Ülkede ihtiyaç duyulan alanlar ve ihtiyaç fazlası bölümler

Yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütü birlikte yaptıkları çalışmalarla üniversitelerde ihtiyaç fazlası bölümleri belirlemektedir. Bu alandaki çalışmalara uzun yıllar boyunca katılmış biri olarak, ülke gençliği ve istihdam politikaları için bu konunun çok önemli olduğunu yazıya başlarken özellikle vurgulamak istiyorum.
   Belirlenen bahse konu ihtiyaç fazlası bölümler listesi, her yıl mayıs ayı içinde Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınlanmaktadır. Mayıs ayı içinde yayınlanmasının temel nedeni yeni öğretim yılında üniversitelerde bölüm tercihi yapacak öğrencilere yapacakları tercihlerde yardımcı olmak ve yol göstermek amaçlıdır.
   Hazırlanan bu liste, ülkemizdeki, Türkiye’deki ve 3. ülkelerdeki üniversiteleri kapsamaktadır. Yani, kısaca nerede bu bölümleri okursanız hiçbir şey fark etmemektedir.
   Belirlenen ihtiyaç fazlası bölümlerde okuyan KKTC’li öğrenciler, öğretim hayatları boyunca devletin verdiği burslardan yararlanamamaktadır. Bundan dolayı bu bölümleri seçecek öğrenciler ve ailelerinin burs konusunu önceden bilmeleri büyük önem taşımaktadır.
   Ailelerin, çocuklarını kendi imkanları ile okutmalarında ekonomik anlamda sıkıntıları yoksa sorun olmayabilir. Ancak, çocuklarını okutmak için, ekonomik durumu iyi olmayan ve devletin vereceği burslara ihtiyacı olan ailelerin ise ihtiyaç fazlası bölümleri bilmeleri şarttır. Bu durumu bilerek çocuklarını ihtiyaç fazlası olmayan bölümlere yönlendirmeleri kendileri açısından elzemdir.
   2019-2020 öğretim yılı için belirlenen ihtiyaç fazlası bölümleri ana başlıklarla sizlerle paylaşmak istiyorum. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, Beden eğitimi ve spor bilimleri, spor yöneticiliği/spor yönetimi, Beslenme ve diyetetik, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, eczacılık, elektrik-Elektronik mühendisliği, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Görsel iletişim tasarımı, Grafik tasarımı, Gastronomi, Halkla ilişkiler ve reklamcılık, Hemşirelik, Hukuk, Uluslararası hukuk, İngilizce öğretmenliği, İşletme, Uluslararası işletme, Uluslararası ticaret, işletme yönetimi, Mimarlık, Okul öncesi öğretmenliği, Radyo-TV-sinema, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Uluslararası ilişkiler, Siyaset bilimi, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği.
   Yukarıda belirttiğimiz bölümlerde ülkemizde yeterince mezun bulunduğu için ihtiyaç fazlası ilan edilmişlerdir. Bu bağlamda, bu bölümlerden mezun olan gençlerin gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde iş imkanı bulması günden güne zorlaşmaktadır. Gelinen bu noktada, ailelerin ve öğrencilerin bölüm seçerken bu hususa dikkat etmeleri kendilerinin hayrına olacaktır. İhtiyaç fazlası bu bölümler Lisans düzeyinde belirlenmektedir.
   Öte yandan, bu yılın başında bizzat kendimin de çalışmalarında bulunduğum süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve ilgili paydaşlarla ülkemizde ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi için hazırlıkları başlatmıştık. Ülkemizde ilk kez yapılan bu çalışma ile, hangi alanlarda yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğu belirlenmektedir.
   Bu bağlamda, yapılan çalışmalar neticesinde yüksek lisans ve doktora ihtiyaç alan listesi belirlenmiş, geçtiğimiz mayıs ayında Bakanlar Kurulundan geçirilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu listenin içerdiği 78 adet ihtiyaç alanına Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Web sitesindeki Yobis uygulamasından detaylı olarak ulaşılabilmektedir. İhtiyaç alanı olarak belirlenen bu bölümler dışındaki alanlarda master ve doktora yapanlara burs verilmeyecektir. Önümüzdeki yıllarda, nasıl bir donanıma sahip bireyler yetiştirilmesi gerektiğini belirlemek maksadıyla bu çalışmaların yapılması son derece önemlidir.
   Teknolojinin jet hızıyla ilerlediği bu çağda, gençlerimizin bu gelişmelere uyum sağlaması ve çağdaş ülke vatandaşları ile rekabet edecek düzeyde bir donanıma sahip olması için bu çalışmaların yapılmasına odaklanmak gerekmektedir.
   İhtiyaç alanlarının belirlenmesi ile, mesleki teknik eğitimde de öğrencilerimizi ihtiyaç duyulan alanlara kanalize edebileceğiz. Ülkemizde yıllardır bahsedilen ara elemen, kalifiye eleman açığı ve ihtiyacını da kendi yerel insanımızdan, gençlerimizden sağlayacağız.
   Bu bilgiler ışığında, şu yorumu rahatlıkla yapabiliriz. Bu planlama çalışmaları neticesinde, gençlerimiz doğru eğitim tercihleri ile, ihtiyaç alanlarına yönlendirilince iş bulma imkanları artacak, ülkeden gençlerin göçü yavaşlayacak ve genç nüfusta yüzde 22 düzeyinde görülen işsizlik oranı düşecektir. Böylece,  yurtdışından yabancı işgücü getirilmesi ihtiyacı da şimdiye göre azalacaktır.
   Ülkemizde lokomotif olan turizm sektöründe çalışanlar arasında KKTC vatandaşı oranının yüzde 20 düzeyinde seyretmekte olduğunu ayrıca, özel sektörde sigortalı olarak çalışanlar içinde yerli işgücünün oranının ise yüzde 50’nin altında olduğunu da unutmamamız lazımdır. Bu oranların iyileşmesi ve gelişmesi için ihtiyaç alanlarının belirlenmesi çalışması bir mihenk taşı görevi yapmaktadır.
   Aslında, ihtiyaç fazlası bölümler ve ihtiyaç alanlarının belirlenmesi, ülkemizde sosyal planlama çalışmalarına önemli bir örnek oluşturmaktadır. Yeter ki, toplumdaki tüm kesimler özellikle de eğitim politikasına yön verenler, aileler ve öğrenciler dikkate alıp, yararlanmayı bilsin.
 

YORUM EKLE

banner75