SABRİYE AKMERGİZ

Ad/Soyad: SABRİYE AKMERGİZ
Telefon:
Vefat Tarihi: 07 Ekim 2021
Defin Yeri:
Mesaj:

Resim:

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104