Son fırsatı kaçırmamak adına, son çabalardan vazgeçilmemeli

İki lider, Kıbrıs sorununa çözüm amaçlı müzakereler kapsamında bugün yeniden bir araya geliyor.

Sayın Nikos Anastasiadis'in, BM Genel Sekreteri Espan Barth Eide ile ilgili suçlamaları, çok eski soğuk savaş taktiklerinden başka bir şey değildir.

Kıbrıs'ta iki halk da artık bu eski soğuş savaş taktiklerinden, karşılıklı suçlamalarla seçim hesapları yapılmasından bıkıp usanmıştır.

Anastasiadis, Eide'yı, "taraflı olmak" ve "Ankara'nın tehditleri karşısında sessiz kalmakla" suçluyor.

Öncelikle şu gayet açıktır ki, Ankara'nın kimseyi tehdit ettiği yoktur.

Ankara, şu veya bu şekilde; KKTC ile yapılan anlaşmalar gereği, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ile "hakkı olanı" yapmaktadır...

Sayın Anastasiadis'in masayı terk etmesinin peşinde değiliz; ancak, Rum lider, daha önce benzer durumlarda masayı terk etmiştir...

Belli ki şu anda bir yandan masada kalıp, uluslararası toplum önünde zor duruma düşmemek; öte yandan da kahramanlığa soyunup, seçimlere yatırım yapmaktan başka derdi yoktur...

Sayın Anastasiadis, artık çok sert bir şekilde, kendi destekçisi gazeteler ve gazeteciler tarafından da, "çözümden uzaklaştı, tek derdi yeniden seçilmek" şeklinde eleştirilmektedir.

Bu koşullarda, müzakere masasından umutlu haberlerin gelmesini beklemek, hayal ötesidir diye düşünmekteyiz ve Sayın Anastasiadis'i bir kez daha, taktiklerle uğraşmaktan vazgeçmeye; gelecek seçimi değil, gelecek nesil Kıbrıslıları düşünmeye davet ediyoruz.

Sayın Anastasiadis, Türkiye'yi, Eide'yı ve Kıbrıs Türk tarafını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de bir mektupla şikayet etmiş.

Bu mektubun ciddiye alınacağını hiç tahmin etmiyoruz.

En başta da söylediğimiz gibi, artık Dünya, eski zaman ya da soğuk savaş taktikleri ile uğraşmıyor.

İnsanlar için projeler üretilmesiyle uğraşıyor.

İnsanlık için yeni umutlar yaratılmasıyla uğraşıyor.

Dünya, seçim kazanmak amacıyla milliyetçi sahtekarlıklarla da ilgilenilmiyor artık...

Brexit'in de Donald Trump'ın kazanmasının da "ciddi bir hata" olduğunu tüm insanlık ve en başta da ilgili iki ülke çok iyi anlayacaktır.

Anastasiadis, Güney'deki barış karşıtı tutucu ve hatta faşist çevrelere şirin görünerek seçim kazanabilir.

Ama unutmamalıdır ki, kaçırılacak olan "federal çözüm fırsatı", Ada'nın geleceğinde, hiç istenmeyen çözüm modellerinin gündeme gelmesine de sebep olabilir. Anastasiadis seçimi kazanabilir ama ülkesinin yarısını "kesin olarak" kaybedebilir...

Dünya, ilanihaye aşırı milliyetçi Kıbrıslı Rumların şımarıklığı ve tutuculuğuna teslim olmayacaktır.

Bunu, bizzat Rum yorumcular dile getirmekte, federal çözüm treninin kaçırılması halinde, "mutlak bölünme" veya hiç sevmedikleri adıyla "Taksim"in gerçekleşeceği uyarılarında bulunmaktadırlar.

Sayın Anastasiadis; Kıbrıs sorununu çözüp, adınızı, hem Ada'nın hem de Dünya'nın tüm barışsever insanlarının kalbine yazmayı mı? Yoksa, çok yaklaştığımız bir umudu bertaraf edip, karanlığa yol alışı mı tercih edersiniz?

Lütfen birincisini tercih ediniz.

Kaldı ki, 2004'teki çözümcü tavrınız, size seçim kaybettirmemiştir...

Bu arada, ülkede ticaretten sanayiye, inşaattan turizme birçok örgüt, kurum, çözümün çok ciddi kazanımlarından söz etmektedir.

Bu kazanımların tamamen ortadan kalkması bir yana; var olanların da olası bir gerginlikle elden gitmesi olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Sayın Anastasiadis için yaptığımız bu son uyarı, elbette O'nun gibi düşünen ve hâlâ düşmanlık, geçmişin hataları ve benzeri tutucu tavırlar üzerinde siyaset yapan herkes için geçerlidir.

Çözüme çok yaklaşılmıştır.

Evet, ciddi sorunlar, çözülemeyen çok önemli başlıklar olabilir.

Ama çözmek için uğraşmaktan kaçmak, "çözümsüzlüğe, "statükoya" çalışmak; son fırsatları denemeksizin, bırakmak ya da vazgeçmek doğru olan değildir.

Çözüm için son fırsat olduğu konusunda, çok ciddi uyarılar söz konusudur.

Bu fırsatı elden kaçırmamak için, son çabalar da harcanmalıdır... Bu son çabalardan vazgeçilmemelidir...

 

YORUM EKLE