külfetin net değerine ulaşılamadığı sonucuna da varmıştı.

“İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi Raporu’nda İlaç ve Eczacılık Dairesi Deposu’na girişlerde ve depodan çıkışlarda ilaç takip sistemine imkân sağlayacak etkin otomasyon sisteminin işlerliğinin sağlanmasının elzem olduğu, ancak bu sayede sistemli bir veri girişi ile son kullanma tarihi geçmiş ilaçların birikiminin önüne geçilebileceği kaydedilmişti.

Teknik olarak stok takibi yapılmasını mümkün kılan sistemin günün koşullarına göre güncellenmesinin gerekli olduğuna işaret edilen raporda, dairenin internet ağı açısından yeterli teknik donanıma kavuşturulması gerektiği de vurgulamıştı. Öte yandan raporda, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların Çevre Yasası kurallarıyla uygun bir şekilde imhasının sağlanmasına yönelik teknik altyapının oluşturulması ve ivedilikle işlerliğe kavuşturulması gerektiğine de dikkat çekilmişti.

Çevre Yasası ile gömme yöntemi tarih oldu

Cumhuriyet Meclis’i Araştırma Komitesi raporunda, 2012 yılından önce son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imhasına yönelik gömme yönteminin uygulandığı, ancak 2012 yılında yürürlüğe giren Çevre Yasası’nda yapılan bir düzenleme ile gömme yöntemi olarak uygulanan bertaraf yönteminin yasaklanmasıyla ilaçların bertaraf edilemediği ve ilaçların depoda birikmesiyle sorun oluştuğu yer aldı.

Yine raporda geçtiğimiz yıl içerisinde İlaç ve Eczacılık Dairesi yönetiminin depoda son kullanma tarihi geçmiş ilaçları ayıklama yöntemiyle iyileştirici bir depolama sistemi yaratma çabası sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ilaçların eski Devlet Laboratuvarı binasına taşındığı kaydedildi.

Berova: İlaçların imha edilmesi ile ilgili henüz bir çalışma yapılamadı

Cumhuriyet Meclisi’nde, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposundaki tarihi geçmiş tonlarca ilacın akıbetini araştırmak üzere kurulan özel komite Başkanı Özdemir Berova, rapor açıklandığında pandemi süreci ile bir mücadelenin olduğunu, bu süreçte hükümetin değiştiğini ve konunun üzerine gidilemediğini vurguladı.

Berova, araştırmalar sonucu tonlarca tarihi geçmiş ilacın elde kalmasında insan kaynaklı bir suistimal olmadığını, sistem kaynaklı bir sorun olduğunun ortaya çıktığı söyledi.

Bilindiği üzere 2012’de yenilenen Çevre Yasası ile gömme yönteminden vazgeçildiğine dikkat çeken Berova, 2012’den sonra elde kalan son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili olara özel bir imha fabrikası kurularak ilaçların imha edilmesi gerektiği ama pandemi nedeni ile bu çalışmanın ötelendiğini kaydetti.

Berova, bu dönemde kaynakların öncelik sırasına konulması gerektiğinin altını çizerek, henüz ilaçların imhası ile ilgili bir çalışma yapılamadığını aktardı.

Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların yanan laboratuarın yanmayan kısımlarında muhafaza edildiğini söyleyen Berova, son dönemlerde dünyaca yaşanan küresel felaket nedeni ile ilaçların imhası ile ilgili bir çalışma yapılmasına imkan vermediğini belirtti.

Öksüz: Devletin halen somut bir adım atmadı

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerdeki tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili devletin halen somut bir adım atmadığını vurguladı.

Öksüz, 3-4 ay önce yapılan toplantıda tarihi geçmiş ilaçların özel bir şirket tarafından imha edileceğinin söylendiğini ama eczacılar olarak kabul etmediklerini belirterek, bu işi devletin yapması gerektiğini kaydetti.

Özel şirketin imha ettiği ilaçlar için eczacıların kilo başına dolar üzerinden para ödemesinin istendiğini vurgulayan Öksüz, “Zaten aldıkları ilaçların tarihi geçince zarara uğrayan eczacılar, imha için bedel ödeyerek de zarara uğratılıyor ve mağdur ediliyor” dedi

Eskiden tarihi geçmiş ilaçların belediyeler, İlaç ve Eczacılık Dairesi ile Vergi Dairesi işbirliğinde yapıldığını anlatan Öksüz, Vergi Dairesi’nin tutanak tutuğunu, belediyelerin ise imhayı gerçekleştirdiğini, tutanağı tutulan ilaçların ise yılsonu eczacıların ödediği KDV’den düştüğünü vurguladı.

Öksüz, eczanelerdeki tarihi geçmiş ilaçların kutular içerisinde içeriğine göre ayrılarak eczanelerin depolarında muhafaza edildiğini belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Girne Belediyesi ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve belediyenin kendi bölgesindeki eczacılara tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili yardımcı olma kararı verdiğini de söyledi.

Pilli: İmhanın maliyeti çok yüksek

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili olarak KIBRIS’a konuştu. Pilli, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden alınarak yanan laboratuvarın yanmayan kısımlarında muhafaza edildiğini belirterek, vatandaşların bu ilaçlara erişiminin olmadığını söyledi.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Deposu’na girişlerde ve depodan çıkışlarda ilaç takip sistemine imkân sağlayacak etkin otomasyon sisteminin geliştirildiğine vurgu yapan Pilli, bu sayede sistemli bir veri girişi ile son kullanma tarihi geçmiş ilaçların birikiminin önüne geçilmenin hedeflendiğini kaydetti.

Pilli, son kullanma tarihi gecen ilaçların günü geldiğinde imha edileceğine dikkat çekerek, ilaçların imhasının maliyetinin çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Pilli, son kullanma tarihi geçen ilaçlarla ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışma yapacaklarını belirtti.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104