Sorgulama, araştırma ve üretime geçiş…

Öğrenciler için yaz tatili devam ediyor; hatta dönemi yarıladıklarını vurgulamak gerekir.
   Çocuklarımızın heyecanına bizler de tanıklık ediyoruz; olumsuz söylemlerle bu heyecanı kırmamak lazım.
   Yıkıcı değil, yapıcı eğitim anlayışı ortaya konmalı; yaparak ve yaşayarak öğrenme eğitimde en etkili olanıdır.
   İnsan eğitim hayatı boyunca en çok yaşadıklarından bir şey öğreniyor. Yaşadığımız dönemde ezbere dayalı bilginin hiçbir önemi yok; kalıcı bilgi deneyerek elde edilen bilgidir.
   Öğretim, belli bir amaç doğrultusunda bilgi vermelidir. Ezber ise, bir metni tekrar edebilecek şekilde akılda tutma olarak tanımlanır.
   Ezberci öğretim, belli bir amaç doğrultusunda, bilgilerin istenildiğinde tekrar edebilecek şekilde zihinde tutulmasını olanak sağlar. Ezbercilikte, bireyin bir bilgiyi zihinde tutabilme yeteneği ön plana çıkarır.
   Mutlak doğru olarak kabul edilen bilgileri, öğretmen bireyin zihninde kontrol altında tutması ister. Zihin, bir bilgi bankası gibi kullanılır; ama bankadaki bilgiler zaman aşımında unutulur. Ve bunun sonucunda banka iflas eder.
   Ezberci öğretimde özgüveni olmayan, sorunlara çözüm üretemeyen, taklitçi bireyler yetişmesini neden olur.
   Çünkü birey zihninde sakladığı bilgilerle yeni bir şeyler yaratamaz. Bilgi sorgulanmadan, eleştirilmeden, düşünülmeden bankaya depolanmıştır.
   Ortaya konulacak bir proje yoktur; yaparak, deneyerek ortaya çıkarılmış bir değer yoktur.
   Bunun adı aslında terk edilmesi gereken klasik eğitim anlayışıdır; yaşayarak öğrenmek, bedeli en yüksek öğrenme biçimidir.
   Gerçekten eğitim yaşayarak ve yaparak hayat bulmalıdır. Eğitim çağdaşlaşırken, eğitimciler de çağdaşlaşmalı; ezberden uzak, proje tabanlı eğitim anlayışı ülkemizde benimsenmelidir.

 

Siyasi engellemeler…
 

Birçok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de siyasi engellemelerle üniversiteler karşı karşıya kalmıştır. 140 ülkeden 30.000 öğrenciyi adamızda misafir eden üniversitelerimiz, siyasi engellemeleri şu an YÖK onayıyla aşmaktadır.
   Burada dikkat edilmesi gereken unsur 2001 yılında Türkiye ile birlikte Güney Kıbrıs üniversitelerinin Bologna sürecine resmi olarak katılmış olması. Bologna süreci neyi hedeflemektedir?
   Üniversitelerimizde eğitim ve öğretimin temel bir yetersizliği öğrencinin ağır ders yükü altına girmesidir. Bologna süreci kolay anlaşılabilir, kararlaştırılabilir bir akademik derece sistemini, diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınmasını öngörmektedir…
   Ülkemiz yükseköğretiminde bilgi aktarmaya dayalı, sınav odaklı eğitim tarzı yüzünden öğrenci öğrenim süresince bilgiye ulaşamamaktadır, sadece bilgiyi ezberlemektedir. Dolayısıyla öğrenci diploma aldığı halde mesleğinin gereklerini yerine yeterince getirememektedir. Bu noktada üniversitelerimizin düşünme, sorgulama, araştırma ve üretime geçişi bir bütünlük içinde düşünmelidir…
   Bologna sürecine dâhil olan üniversiteler, kalite güvencesinin sağlanmasını, üniversiteler arasında uluslar arası standartlar oluşturulmasını hedeflemektedir…
   Bu hedef aynı zamanda eğitimde uluslar arası rekabetin oluşturulması ve kalite güvencesinin sağlamasında da bir temel inşa edecektir…
   Sürece dâhil olan ülkelerde ders saatleri azalmakta uygulama, araştırma ve proje etkinlikleri öne çıkmaktadır. Bunun yanında eğitim kurumlarında hayat boyu öğrenme hedeflenmektedir. Bu bağlamda son yıllarda Dünyada ve ülkemizde “Sürekli Eğitim Merkezlerinin” kurulduğuna tanık oluyoruz.

 

Bologna sürecine dâhil üniversiteler on yıldır diploma eki veriyor…
 

Sürece dâhil olan üniversiteler 2005 yılından sonra “Diploma Eki” vermeye başladı. Şu an Türkiye’de 73 üniversite diploma eki veriyor. Peki, diploma eki nedir? Diplomanın anlaşılması için diplomaya ek olarak bu doküman tüm birinci ve ikinci kademe mezunlarına ücretsiz olarak verilen “Şeffaflık” ve “Akademik Tanınma” dokümanıdır…
   Bireylerin beceri ve yeteneklerini daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
   Yaşadığımız dönemim paradikmaları doğrultusunda üniversitelerimizde Bologna sürecini iyi takip etmeli, gereklerini de yerine getirmelidir.

 

YORUM EKLE

banner107

banner75