• 02 Ocak 2017, Pazartesi 9:08
Yrd. Doç. Dr. İsmetESENYEL

Yrd. Doç. Dr. İsmet ESENYEL

Kuzey Kıbrıs’ta yeni yıl turizm beklentileri ve hedeflerimiz

Acısı ve tatlısıyla 2016 yılını geride bıraktık. Toplumsal kaygılarımızı bir tarafa bırakıp bir an siyaset, Kıbrıs sorunu ve geleceğimizin sadece turizm sektörüne bağlı olduğunu düşünerek sadece 2017 yılında neler yapabileceğimize odaklanalım.

Odaklanırken de tabii ki Kıbrıs şartlarını, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs olanaklarını bilerek gerçek saptamaları yapalım. Her zaman tek bir gerçekliğin de farkına vararak ‘amaç üzüm yemek olmalı bağcıyı dövmek değil’. Bu ne demek? Eleştirirken yapıcı olalım, sırf eleştirirken eleştirmeyelim.

2017’de 2016 yılından farklı beklentiler nelerdir?

Çok uzun uğraşlar ve harcanan saatlerden sonra; en az 20 yıldır kurulmak istenen ama bir türlü kurulmakta bazen kamu, bazen de sivil toplum kuruluşlarımızca ortak paydalarda buluşulamadığından dolayı kanun tasarısı haline getirilemeyen “turizm örgütü” meselesi var.

En yakın komşumuzun da yaptığı ve altmışlı yılların sonundan beri uyguladığı, Akdeniz destinasyonların bir anlamda turizm stratejik hedeflerinin baş mimarı olan turizm örgütü. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok, turizm örgütü ile ilgili olarak geçtiğimiz aylarda bu sütunlarda nasıl bir yapıda olması gerektiği konusunda yazmıştık. Gelinen bu aşamada; turizm örgütüne son şeklinin tüm paydaşlar tarafından verildiğini ve en yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Meclisi alt komitelerinde görüşülmek üzere gönderileceği müjdesini vermek isterim. Yolumuz çok kolay değil, bu yapının nasıl olacağına dair öncelikle kamunun tüm birimleri ile bu oluşuma hazır olması gerekli. Vizyon ve felsefe olarak nasıl bir model gerçekleştirmek istediğimizi herkese bıkmadan anlatmak şart inanın ki. . Çok önemli bir artımızın da olduğunu hatırlamak da fayda var… Sektör ve Turizm Bakanlığı ilk kez anlaşmaya vardı. Sıra turizm örgütünü meclis ve alt komitelerine en güzel bir şekilde anlatmaya geliyor. Bu yüzden 2017 çok önemli.

Turizm sezonumuz uzarken, yapısal reformlara hazırlanılmalı

Yıllardan beri, adamızın güneşi ve iklim yapısının çok önemli bir avantaj olduğunu söyler dururuz. Aslında bazı açılımların da kendiliğinden geldiğinin de farkında olmamız gerekli. Kış turizm sezonunun en erken Mayıs ayı sonuna kadar uzadığı, destinasyon pazarlamamızı büyük ölçüde gerçekleştiren tur operatörlerimize de adamıza gelecek olan turistlerin biraz daha kaliteli ve para harcamayı seven kesimlerden seçilmesi için çalışmalıyız.

Böylelikle destinasyon marka değerimizde giderek yükselen bir kalitenin de geleceğini de gözlemleyeceğiz. Belki de bazı kesimlerin çok tasvip etmediği bir sistem turizm teşvik modelimiz. Ancak bugünkü siyasi ve ekonomik yapı bizleri bu sistemi uygulamaya zorunlu kılıyor.

Bizim ülkemiz Akdeniz çanağında keşfedilmeyi bekleyen gerçek bir turizm destinasyonu. Bunun bilinci, ülkemizin olumsuz yanlarını çok rahatlıkla pozitife dönüştürebilir. Bunun için “tanıtma ve pazarlama” faaliyetlerimize, bir farkındalık yaratarak devam etmeliyiz. Bu farkındalık ise sadece turizm destinasyon pazarlaması yaparken turizm sektörünü değil, tüm kesimlerimizle tanıtım etkinliklerini organize etmekten geçmekte.

Seçilen hedef pazarlar ve özellikle geçmişte ülkemize en fazla turist gönderen Avrupa ülkelerinden olan İngiltere ve Almanya; bizlere inanın mukayeseli avantaj sağlayacaktır. Yapısal reformlar derken de, yeni turizm planlamaları yapılırken mutlaka yeni turizm rezerv alanları (ikinci Bafra yatırım bölgesi, Akdeniz bölgesi vs ) belirlenecek ve yatırıma açılacaktır. Bu arada; Bafra bölgemizdeki tesislerin bitirilerek hayat bulması için çalışacağız.

Kış turizmi bu yıl yaklaşık olarak yüzde 22,23 bir artış göstermekte. Biraz moralimizin bozulduğu konu, küçük tesislerin bu teşvik modeli içerisinde çok yer bulamaması ve maalesef beş yıldızlı tesislerin kalitesinden ve sağladığı olanaklardan yoksun oldukları için genel ülke istatistiklerini doluluk anlamında düşürmelerinden kaynaklanıyor.

Yıllık doluluk oranları rahatlıkla yıllık bazda 70 % seviyelerine çıkabilecekken oran sadece 56,57 % seviyelerinde kalıyor. Bu aşamada ADR ( Average Daily Rate ve REVPAR Revenue Per Available room ) en önemli iki faktör olarak göze çarpmakta.

Yurtdışından büyük zorluklarla getirilen turistlerin kısaca daha fazla GECELEME ve buna ilişkin otelcinin de sunduğu hizmet kalitesini yükseltici tedbirlerin başında gelen odabaşı gelirini yükseltmenin yollarını arayacağız. Bu iki faktör özellikle ülkemiz imaj ve marka değerini yükseltecek en önemli unsurlar olarak göze çarpmakta.

Kısacası Kuzey Kıbrıs ucuz destinasyon imajından kurtulmalı ve son yıllarda özellikle güneyli komşularımıza fark attığımız otellerimizi de hak ettiği değerde pazarlamalıyız.

Hedefler

Turizm sektöründe, turizm potansiyelinin değerlendirildiği, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirildiği, hizmet kalitesinin yükseltildiği, yerel ürünlerin öne çıkarıldığı, uluslararası standartlarda kurumsal bir yapıya bürünerek, uluslararası bir marka haline gelindiği, çevrenin korunması ve gelişmesinin sağlandığı, doğal kaynakların, tarihi mirasın ve kültürel dokunun duyarlılıkla ele alındığı, koruma kullanma dengesinin gözetildiği, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın oluşturulduğu, bölgesel kalkınmaya katkının sağlandığı, bölgesel farklılıklara ve rekabet üstünlüğüne dayalı, sürdürülebilir karma bir turizm modelinin oluşturulması temel amaçtır. Bu bağlamda;

•Turizmde mevcut kapasitenin etkin kullanımının sağlanması yönünde gerekli tedbirler ivedilikle alınıyor ve alternatif turizm trendleri üzerine yoğunlaşılmaktadır.

•Turizm amaçlı tahsis edilen kaynaklar verimli ve etkin şekilde kullanılacak, turizm bölgelerinde yarım kalmış veya inşaatına hiç başlanmamış yatırımların tamamlanması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. Özellikle Bafra bölgesi ve 14 bin civarında olan yatak kapasite arzının sektöre kazandırılması için çalışmalar hız kazanacaktır. Bafra bölgesinin sadece oteller ile gerçek, özlenen bir yapıya bürünemeyeceği anlaşılmıştır. Bu anlamda, tüm bölgenin turizm amaçlı alt yapı ile birlikte, restoranlar, alışveriş merkezleri, rekreasyon alanları gibi yerlerin de olacağı ikinci bir bölge çalışmasına Turizm ve Çevre Bakanlığımızca hızlandırılmıştır.

•Küçük ve orta ölçekli turistik konaklama tesislerinin yenilenmesi ve kalitenin artırılması sağlanacaktır.

•Küresel ısınma ve iklim değişiminin turizm üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler araştırılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Bu bağlamda sağlık turizmi için atılan adımlara hız verilecek ve ülkemizin, bu manada hangi tür tedavi ve veya sağlık turizm modelleri ile birlikte tedavi yöntemleri ön plana çıkarılacaktır.

•Ülkemizin fiziki planının daha çağdaş normlar kazanması adına girişimlerimiz çoğalarak, Anavatan Türkiye’miz ile insan gücü ve bilirkişi kapsamında istişarelerimiz hız kazanacaktır. Bu kapsamda, turizm yatırımları yoğun olan bölgelerden uygun olan diğer bölgelere planlı bir şekilde yönlendirilecektir.

•Turizm yatırımları, doğal, tarihi, kültürel ve sosyal yapıyı koruyucu ve geliştirici nitelikte gerçekleştirilecektir. Turizm sektörü hizmetlerinde ve turist profilinde niteliğin yükseltilerek turist sayısının ve turizm gelirinin artırılması, yüksek gelir gruplarının ülkemize çekilmesi, yıl boyunca talep yaratılması ve talebin bölgelere ve ürünlere dengeli dağıtılması sağlanacaktır.

•Turizm talebindeki değişim izlenerek, değişen koşullara uygun tanıtım faaliyetleri yürütülecek ve turizm pazar talepleri dikkate alınarak turizm ürünü bu talepler doğrultusunda çeşitlendirilerek, turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması sağlanacak, bu amaçla da kısmi destek programları sürdürülecektir.

•Citta slow, eko turizm gibi doğa ve kültürel varlıklara duyarlı, yerel ürünleri öne çıkaran, yerel halka dayalı, alternatif turizm türlerinin gelişimi desteklenecektir.

•Dünyada yükselen pazar konumunda olan sağlık turizmi altyapısı oluşturularak sağlık turizmi geliştirilecek, bu alanda hedef pazarlarda etkin bir tanıtım ve pazarlama yapılacaktır.

•Turizm Antik liman ve Girne Kordonboyu ve Girne Kalesini de kapsayacak şekilde rehabilitasyon çalışmalarına hız verilerek, ülkemizin en değerli turizm varlıklarından olan bu alan gerçek bir turizm yapısına dönüştürülecektir. 

•Halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanacak,  doğal kaynakların kullanımında geriye dönüşün olmadığı bilincini topluma benimsetecek çalışmalarda bulunulacaktır.

•Turizm yatırımlarında sürdürülebilir turizm kriterlerinin uygulanması açısından belgelendirme ve sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır.

•Turizm eğitimi ve hizmet kalitesinde standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak sertifikasyon sistemi getirilecektir.

•Turizmde nitelikli ara eleman açığının giderilmesi amacıyla Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi (OTEM) yeniden yapılandırılarak etkin hale getirilecektir. Bu vesile ile hızla fiziki alt yapısı yenilenmeye başlamıştır. Şubat 2017 tarihine öğrenci alımı ile ilgili olarak hazır hale getirilecektir. Bu proje dahiline adamızdaki turizm ve otelcilik MYO olan üniversiteler de dahil edilmiştir.

•Turizmde uygulanan teşvik yöntemleri yeniden ele alınarak küçük ve orta ölçekli işletmelere dayalı bir şekilde bütüncül olarak düzenlenmiş olup, etkin ve kontrollü uygulanması sağlanacaktır. Turizm ve Çevre Bakanlığımız bünyesinde daha etkin bir yapı oluşturulmuş olup, sistemin otomasyona bağlanması için çalışmalar hız kazanmıştır.

•Yeni destinasyonların açılması yönündeki çalışmalar desteklenecek, charter seferlerine yönelik destekler de etkin ve verimlilik anlamında gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.

Hepinize sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçireceğiniz bir yıl dilerim. Turizm için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık