Yargı, yürütme ve yasamaya 'sağlığı düzelt' mesajı verdi

Yargıtay Mahkemesi, kamu hekimlerinin ikinci iş yasağıyla ilgili, Sağlık Bakanlığı’na yasayı uygulaması için 6 ay süre verdi...

Yasa, kamu hekimlerinin ikinci iş yapamayacağını emrediyor.

Bu durumda, Mahkeme, 6 ay süreyi, ülkede kaos ortamı oluşmaması için vermiş oluyor...

Bir başka ifadeyle, yargı, yürütme ve yasamaya, "haydi, altı ay içinde yasayı nasıl yapacaksan yap, nasıl değiştireceksen değiştir ama memleket kaosa girmesin" mesajı veriyor.

Bize göre Yargıtay olarak oturum yapan Ahmet Kalkan başkanlığında, Mehmet Türker ve Bertan Özerdağ’dan oluşan yargıçlar heyeti, muhteşem bir karara imza atmıştır...

Bu karar, ülkede huzuru bozmayacak, kaos ortamı yaratmayacak, son derece uzlaşıcı bir mesaj içeren, olağanüstü moral verici bir karardır ve örnek alınmalıdır.

Sağlık Bakanı'nın "ikinci iş yasağı çıkarsa istifa ederim" sözünden hareketle, bu istifayı da en azından altı ay geciktirecektir...

Bakan Sucuoğlu, kamu sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili teknik çalışmanın da sonuna gelindiğini dün açıkladı...

Konu hemen meclis gündemine alınmalı ve ülkede ciddi bir sorunu ortadan kaldıracak irade sergilenmelidir.

Altı ay içerisinde yasal değişiklik yapılmazsa, kamu hekimlerinin özelde de çalışması, kliniğinin olması veya benzeri durumlar, "suç" haline dönüşecektir.

Bir kez daha Sayın Ahmet Kalkan başkanlığındaki Yargıtay heyetinin, ülkeyi kaos ortamına sokmayan ve hükümetle Meclis'e yasal düzenleme için 6 ay gibi bir süre veren kararını sevinçle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz.

 

-*-*-

 

Sağlık sistemimiz ciddi sıkıntı içerisindedir.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki istifalar, "iyi bir şey" değildir.

Sağlık sistemi çalışanları, doktorlar, hemşireler, acil servis emekçileri; bir toplumun en değerli, en önemli varlıklarıdır...

Vatandaşımızın canını emanet ettiği, vatandaşımızın sağlığını koruyan ve tedavi eden sağlık çalışanlarının huzurlu olması, "önce onların sağlıklı kılınması", hükümetlerin başlıca görevleridir.

Şimdi hükümetin önünde altı ay gibi bir süre vardır.

En kısa sürede, sağlık konusunda "sıfır eleştiri" noktasına gelinmesi için çaba harcanması gerekmektedir.

Ne olursa olsun, hastane, klinik, poliklinik, alet - edevat eksikliği veya bozukluğu kabul edilemezdir.

Bu bağlamda, Güzelyurt için karar verilen hastane inşaatı konusu da netleşmelidir.

Eğer Güzelyurt'a hastane yapılacaksa, hükümetin görevi, her türlü engeli aşmaktır. Zaten bu konuda da yargının gayet anlaşılır bir kararı söz konusudur.

Güzelyurtlu vatandaşların bu konudaki huzursuzluğu ve kırgınlığı haklıdır. Bu huzursuzluk ve kırgınlığı ortadan kaldırmak da hükümetin görevidir.

 

-*-*-

 

Hükümetin, sağlıkla ilgili görevi çok önemlidir ve acildir. İhmal edilmemesi gerekmektedir.

Bunun yanında, elbette yapılması gereken çok acil işler olduğu da apaçıktır.

Yoksullukla, ekonomik sıkıntılarla mücadele bu işlerin en başında gelenidir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El - Sen'in uyarıları da hayati önemdedir...

Hükümetin, her konuda rahat çalışabilmesi için, erken seçim, koalisyon krizi gibi söylentileri de aşması, temize aktarması kaçınılmazdır.

Hükümetin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı müzakereler konusunda "çatışıyor olması" da gereksizdir... Bu konuda, sadece hükümete değil, cumhurbaşkanı ve yakın çevresine de görev düşmektedir...

Halkımız, müzakerelerin mutlaka bir sonuca ulaştırılması ve konunun referanduma taşınması konusunda kararlı ve arzuludur...

Eğer referanduma sunulacak olası bir anlaşma metninde, kabul edilemeyecek bir konu varsa, bunu zamanı geldiğinde hep birlikte değerlendiririz.

Hükümetimizin, aldığı görevi, genel seçim tarihine kadar en üst hizmet sevdası ile taşıması, en doğru olandır...

YORUM EKLE