Uzlaşı kaçınılmazdır

"Kaza oldu, kazanın sorumlusu mevcut hükümettir, bu hükümet başarısızdır, istifa etmelidir"...

Bu yaklaşımın doğru bir yaklaşım olduğu inancında değiliz.

Hükümet, çalışmalı ve bundan sonra kazaya sebebiyet olabilecek tedbirleri en ciddi şekilde almalıdır.

Çalıştığını da bariz bir şekilde gösterebilmelidir.

Ancak dün Meclis'te başlayan bütçe görüşmelerinden de anlaşılacağı üzere, gerekli tedbirlerin alınabilmesi, finans sıkıntısı nedeniyle o kadar kolay olmayacaktır.

Bu noktada, hükümet ve sendikalarla sivil toplum örgütleri ve öğrenciler arasında, "saatlerin geri alınması" konusunda, hiç bir art niyet aranmaksızın "uzlaşı" bulunması, çok önemli bir adımdır...

İnatlaşma ve kutuplaşma doğru değildir.

Demokratik eylemlerin kavgaya dönüşmesini veya anarşi sınırına yaklaşmasını da toplumumuz istememektedir.

Kaza ve ölümler, hepimizin de acısıdır.

Korkunç kazanın Başbakanı veya kabinesini üzmediğini söylemek, insani bir yaklaşım olmadığı gibi; hükümetin de sıfır sorumluluk tavrına girmesi kabul edilemezdir.

Ancak, kaza ve ölümler hepimizin acısı olduğu gibi, hepimizin de sorumluluğudur...

Yollardaki kalitesizlik, çökmüşlük, denetimsizlik, ehliyet alımlarındaki laçkalık, araç kalitesinin denetimsizliği gibi eksiklikler, sadece mevcut hükümetin değil, 42 yıllık geçmişin kabahatidir.

Başka acıların, daha büyük felaketlerin yaşanmaması adına, yol güvenliği, araç güvenliği ve sürücü güvenliği adına yapılabileceklerin tümünü en kısa sürede yaşantımızın içinde görmeyi arzu ediyoruz...

Bunu yapacak olan da mevcut hükümet olacaktır.

Fırsat verilmesi gerekmektedir.

"O istifa etsin, bu istifa etsin"le, ne yollar düzelir, ne sürücüler eğitiler, ne de araç kalitesi kontrol edilebilir.

Acı, büyük bir ders olmalıdır ve ilk sınavı da mevcut hükümet vermelidir.

Sınav tarihi de ya 2018'deki genel seçimler tarihi ya da olursa, 2017'de yaşayabileceğimiz erken seçim tarihi olacaktır...

Hükümeti, şu anda, acı da bahane edilip siyasi intikam hedefi yapmak yerine; ne yapılacağını görüp, sandıkta "oy"la sınamak en doğru ve en demokratik tavırdır...

Müzakerelerin ciddi bir sona doğru ilerlediği içinde bulunduğumuz dönemde, hükümetin, kendinden önceki hükümetlere göre bir başarısızlığı söz konusu değildir.

Bununla birlikte, asıl önemli olan, mevcut hükümetin bundan sonra yapacaklarıdır. Bizler, takipçisi olacağız...

Bu arada, saatlerin geri alınması konusunda, koalisyonun büyük ortağı UBP'nin almış olduğu demokratik karara da saygı duymakla birlikte, ikinci kez düşünülmesinde fayda vardır.

Hükümetin saatleri, yıllardır olduğu gibi bir saat geri alması, Türkiye'nin tavır koyacağı bir karar olmaz... Dolayısıyla çekinilmesi gereken bir konu olmamalıdır.

Toplum, bu konuda kendinden eminse, Türkiye'deki yönetenlerin veya halkın buna tepki vermesi mümkün değildir.

Kaldı ki, daha önce Türkiye ile aramızda saat farkı yaşandığı kısa da olsa bir dönem olmuştur.

Saatlerin geri alınmasının "Güney saati" olarak değerlendirilmesi de doğru değildir.

Sadece gerginliğin yumuşatılması adına dahi olsa, bu kararın alınması hükümetle vatandaş arasındaki gerginliği hafifletecektir.

Bunu "taviz" veya "geri adım" olarak algılamak doğru değildir.

Dün de bu sütunlardan vurguladığımız gibi; uzlaşı kültürüne alışmak ve bu kültürü özümseyip süratle yaşamımızın her alanına yaymak çok önemlidir.

Sırf siyaseten farklı taraflarda olduğumuz için değil, doğru olduğuna inandığımız için kavga verirsek, çok daha mantıklı olacağı uyarısını da yapmak istiyoruz.

Bir kez daha, hükümet ve sendikalarla sivil toplum örgütlerini uzlaşıya davet ediyoruz...

Müzakerelerin en ciddi safhasına doğru ilerlediğimiz bu bir kaç haftalık süreçte, hepimizi kahreden acı kazayı bahane edip, kan dökme pahasına kavga etmek doğru değildir, uzlaşmak şarttır.

Uzlaşının ilk adımı, saatlerin geri çekilmesi olabilir.

Bu konuda tarafları bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz...

YORUM EKLE