“Rekreasyon ve spor birbirini besler”

banner37

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Umut Nalbant önemli bir bağlantıya parmak bastı

“Rekreasyon ve spor birbirini besler”
banner90
banner99

Ahmet ÖZYAŞAR

Spor ve rekreasyon karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler. Spor insanların rekreatif gereksinimlerini karşılamada önemli bir hareket alanı sağlarken, rekreasyon da sporun toplumsal yaygınlaşmasında ve sportif başarılar elde edilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Umut Nalbant bizlere ‘Rekreasyon ve Spor’ ilişkisi hakkında bilgiler verdi.

“Rekreasyon bir yenilenmedir.”


“Rekreasyon; yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince ‘‘recreation’’ kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanı değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu ise, bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır. Rekreasyonun, yeniden yaratma anlamındaki klasik yaklaşımını göre; rekreasyon kişiyi zorunlu iş etkinliklerinden sonra yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. İnsanın, yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde etmek korumak veya devam ettirmek aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız boş zaman içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi ve grup içinde seçerek yaptığı etkinliklere rekreasyon denir.”

“Zaman kavramını üçe ayırabiliriz.”


Nalbant, insan yaşamında zaman kavramının üçe ayrıldığını, bunların yapılan iş, uyku, dinlenmek ve keyif almak için yapılan aktiviteler olduğunu belirtti. Bu zaman kavramı doğrultusunda kişilerin yaşamlarını sürdürmek için çalışmaları gerektiğini, bedenlerini dinlendirmek için uyumaları gerektiğini ve ruhen ve bedenen dinlenmek ve bunun yanında gönüllü olarak bir aktivite yapmaları için rekreatif etkinlik yaptıklarını söyledi. Burada kişinin isteğine göre bir halı saha maçı, bir yürüyüş etkinliği, bir bisiklet turu ve kişilerin yapmak istedikleri birçok etkinlik olabileceğini vurguladı.

“Rekreasyona ihtiyaç duyulmaktadır.”


“Rekreasyona duyulan ihtiyaç, rekreasyon faaliyetlerin kişisel ve toplumsal olarak sağladığı faydalardan ileri gelmektedir. Kişisel yönden; fiziki sağlık gelişiminin yaratılması, ruh sağlığı kazandırılması, insanı sosyalleştirmesi, yaratıcılık, kişisel beceri ve yeteneğini geliştirmesi, çalışma başarısı ve iş verimine etkisi, ekonomik hareketlilik, insanı mutlu etmesidir. Toplumsal yönden ise; toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlaması ve demokratik toplum yaratılması, rekreasyona duyulan ihtiyacın nedenlerinden bazılarını oluşturmaktadır.”

“Fiziksel sağlık gelişime katkı sağlar”


“İnsanın bu az enerji sarfıyla yaşıyor olması, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar; dolaşım ve solunum sisteminin kapasitesinin azalması, kalp damar hastalıklarının artması, aşırı şişmanlık, sindirim sisteminde meydana gelen aşırı değişiklikler ve bunun sonucu oluşabilecek ülser yaraları, eklem hareket sınırlarının azalması ile kireçlenmelerin oluşumu, iç organlarda düzensizlik, kemik hastalıkları gibi rahatsızlıklar gelmektedir. Rekreasyon faaliyetlerinde spor ve beden hareketleri geniş yer tuttuğundan yavaş hareketlerden doğan sorunların çözümünü, sağlık ve zindelik sağlamaktadır.”

“Ruh sağlığı kazandırır.”


“İnsanın aile, okul veya iş hayatındaki sorunları onun sinir sistemini bozarak, yorulmasına ve dayanma gücünün azalmasına neden olabilir. Teknolojinin ve hayatın monotonluğunun getirdiği stres kişiye fizyolojik ve psikolojik anlamda büyük rahatsızlıklar oluşturabilir. Rekreatif faaliyetlerin seçiminde kişi özgür davranır. Bu kişiye özgürlük hissi tattırarak onun ruhsal zenginlik kazanmasını yardımcı olur.”

“Kişisel beceri ve yeteneğin gelişmesini sağlar.”


banner134
“İnsanın çoğu kez hangi düzeyde bir beceri veya yetenek düzeyinde olduğu anlaşılamaz. Bu durum kişinin isteyerek ve severek yaptığı bir işte ancak kendisini gösterebilir. Herhangi bir faaliyeti rekreatif amaçlarla yapan kişi, bu faaliyet için beceri ve yeteneğin ortaya çıkmasını, faaliyete katılan yetenekli diğer kişilerle kültürel ve sosyal ilişkiler kurarak ve devamlı çalışarak sağlayabilmektedir.”

“Rekreasyonel faaliyet amatör sporcuları çoğaltır.”


“Her spor yapan kişinin profesyonel veya lisanslı olma şansı veya zorunluluğu yoktur. Bu kıstaslar dışında kalanlarında spor yapma hakkı ve şansı olmalıdır. Burada spor kişilerin rekreatif gereksinimlerini sağlamada önemli bir araç olarak devreye girmektedir. Rekreasyon ise kişilerin spor yolu ile toplumsal olma yolunda ilerlemeleri için bir araç olarak devreye girmektedir. Yani kısaca burada anlatılmak istenen rekreasyon bir spor vazgeçilmez bir ilişki içerisindedir.”

“Ekonomik hareketi geliştirir.”


“Kişi boş zamanlarını gerek spor yaparak gerek başka faaliyetler yaparak değerlendirirken, seçeceği etkinlik çeşidiyle ekonomik işlevi olan bir üretim sağlayabilmektedir. Kişi ürettiği malda esas amaç olarak rekreatif bir faaliyeti güdüyorsa, bu malı paraya dönüştürse dahi(faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli parayı sağlamak amacıyla) bir rekreasyon faaliyetinde bulunuyor demektir.”

“Açık ve kapalı alanlara ihtiyaç duyulmaktadır.”


“Rekreasyonel faaliyetler yapılabilmesi için açık ve kapalı alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Açık alanlara örnek olarak Çocuk bahçeleri, Oyun alanları, Büyük parklar veya kent parkları, Mahalle parkları, Bölgesel parklar, Özel amaçlı alanlar, Korunmaya ayrılmış alanlar, Şerit parklar, Ulusal Parklar, Okul bahçeleri, kapalı alanlara isetiyatro salonları, spor salonları, gençlik ve toplum merkezleri sayılmakla birlikte akla ilk gelen yerler spor tesislerini örnek verebiliriz. Burada en büyük görev yönetenlere düşmektedir. Yöneticiler toplumların spor ve rekreasyon faaliyetleri yapabilmeleri için bu gibi tesisleri halka sunmalıdırlar. Gelişmiş ülkelerde bu gibi planlamalar yapılırken hem amatör hem profesyonel sporcuları için gerekli alanlar ayrılıp buralara rekreatif ve sportif tesisler inşa edilir.”

“Spor tesislerinin rekreatif açıdan kullanımı sağlanır.”


“Spor; profesyonelliğin dışında yapıldığı zaman, yani amatör bir ruhla ve insanın beden sağlığını geliştirmek, dinlenmek, eğlenmek ve sosyal ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla yapıldığında rekreasyonel bir araç olarak kullanılabilir. Spor, insanların rekreatif gereksinimlerini karşılamada önemli bir hareket alanı sağlarken, rekreasyon da, sporun toplumsal yaygınlaşmasında ve sportif başarılar elde edilmesinde önemli roller üstlenmektedir” dedi.

“Ülkemizde yeteri kadar alan bulunmuyor”


Öğretim görevlisi Umut Nalbant, ülkemizde son yıllarda insanların spor yapmaya çok ciddi şekilde eğildiklerini, fakat lisanlı sporculara sunulan alanlar ve kapalı spor salonları dışında başta açık alanlar olmak üzere birçok eksiklik bulunduğunu, bunların yönetenler tarafından halkımıza sunulması gerektiğini vurguladı. Nalbant sözlerinin sonunda gelişmiş ülkelerde rekreasyon ve spor ilişkisinin çok önemli bir kültür oluşturduğunu buna örnek olarak ABD’de, ve birçok Avrupa ülkesinde nüfusun yarısından çoğunun aktif olarak spor yaptıklarını ve bunun en büyük nedenlerinin insanlara sunulan imkanlar ve buna bağlı olarak gelişen kültür olduğunu belirtti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75