Yabancı yatırımcıya evet ama...

Yabancı yatırımcıların bu ülkeye gelmesine itirazımız olmadığını defalarca yazdık.

İtinalı davranılırsa yatırımcıların ülkemize büyük katkı koyacağına inandığımızı defalarca belirttik.

Yabancı yatırımcının ülkemizdeki üretim kapasitesini artırmasına itirazımız olamaz.

Yapılan yatırımlarla, iş olanaklarının artabileceğini, istihdamlar yapılabileceğini, işsizliğin azalmasına katkı yapılabileceğini belirttik ki bu yabancı yatırımcıdan beklenen başlıca katkıdır.

Yabancı yatırımcının yeni teknolojileri ülkemize getirmesini tabii ki istiyoruz.

Ülkeye döviz getirmesini, hem ithalata hem ihracata katkı yapmasını, devletin ödemeler dengesinin düzelmesine yardımcı olmasını kim istemez ki?

Yabancı yatırımcı iç rekabeti de artırabilir ve bu rekabetle halkın daha iyi hizmet, daha iyi ürüne kavuşması sağlanabilir.

Ekonomiye önemli katkı yapacak olan yabancı yatırımcının sağladığı faydaları daha da sıralayabiliriz.

Ancak ülkemizde, yatırımcı gelirken düşünülenle, geldikten sonra karşılaştıklarımız örtüşmüyor maalesef.

Yabancı yatırımcıdan beklediğimiz katkıyı alamıyoruz.

Yeterli katkıyı alamadığımız bir tarafa, gelen yatırımcıların bazılarını kontrol altına dahi alamıyoruz.

Yatırımcılar henüz işe başlamadan çevre sorunları baş gösteriyor.

Faaliyete başladıktan sonra çevreye, halka, ülkenin şartlarına uymamak gibi sorunlar baş gösteriyor.

Yabancı yatırımcı, ülkemize bir şey vermek için değil, tamamen almak mantığıyla hareket ediyor.

Her yabancı yatırımcı kendini ayrı bir devlet olarak görüyor.

Bu durum da zaman içinde sıkıntı yaratıyor.

Bazı yatırımcılar, öncesinde iyi tahlil edilmediği, incelenmediği, geldikten sonra da kontrol altına alınamadığı için ülkede mağduriyetler yaratıyor.

Bazı inşaat şirketleri ülkemizde büyük mağduriyetler yaratmıştır, etkileri halen sürmektedir.

Yatırımcıların istihdamı, ülkemiz insanından yani yerli halktan yapmasını bile sağlayamıyoruz.

Tesislerinde yerli ürünler de kullanılmıyor, buna bile çare bulamıyoruz.

Bazı dönemlerde bazı tesisler, elektrik ücreti bile ödememekte diretmişti.

Çevreyi kirletmelerini, bulundukları bölgelere kendilerince kurallar koymalarını zaman zaman engelleyemiyoruz.

Demek ki “gel de kim olursan ol gel” mantığıyla yatırımcı kabul edilmemelidir.

Yatırımcıların bu ülkede yalnızca kendi kârına çalışması, parayı toplayıp gitmesi gibi bir yapı olmamalıdır.

Yatırımcıların yarattığı sıkıntılara zamanında müdahale edilmelidir.

Evet yabancı yatırımcıyı teşvik edecek bazı unsurlar olmalı ama bu durum abartılmamalıdır.

Son günlerde Karpaz bölgesindeki bir yatırımla ilgili henüz inşaat aşamasına geçilmeden çevreye zarar verilmeye başlanmıştır.

Anayasaya aykırı bir şekilde orman arazisine zarar verileceği iddia edilmektedir.

Hatta henüz işe bile başlamadan burada dere yatağına zarar verildiği belirtiliyor.

Başka örneklerde de gördük, bazı çalışmalar anayasaya, yasalara uyulmadan yapılmaya çalışılıyor ve sıkıntılar ortaya çıkıyor.

Ülkemize yatırım yapılırken, doğal güzelliklerimiz de yok edilmemelidir.

Doğal güzelliklerimiz binalarla yok edilirse, ülkemize katkı yapılacak diye doğamızı, yeşilimizi, ata yadigârı tarihi eserlerimizi viran edersek inanın o yatırımların hiç önemi yoktur.

Turizm ülkesi olduğumuzu iddia ediyorsak buna hassasiyet göstererek yatırımlar kabul etmeliyiz.

Bir taraftan kazanacağız diye diğer taraftan bir daha tamir edemeyeceğimiz hasarlara, kayıplara uğrarsak, gelecekte bu bize koca bir pişmanlık olarak kalacaktır.

Yatırımcı kabul ederken kriterler belirlemeli ve bundan kesinlikle taviz vermemeliyiz.

Kazanırken, kayıplarımız olmamalıdır.

 

YORUM EKLE