Sağlıklı ve sağlıksız aile

Gerek aile üyelerinin ve gerekse aile sisteminin mutluluklarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ailenin sağlıklı olup olmadığıdır. Ailenin yerine getirmesi gereken bir takım görevler vardır. Bunlara kimlik görevlerini yönlendirme, sınırları düzenleme, ailenin duygusal atmosferini yönetme, aile yapısında meydana gelen değişimi yönetme ve ev halkının devamını sağlama gibi örnek verilebilir.

Bu görevlerin yanında ailenin işlevleri diye bir kavram daha bulunmaktadır. Ailenin işlevleri demek, ailenin bireylerin ve toplumun yaşamına bir şeyler katması ve vermesi demektir. Bir başka deyişle, işlev ailenin neden var olduğunu açıklayan bir kavramdır. Bu noktada ailenin işlevleri, ekonomik ihtiyaçların karşılanması, statü sağlanması, çocukların eğitiminin planlanması, dini eğitim verilmesi, boş zaman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, aile üyelerinin birbirlerini korumaları ve karşılıklı sevgi ortamının oluşturulması gibi boyutlarda ele alınabilir.

Bir ailenin sağlıklı olup olmadığı yukarıda ifade edilen görevleri ve işlevleri ne düzeyde yerine getirdikleriyle ilişkilidir. Bu doğrultuda hem sağlıklı ailelerin hem sağlıksız ailelerin bir takım özellikleri bulunmaktadır. Sağlıklı ailelerde çiftler uyumludur, eşler arasında etkili iletişim bulunmaktadır, aile üyeleri birbirlerine destek olmaktadırlar, ailede görev ve sorumluluklar yerine getirilmektedir, çocuklarla ilgilenilmektedir, karşılıklı saygı ve değer ön plandadır, boş zamanları birlikte paylaşmak söz konusudur ve eşler ekonomik olarak aileye katkıda bulunmaktadırlar. Sağlıksız ailelerde ise, aile üyelerinin rolleri belirsizdir, aile üyeleri arasında sınırlar ya çok katı ya da çok belirsizdir, aile üyeleri arasında olumsuz ve yetersiz bir iletişim bulunmaktadır, aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamada sorunlar vardır ve madde bağımlılığı, depresyon gibi psikopatolojiler de gözükür. Ailede mutluk ya da mutsuzluk ailenin sağlıklı ya da sağlıksız olmasına bağlı olarak değişmektedir. Sağlıklı aile işlevlerini yerine getirdiği için hem aile sisteminde hem de aileyi oluşturan üyelerde olumlu duygular yaşatırken; sağlıksız ailelerde ise olumsuz duygular daha ön plandadır.


Kirli yuva


Bir güvercin devamlı yuva değiştiriyormuş. Yuvada zamanla gelişen koku ona dayanılmaz geliyormuş. Akıllı, yaşlı ve deneyimli bir güvercinle konuşurken üzgün bir şekilde bundan şikâyet etmiş. Şikâyeti dinleyen güvercin başını birkaç defa sallamış ve şöyle demiş; “Her yuva değiştirişinde aslında hiçbir şey değiştirmiyorsun. Seni rahatsız eden koku yuvadan değil, senden geliyor (Pessesckian)

Yukarıda da değinildiği gibi sağlıklı aile ile sağlıksız aile ayrımında en önemli ölçüt, ailenin işlevlerini yerine getirebilme düzeyidir. Bireylerin, karı kocalık ya da anne ve babalık rollerinden önce kişisel olarak sağlıklı olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yukarıdaki hikâyede olduğu gibi bireylerin farkındalık düzeylerinin düşük olmasından ya da savunmalı davranmalarından dolayı; bireyler var olan sorunları sürekli kendi dışında arayacaklardır. Böylece mutsuzluk süre giden bir duygu durumu olarak aile yaşamında yer alacaktır.

(Kaynak kullanılmıştır)

YORUM EKLE

banner75