Solucan gübresinin adları nedir?

Nihat NALBANTOĞLU
 

Yüksek ZiraatMühendisi
nihat.nalbantoglu@gmail.com
www.nihatnalbantoglu.com

   (geçtiğimiz haftadan devam)

   Solucan gübresi, bu üretim formunda elde edilen gübre, solucan humusu, solucan kompostu veya vermikompost olarak adlandırılır. Bu nedenle, sistemdeki diğer canlıların tüketiminden kaynaklanan nihai ürün sadece kurtçuk dışkıları değil, aynı zamanda diğer çözünmüş maddeleri de içerir. Kompost, solucan olmayanların ayrışmasını belirtmek için kullanılır. Bu nedenle, birlikte oldukları maddeye vermikompost denir. En çok ihtiyaç duyulan eklentilerden biridir. Üretimde olmazsa olmaz denilen gübredir.
  

Sıvı solucan gübresi;
   Sıvı solucan gübresi olarak adlandırılan bu ürün, çeşitli teknolojiler kullanılarak elde edilmiş, uzun raf ömrüne sahip ve doğru yöntemler kullanılarak elde edilirse bitkiler için gerekli tüm besin maddelerini içeren, sabit içerikli bir üründür.
   Karmaşıklık ve üretim teknolojisi eksikliği ve ürün kalitesi nedeniyle, katı gübrelerden daha pahalı olabilir.
   -Bakteri dorsal durumda katı solucan gübresi içerisinde tutmak için, raf ömrü artar, çünkü sıvı gübreye dönüştürüldüğünde çeşitli koruyucu maddelere eklenir.
   -Yeni nesil, Yoğunlaştırılmış sıvı Solucan Gübresi, Solucan Humusu’nun, hidrokavitasyon teknolojisi yardımı ile moleküler düzeyde parçalanarak sıvılaştırılması ile elde edilir.
   -Herhangi bir koruyucu madde içermez.
   -Sıvı Solucan Gübresi’nin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
   -Bu kavram, suya batırılarak humus havalandırılarak sağlanan sıvı gübrelere karşılık gelir.
   -Bu çay, saf kurt gübresinin yanı sıra diğer canlılar tarafından ayrıştırılan ve tamamen ayrıştırılmayan maddeleri de içerir, bu nedenle ürün derhal kullanılmalıdır.

   -Sızıntı Suyu; Bu en çok konuşulan ve kafa karıştıran tanımdır. Bazı insanlar Vermicompost üretiminde bu sıvı gübre kullanılır derler. Ancak bu yanlış bir söylem olacaktır. Bu ürünün adı sadece sızıntıdır.
   -Solucan Suyu; Bu ürün solucan humusuna benzeyen bir şekilde üretilen sıvı bir gübredir, ancak farklı bir üründür. Bu ürün, faydalı besinlere değil solucanlardan saman sıvısı almaya dayanmaktadır. Uygulamada, esas olarak bir yaprak gübresi olarak ve bir bitki baskılayıcı olarak kullanılır. Bu yöntem genellikle en az kullanılan ve en az bilinen yöntemdir. Oluşan ürün daha uzun raf ömrüne sahiptir, çünkü solucan humusu üretiminde olduğu gibi havalandırma yapılmaz. Kullanımı daha güvenlidir.
  

Solucan gübresinin kimyasal gübrelerden farkı?
   Solucan gübresi kuşkusuz ki en büyük avantajı tamamen organik besin değeri olmasıdır. Bu özelliği neticesinde toprağı besleyerek birbirinden tatlı ve birbirinden doğal tarım ürünlerinin yetişmesine olanak tanımaktadır.
   -Ortada duran tüm bu özellikleri neticesinde yer verildiği zaman her halükarda kaliteden ödün verilmeksizin solucan gübresinin kimyasal gübrelerden tamamen fark yaratan özellikte olduğunu kesinlikle dikkate almamız gerekir.
   -Solucan gübresinde tamamen doğal fosfat, potasyum, magnezyum, kalsiyum bulunurken kimyasal gübrelerde üre, nitrojen ve DAP nitrojen gibi kimyevi elementler yer almaktadır.
   -Tarım ürünlerinin doğal iklim koşullarında yetişebilmesi adına içerisinde çinko, magnezyum, manganez, demir, klor, sülfür doğal olarak yer alırken kimyasal gübrelerde bunlar kesinlikle yoktur.
   -Solucan gübresi toprağın pH değerinin dengelenmesine doğrudan doğruya katkıda bulunur oysa kimyasal gübreler toprağın pH değerinin tamamen bozulması için adeta çalışır.
   -Humus bakımından zengin olması açısından suyun toprağa erişim alanını arttırmaktadır. Oysa kimyevi gübrelerde böyle bir durum kesinlikle söz konusu olmamaktadır.
   -Öte taraftan solucan gübresi su tutma kapasitesini her yönüyle arttırmakta olup kimyasal gübreler için böyle bir durum kesinlikle söz konusu olamaz.
   -%100 organik olduğundan dolayı doğal kendine has tadı ve kokusu yer alırken kimyasal gübrelerle yetişen tarım ürünlerinde hem tat hem de koku yoktur. Bunun yanı sıra hormonlu olarak büyütüldükleri için de kanser riskini tetikler.
   -İşte bütün bu karşılaştırmalardan da anlaşılacağı üzere solucan gübresinin kimyasal yollarla elde edilen hayvan gübresinden tamamen üstün özelliklere sahip olduğunu kesinlikle dile getirmemiz mümkün olacaktır.
  

Solucan gübresinin çeşitleri ve kullanım alanları;
   Solucan gübresinin 2 çeşidi bulunur. Granül yani katı halde olanı ve de akışkan yani sıvı halde bulunanı bulunur. Bu her ikisi de tarımsal üretimde doğrudan tercih edilmektedir. Organik kırmızı renkli Kaliforniya solucanından elde edildiklerinden dolayı tamamen doğal olarak gübreleme açısından tercih edilir. Bunun yanı sıra ikisi de toprağın verimini doğrudan doğruya arttırma özelliği sayesinde toprağı besler.
1. Katı Solucan Gübresi ve Kullanım Alanları;
   -Katı haldeki (granül) solucan gübresi genellikle serpme yoluyla veya fide döneminde ise genellikle çukura yerleştirme suretiyle kullanılır.
   -Bu sayede topraktaki yabani otların çürümesini sağlamasının yanı sıra solucan gübresi olarak her yönüyle öne çıkmaya devam ettiğini de kesinlikle dile getirmemiz gerekir.
   -Tüm bu özellikleri neticesinde aktarılacak olunursa tarla ürünleri yetiştiriciliğinden meyve ve sebzecilik ürünlerine kadar her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
   -Katı solucan gübresinin ortalama olarak 1 dekarlık arazi için 80 - 100 kg kullanılması önerilmektedir. Ayrıca fide halinde ise toprağa bir avuç miktarınca serpilmesi önerilmektedir.
2. Sıvı Solucan Gübresi ve Kullanım Alanları;
   Sıvı haline özel olarak endüstriyel makine yardımıyla getirilerek oluşturulan Kırmızı Kaliforniya Solucan gübresidir. Bu da tamamen organiktir. Püskürtme veya damlama yöntemleri tercih edilerek tarım ürünlerinin yetişeceği toprağa uygulanması mümkün kılınacaktır.
   -Ortada duran tüm bu özellikleri neticesinde aktarıldığı zaman her halükarda yaygın olarak gerçekten de sürekli tercih edilme alanını arttırdığını kesin olarak ifade etmemiz gerekiyor.
   -Tüm bu kriterler çerçevesinde aktarıldığı zaman kaliteden taviz verilmeksizin beklentileri dikkate alarak karşımıza çıkmaya devam ettiğini ele almamız gerekir.
   -Sıvı solucan gübresinin kullanım alanlarını tahıl ürünleri, baklagiller, bağcılık, seracılık faaliyetleri yaygın olarak oluşturmaktadır.
   -Bu alanlarda genellikle 10 dekar arazi için 200 litrelik suyun içerisine 3 - 4 litre arasında değişkenlik gösteren sıvı solucan gübresinin karıştırılarak elde edilmesine dayanır.
   -Ortada duran tüm bu özellikleri neticesinde aktarıldığı zaman gerçekten de kaliteden ödün verilmeksizin en iyi olanaklarda karşımıza çıktığını kesin olarak dikkate almak mümkün olacaktır.
   -İşte ortada duran tüm bu özellikleri ışığı altında değerlendirdiğimiz zaman gerçekten de son derece önemli bir alanı ihtiva ettiğini dile getirmemiz gerekir.
(devam edecek)

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104