Türk tarafının tavrı doğrudur

Müzakerelerin krize girmesi elbette gönülden çözüm isteyenleri üzmüştür.

Hiç hesapta yokken Rum Temsilciler Meclisi’nin “1950 ENOSİS Referandumu’nu okullarda kutlama ve okutma” kararı, kriz yarattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis arasında devam eden ve oldukça da iyi mesafeler katedilen müzakerelerin Güney Kıbrıs’ta alınan saçma bir karar nedeniyle kesintiye uğraması üzüntü vericidir.

Liderler, müzakerelere başladıkları ilk günden bugüne genelde bir birlerini suçlamadan, düzeyli bir süreç yarattı.

Rum Lider Anastasiadis, zaman zaman bazı gerginlikler yaratsa da bir şekilde müzakereler devam etti.

Her iki lider de çözümü çok istediklerini defalarca dile getirmiştir ama Akıncı’nın ortaya koyduğu çaba ve inanç çok daha fazladır.

Anastasiadis, çözüm isteğini dile getirse de eyleme geldiğinde bunda pek başarılı olamamıştır.

Çok kırılgan, aniden öfkelenen, aniden gücenen ya da karar alma, karar verme anlarında tereddütlü davranan Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerde hep kuşku yaratmıştır.

Rum lider, iki toplumun cep telefonlarında rahatça konuşabilmesi için gerekli olan yasanın Güney Kıbrıs’ta yapılması konusunda bir türlü başarılı olamamıştır.

Bu konuda “başarılı olamadı” ifadesi aslında pek doğru değil, bu yönde istekli olmamıştır.

İsteseydi, ağırlığını koyar, GSM’le ilgili yasayı yaptırır, iki toplum en iyi güven artırıcı önlem olarak rahatça cep telefonlarında konuşabilirdi.

Anastasiadis, hep cesaretli adımları Mustafa Akıncı’nın atmasını bekliyor.

Rum lider, her attığı olumsuz adım ya da sarf ettiği sözü, Akıncı’nın hazmetmesini beklemektedir.

Anastasiadis, çözümü daha fazla isteyen taraf olarak Türk tarafının, ya da Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın hep adım atan, alttan alan, sorun çıkarmayan taraf olmasını istemektedir.

Rum lider, Kıbrıs Türk toplumun en hassas olduğu noktalardan birisi olan “ENOSİS” konusunda da Akıncı’nın “Ne yapalım, oldu artık, bir şey değil” demesini bekliyor.

Yeter artık, bu toplumun hassasiyetlerini de dikkate almaları gerekiyor.

Akıncı, tüm toplumun hassasiyeti olan, Kıbrıs Türk toplumun yıllarca korkusu olmuş, huzurunu bozmuş, ona acılar yaşatmış ENOSİS’le ilgili kararı görmezden gelemezdi.

Toplum lideri, toplumun sesi olmak durumundadır.

O nedenle önceki günkü müzakerelerde Akıncı’nın Anastasiadis’ten söz konusu kararı geri çekmesini istemesi son derece doğal ve yerindedir.

Rum lider, “Çabuk hırsız ev sahibini bastırır misali”, masadan kaçan tarafın Akıncı olduğunu söyleyecek kadar da etik dışı davranmıştır.

Kıbrıs Türk tarafı çözümü canı gönülden istemektedir ve masadan kaçmak gibi bir hareketi veya niyeti olamaz.

Masadan kaçmak için her türlü fırsatı kollayan, zaman zaman hırsı ve sinirine yenilerek bunu yapan Anastasidis’tir.

Kıbrıslı Türkleri masadan kaçırmak için ENOSİS kararını perde gerisinde aldırtan da kendisidir.

Böyle kışkırtıcı bir karara rağmen Türk tarafı masadan kaçmamıştır ama kendisinden “hesap soruldu” diye kaçan yine Anastasiadis olmuştur.

Kimin çözüm istediği, kimin istemediği ortadadır.

Kıbrıs’ta ortak bir devlet istediğini söyleyen Anastasiadis, bunun gereklerini yerine getirmelidir.

İş olsun diye müzakereler yapılmıyor, işin ciddiyetine varılmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın tavrı nettir ve yerindedir, müzakerelerin devam etmesi için söz konusu “ENOSİS kararı” geri alınmalıdır.

Güney Kıbrıs’ta bile sağduyulu kesimler böyle olmasını gerektiğini söylemektedir.

Bu konuda cumhurbaşkanımızın tavrını doğru buluyor ve destekliyoruz.

Umut eder ve isteriz ki bu kriz çözülsün ve müzakereler, kaldığı yerden devam etsin.

Ancak müzakereler kesintiye uğrasa da Kuzey Kıbrıs’ta yaşam devam ediyor ve yapacak çok fazla işimiz vardır.

Ekonomiyi büyütmemiz, istihdam alanlarını çoğaltmamız, yatımların- yatırımcıların önünü açmamız, kamuyu iyileştirmemiz, her alanda denetim yaparak karmaşayı, adaletsizliği, usulsüzlüğü önlememiz gerekmektedir.

Çözüm olsa da olmasa da yapılacak çok işimiz vardır ve bunlara bir yerden başlamak, daha fazla geç kalmamak gerekmektedir.

 

YORUM EKLE