Toplum güvenliği!

En başta Amerika ve İngiltere olmak üzere, birçok Batı ülkesinde mahallelerin güvenliğini sağlamak için

Neighborhood Watch denen bir sistem uygulanır...

Mahalleli, hem olası suçlu veya suçlara karşı bir çeşit nöbet tutar, hem de sık sık yapılan toplantılarda, güvenlikle ilgili eğitimler verilir.

Belki de 1974 öncesinde Kıbrıslı Türkler de benzer şekilde mahallelerini, köylerini, kasabalarını koruyordu... Nöbete kalkıyordu mesela Mücahitler...

Ama o günler çok geride kaldı.

Kıbrıslı Türklerin artık o yıllardaki gibi bir güvenlik endişesi yok.

Allah'a şükür, 1974 sonrasında o türden bir güvenlik sorunuyla hiç karşılaşmadık.

Ancak, ne yazık ki, farklı bir açıdan güvenliğimiz şimdi de ciddi şekilde tehlikededir.

Toplum çok huzursuzdur.

Şiddet olayları, silahlar, tecavüzler vatandaşları germiş durumdadır.

Amerika ve İngiltere’deki gibi mahallemizi gözetleyecek sistemler kuracak halde değiliz.

Haliyle güvenlik güçlerine bu noktada çok büyük görev düşmektedir.

Vatandaş, sayısı az ya da çok, personeli eksik veya fazla, daha çok polisi sokakta görmek, daha çok devriyeyi yollarda hissetmek arzusundadır.

İçişleri Bakanlığı’nın ilçe merkezlerinde mobese uygulaması ile ilgili girişiminin bir nebze olsun faydalı olacağı bir gerçektir ama yeterli olmayacaktır.

Suçların önlenmesi konusunda, sınır kontrolünün de daha etkili bir şekilde yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söylemekten de geri durmayacağız.

Çok sayıda kriminal kişinin, çok rahat bir şekilde ülkeye girmesi – girebilmesi kabul edilebilir değildir.

Bu konuda özellikle Türkiye’deki güvenlik makamları, gümrük ve pasaport yetkilileri ile işbirliği geliştirilmeli, bilgi işlem konusunda kaynak artırımına gidilmelidir.

Her elini kolunu sallayan kriminalin ülkeye girişi konusunda titiz davranılmalıdır.

Toplumun eğitimine de önem verilmeli, bu konuda sadece okullarda değil, sokakta da eğitimin nasıl yapılabileceğinin şartları yaratılmalıdır.

Dünyada toplum güvenliği eğitimi ile ilgili çok çeşitli kurumlar vardır.

Örneğin bazı ülkelerde, ulusal suç önleme konseyleri kurulmuştur.

Her türlü suçlar, okullarda artan tacizler, okullarla ilgili çocuk güvenliği, cep telefonu ve benzeri aletlerle ilgili hırsızlıklar, sokak serseriliği, uyuşturucuya bağlı tacizler, bazı merkezlerin güvenlik sıkıntıları, bizde belki pek yok ama nefret suçları ile ilgili ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

Dolandırıcılık, internet suçları ve diğer her türlü suçlarla ilgili broşürler hazırlanmalı, halka ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Halka güven kazandırılmalıdır.

Ülkenin bir suç ülkesi olduğu izlenimi yaratılmış durumdadır.

Kadın ve uyuşturucu ticareti ile kumarın yaygınlığı, ciddi itibar kaybına sebep olmaktadır.

Tüm bu konularda etkili tedbirler alınmaması halinde, toplumun devlete olan güveni hep tartışılır ve azalır olacaktır.

Devleti yönetenlere ciddi görevler düşmektedir.

Toplumun güvenliği tehlikededir.

YORUM EKLE