Seçimlerde, teknoloji evrimi…

   Dünya dijital bir değişim yaşıyor.

   Dijital ekonominin payı, hızla büyüyor.

   En genel anlamıyla ekonominin hemen hemen her alanında, dijital teknolojinin varlığı söz konusu.

   Seçimlerin bunun dışında kalması nereye kadar devam edecek?

   Hâlâ dünyanın büyük kesiminde, seçim günü oy sandıkları ve o sandıklara atılan kağıt oy pusulaları var.

   Oy pusulaları, zarflı veya zarfsız sandığa atılıyor.

***

   Seçimlerin evrensel prensibi, gizli oy, açık sayımdır.

   Seçmen oyunu kullanma yerine girdiği andan başlayarak, temel prensibine bağlı kurallar çalışır.

   Kullanılan oyun görüntüsünün alınması, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için yasaktır.

***

   Dijital teknolojinin aktif kullanımı hızla değerlendirilmelidir.

   Gizlilik ilkesine uyum, mümkündür mutlaka.

   Hem oyların kullanılması ve de sonuç alınmasının, yüksek güvenilirlikle olabileceğine temiz düşünceyle inanmak gerekir.

   Unutmayalım, online bankacılık sisteminde, dünya bankacılığının toplam işlem hacminin büyük bölümü, banka binasının dışında, örneğin cep telefonuyla yapılabilirdir.

   Yüksek güvenilirlikle bu işlemler yapılabilirse, yüksek güvenilirlikle online oy kullanmak da mümkündür.

   Unutmayalım, kısa bir süre önce Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) rektör seçiminde oy, online olarak da kullanıldı.

   Bir sonraki aşama olabileceği için, online oy kullanımından daha önemli olan oy kullanım merkezlerinde tablet, bilgisayar ve benzeri teknoloji ürünleriyle elektronik oy kullanmaktır.

   CTP bir süreden beri kurultaylarında, klasik kâğıttan oy pusulası kullanmıyor.

   Kapalı oy kullanma yerlerinde elektronik oy kullanmaya uygun aygıtlar var. Hatta sistem hatalı oy kullanımı engellendiği için, geçersiz oy olasılığı neredeyse sıfır.

***

   Akla gelen soru şu olabilir.

   Herkes öncelikle elektronik oy kullanabilir mi?

   Çevreye bakalım, akıllı telefon kullananların üst yaşı, yetmişin üzerindedir.

   Önümüzdeki on yıl sonrayı hedeflersek oy kullanacak olanların çok büyük çoğunluğu elektronik oy kullanabilecek.

   Kullanamayanlar için klasik oy kullanma seçeneği de devrede olabileceği gibi, seçmenin tercih edeceği ve yasayla tanımlanan bir yakını da elektronik oy kullanmasına yardımcı olabilir.

   Böyle bir değişimin ne kadar çok malzeme ve işlemi devre dışı bırakacağını hayal ediyor musunuz?

   Dahası, oy kullanımından kısa süre sonra sonuç alınacak.

***

   Bu satırları okurken, akıllardan “acaba” ile başlayan sorular geçebilir.

   Şunu hepimiz aklımızın kenarına yazalım.

   Sistem, bilim insanlarının gözetiminde, sağlam olarak kurulursa, mevcut sistemden çok daha güvenilir şekilde seçimlerimizi yapabiliriz.

   Bugün için herkesin olduğu yerde, online olarak oyunu kullanmasına yakın değiliz.

   Neden?

   Çünkü birileri, başkasının yerine oy kullanabilir. Bunun önlenmesi çok daha yüksek bir teknoloji isteyebilir.

   Ancak elektronik oy kullanımını sıradaki genel seçimlerde olmasa da bir sonrakine mutlaka hedeflenmelidir.

   Elektronik oy kullanımına geçildiği gün, pek çok tartışmanın geride kaldığını da göreceğiz.

YORUM EKLE

banner75