Yeni bir yıla daha girerken

Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktık. Ancak gelecek nesiller için daha iyi bir dünya kuramadık. Dünyamızı barış ve esenlik yurduna dönüştüremedik. İşte geride bıraktığımız 2016 yılında yüz binlerce insan şiddet ve çatışma yüzünden hayatını kaybetti. Dünya genelinde her altı saniyede bir çocuk açlıktan öldü. Her otuz saniyede bir çocuk meta gibi satıldı. Her dört kadından biri şiddet gördü. Onlarca kadın katledildi.

Bir yılı daha geride bıraktık. Ancak İslâm coğrafyasında kan ve gözyaşı hiç dinmedi. İslâm diyarlarında katliam, çatışma, açlık, yoksulluk, cehalet, tefrika hiç eksik olmadı. İslâm ülkelerinde kardeşin kardeşi öldürmesine, bebeklerin kimyasal silâhlarla katledilmesine, küçücük bedenlerin kurşunlara hedef olmasına engel olamadık. Zalimlerin işledikleri cinayetleri ne yazık ki durduramadık.

Bir yılı daha geride bıraktık. Ancak tabiatın dengesini bozmaya, çevreyi hoyratça kullanmaya, örselemeye devam ettik. Her türlü nimeti sınırsız bir şekilde tükettik. İsraf ve savurganlığa devam ettik.

Bir yılı daha geride bıraktık. Ancak gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve zararlı unsurlardan yeterince koruyamadık. Onları değerlerimizle gerektiği gibi buluşturamadık.

Bir yılı daha geride bıraktık. Ancak kardeşlik hukukumuzu, kardeşlik ahlâkımızı yeterince oluşturamadık. Dilimizi, üslûbumuzu, bilgimizi, birikimimizi, aşkımızı, şevkimizi ve heyecanımızı yenileyemedik. İlişkilerimizi geliştiremedik.

Henüz fırsat varken, can bedeni terk etmeden, Rabbimiz emanetini almadan bize verilen ömür sermayesinin değerini bilelim. Elimizi vicdanımıza koyalım ve “2016 senesinde Rabbim için, dinim için, dünya ve ahretim için, kardeşlerim için, insanlık için ne yaptım?” sorusunu kendimize soralım. Ve en azından kendimiz ve milletimiz için yapabileceklerimizi bugünden düşünmeye başlayarak biraz olsun çaba sarf edelim…

Yeni yılınız kutlu olsun…

**

İslâm’da dünya ahret dengesi

İnsanoğlu dünya hayatında ebedi değildir. Bütün canlılar gibi insan da fani bir varlıktır. Bu sebeple kendisine bahşedilen ömrünü ölçülü kullanmak zorundadır. Ömür sermayesini hayırlı yerlere harcamalı ki, iyi bir sonuç elde edebilsin. İnsan, bu dünya hayatında ne ekerse ahret hayatında onu biçer. Yüce dinimiz, dünya ile ahret arasında sağlam bir denge kurmuş, helâl ölçüler içerisinde çalışmayı ibadet saymıştır. Cenab-ı Hakk’ın sonsuz nimetlerine mazhar olan insanın mutluluğu, din ve dünya işlerini gereği gibi yerine getirme şartına bağlıdır.

Din ile dünyanın varlığı insanın mutluluğu içindir. İnsan bunlardan birine değer verir, diğerini ihmal ederse, ebedi mutluluğu elde edemez. Dünya ahretin kazanılması için bir imkândır, bir servettir. Kıymeti iyi bilinmelidir.

Aziz Mü’minler!

İnsan, üstün bir yaratılışa sahiptir. İnsanın dışındaki bütün varlıklar onun hizmetindedir. İnsan kendine verilen nimetlerin kıymetini bilmeli, onlardan gereği gibi faydalanmanın yollarını aramalıdır. Yüce Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadiselerinde; “Sizin hayırlınız dünyası için ahretini, ahreti için dünyasını terk eden değildir. Bilâkis, sizin en hayırlınız her ikisinden de nasibini alandır” buyurmuştur.

Değerli Mü’minler!

Unutmayalım ki, insanoğlu sadece yemek, içmek ve şehevi hislerini tatmin etmek için yaratılmamıştır. O, bir yandan dünya nimetlerinden faydalanırken; diğer yandan da Allah’a karşı kulluk görevlerini tam olarak yapmak için yaratılmıştır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de: “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etmeleri için yarattım” buyurmaktadır.

İslâm’da sağlığın önemi

Yüce Allah’ın imandan sonra insanlara verdiği en büyük ve en değerli nimetlerden birisi de sağlıktır. Sağlık olmadan hayatta hiçbir şey olmaz. Çünkü sağlıksız hayatın ne tadı ve ne de bir anlamı vardır. İnsan; hayatını sağlık, afiyet ve mutluluk içerisinde sürdürdüğü müddetçe neşeli, mutlu, huzurlu ve verimlidir. Sağlığı, huzuru ve mutluluğu yerinde olmayan bir Müslüman’ın, ne kendisine, ne ailesine ve ne de içinde yaşadığı topluma bir faydası olmaz.

Hayat mücadelesinde başarılı olmak istiyorsak sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak mecburiyetindeyiz. Dünyada huzurlu ve mutlu olabilmek, başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilmek, ahrette de hesabı kolay verebilmek için sağlığımıza son derece dikkat etmeliyiz.

YORUM EKLE

banner75