'Yaşlı Bakımevleri Durum Tespit Raporu' faydalı bir çalışma

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, çok güzel bir çalışma ortaya koydu.

Derneğin girişimiyle AB projesi altında “Yaşlı Bakımevleri Durum Tespit Raporu” yayınlandı ve Kuzey Kıbrıs’taki yaşlı bakımevleri ile huzurevleri konusundaki birçok eksiklik gözler önüne serildi.

Kuzey Kıbrıs’ta Huzurevi ve Yaşlı Bakımevlerinin Durum Tespit Raporu’na göre; dünya nüfusu hızla yaşlanıyor ve 60 yaş üstü grup dünya nüfusunun yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Yine aynı rapora göre; Kuzey Kıbrıs’taki yaşlı nüfus da son 20 yıldır hızla artıyor.

Buna göre; 1996 ile 2006 arasında Kuzey Kıbrıs’taki 60 yaş üstü kişilerin sayısı toplam nüfusun yüzde 10’una denk gelirken, bu oranın 2011 yılında yapılan genel nüfus sayımında yüzde 12’ye yükseldiği görüldü.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin detaylı çalışması, bu konuda ülkemizdeki eksiklikleri ortaya koyuyor.

Raporda, yaşlı bakımevleri ve huzurevlerinde yaşanan sorunlar ile bu sorunların nasıl aşılabileceği yönünde öneriler bulunuyor.

Söz konusu raporda, ülkede huzurevleri ile yaşlı bakımevleri farkının bilinmediği, bu alanlarda yasa eksiklikleri olduğu, mevcut yasaların uygulanmadığı ve huzurevlerinde yeterli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmadığı yer aldı.

Raporda Kuzey Kıbrıs’ta sadece bakıma muhtaç yaşlıların değil, şizofreni gibi kronik ruh hastalıklarına sahip bireylerin de ciddi anlamda bakım ve barınma sorunu yaşadıklarına yer verildi.

Genç yaşlarda başlayan bu ruhsal rahatsızlıklarda, hastalara genellikle anne babaların ve diğer aile fertlerinin kendi evlerinde baktığı ifade edildi.

Raporda, Kuzey Kıbrıs’ta halkın çoğunluğunun huzurevi ile bakımevinin farkını bilmediği, onları aynı sandığı belirtiliyor.

Huzurevleri ile bakımevleri arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çekilerek, şu bilgiler veriliyor:

“Huzurevi yaşlanmış olmakla birlikte kendi işini kendi görebilecek durumdaki yaşlıların kaldığı, bakımevi ise yaşlanma nedeniyle günlük hayatını desteksiz geçiremeyecek, bakıma muhtaç kişilerin barındığı yerlerdir.

Dolayısıyla huzurevlerinde tam zamanlı sağlık personeli olması gerekmezken, yaşlı bakımevlerinde çoğunlukla sağlık sorunu yaşayan, bakıma muhtaç yaşlıların bulunması yaşlı bakımevlerinde tam zamanlı sağlık personeli olmasını zorunlu kılar.

Bu nedenden dolayı, yaşlı bakımevlerinin huzurevlerine nazaran yasalarla daha çok kontrol altına alınması ve sık sık denetlenmesi esastır.

Fakat tam tersine Kuzey Kıbrıs’ta sadece huzurevlerini düzenleyen 71/1989 sayılı Huzurevi Yasası vardır. Bakımevlerini düzenleyen bir yasa yoktur.

Huzurevlerini düzenleyen yasa, 20 yıl önce yürürlüğe girmesine rağmen hâlâ bakımevlerini düzenleyen bir yasa bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, şu anda Kuzey Kıbrıs’ta açılan hiçbir bakımevi yasal bir düzenleme altında açılmamıştır.

Yasal boşluklardan dolayı bakımevleri belediyelerin altında ve herhangi bir iş yeri gibi açılmaktadır.

Bu da doğal olarak bakımevlerinin çalışma, işleyiş ve denetlenmesinde sıkıntılar ve belirsizlikler yaratmaktadır.

Var olan 71/1989 sayılı Huzurevi Yasası ise hem eksik hem de sektör için yetersiz bir yasadır.”

Bu konular yıllardır tartışılıyor ama bir türlü bu konuda yasal düzenlemelere gidilmedi.

Söz konusu rapordan biz kısa bir alıntı yaptık ama raporda çok daha fazla çarpıcı tespitler var.

Raporda tespit edilen sorunlara çözüm önerileri de sunuluyor.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ni, bu anlamlı girişimi ve ortaya çıkardığı raporla ilgili kutlarız ancak şimdi önemli olan burada belirlenen sorunlar için hükümet yetkililerini harekete geçirebilmektir.

Ülkemizde maalesef, konferanslar, çalıştay sonuçları, raporlar hep kâğıt üzerinde kalıyor, hayata geçemiyor.

Umarız bu kez, bu güzel raporun içeriği dikkate alınır, gerekli yasalar yapılır, tedbirler alınır ve sorunlara çözüm bulunur.

 

 

YORUM EKLE

banner75