Yanlış istihdam politikaları

Son 6 aylık dönemde, toplam 116 kişinin sınavsız-münhalsiz olarak devlete istihdam edildiği, geçtiğimiz hafta meclis’te, milletvekilleri tarafından da ifade edildi. Hükümet’in, toplamdaki bu 116 kişiden, 38 kişiyi sözleşmeli, 47 kişiyi geçici memur, 31 kişiyi de mevsimlik işçi statüsünde kamuya istihdam ettiği belirtildi.
2020 yılında da, geçici işçi, mevsimlik işçi ve sözleşmeli personel olarak da toplam 490 kişinin sınavsız, münhalsiz olarak devlete istihdam edildiğini öğrendik. Bu durum, kamu maliyesine yük olurken, diğer taraftan da, hem adaletsizliğe neden olmakta, hem de kamu olanaklarına ulaşmada fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır.
Sınavsız, münhalsiz istihdamlar, gençlerin ülkelerine olan inançlarını olumsuz etkilemekte, devlete olan güvenlerini sarsmaktadır. Toplum içinde de, halkın morali bozulmakta, siyaset kurumuna olan tepkiler de günden güne büyümekte ve kıt olan kamu kaynakları, daha da zora girmektedir.
Kamu maliyesinin çok zor durumda olduğu, tasarruf yapılması gerektiği, günden güne devlet borçlarının arttığı bir dönemde, istihdam ihtiyacı olmayan yerlere personel alınmasının siyasi amaçlar için yapıldığı görülmektedir. Gerçekten ihtiyaç varsa, devlete ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak istihdamlar, sınavla, münhal ilan edilerek ve herkese fırsat eşitliği tanınarak gerçekleştirilmelidir. Yapılacak sınavlarla, hak eden, liyakata uygun kişiler işe alınmalıdır.
Tam da, seçimler yaklaşırken, kimseye duyuru yapılmadan, sadece eş, dost, akraba ve siyasi yakınlığı olan kişilere istihdam hakkı tanınması, toplumda adalet duygusunu zedelemekte, gençleri üzmekte ve onların göç yollarına düşmesine neden olmaktadır.
Ülkenin böyle bir duruma düşmesinin en önemli nedenlerinden biri, gerek devlette, gerekse de diğer kamu kuruluşlarında ve belediyelerde, geçen yıllar içinde siyasi rant ve popülizm için ihtiyaçtan fazla binlerce kişinin istihdam edilmesidir.
Gereğinden fazla şişirilen bu kadrolarla, geçtiğimiz yıllarda hem belediyelerde, hem de KTHY, ETİ, CAS v.b kamu kurum ve kuruluşlarında sürdürülemez bir mali yapıyla karşı karşıya kalınmıştı.
Seçim öncesi yapılan istihdamlar da, bu ülkenin nerdeyse alışkanlığı olmuş, hatta bir partinin kurultayı öncesi devlete yapılan istihdamlar, kurultay istihdamı diye de isimlendirilmişti.
Kamuya yapılan bu işe alımlar, hem devlet bütçesine yük getirmiş, hem de bu durumda işe girenleri, işten çıkarıldıkları zaman mutsuz etmişti. Daha sonra, kapanan bu KİT veya kamu kuruluşu niteliğindeki yerlerde çalışanlar, devlet kadrolarına alınınca, maliye’nin yükü daha da artmıştı.
Üstelik, bu işe alımların birçoğu, herhangi bir münhal ilan edilmeden ve herhangi bir yarışma sınavı yapılmadan gerçekleşmiş, gençlere fırsat eşitliği tanınmamış ve liyakat göz ardı edilmişti. Neresinden bakarsanız bakın, adaletsiz, vicdanları yaralayan ve gençlerin ülkelerine olan güven ve inancını sarsan bir uygulama ile karşı karşıyayız.
Böyle bir manzara sonrasında ise, şişirilen kamu yönetimine ve harcamalarına Türkiye’ den katkı gelmediği zamanlarda, dönem dönem yetişemeyen ve borçlanmak zorunda kalan bir kamu maliyesinden bahsediyoruz. Özellikle de, Pandemi döneminde giderlerin arttığı, gelirlerin azaldığı böylesine olağanüstü bir zaman diliminde.
Son dönemde, birçok kurum ve kuruluş da, yapılan yanlış icraatlardan dolayı itibar kaybetmektedir. Toplumsal çıkarlar yerine, bireysel ve zümresel çıkarlar önde gitmekte, bu durum da, mevcut olumsuz yapının devamına neden olmakta, kısır döngü kırılamamaktadır. Yapılan bu partizan, sınavsız, işe göre değil, kişiye göre, münhalsiz istihdamlarda, bu olumsuz yapının değirmenine su taşımaktadır.
Toplum içinde yapılan bu adaletsiz istihdamlara tepki gösterilmelidir. Kimse bunu kanıksamamalıdır. Bunun alışkanlık haline gelmesine fırsat verilmemelidir. İstihdam yapılacak yerlere liyakatlı, işe uygun kişiler alınmazsa, iş verimliliği düşecek, vatandaş iyi hizmet alamayacak, devlet içerisindeki kurumsal hafıza da, günden güne yok olacaktır.
Ülkemizde olması gereken, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında münhalle, sınavla, fırsat eşitliği yaratarak, adaletli bir şekilde istihdamların yapılmasıdır.

 

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104