Zeki Çeler'i ve ekibini takdir etmek gerekir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kısa sürede kendini kanıtlamış, yaptığı işlerle fark yaratmış bir bakandır. Kimileri Zeki Çeler’in çoraplarına, bakanlığa getirdiği kedisine, Güney Kıbrıs’taki havaalanını kullanıp tatile gitmesine, bakanlığındaki üst düzey yöneticileri görevden almamasına, açık sözlülüğüne falan takmış durumda ama esas görmeleri gereken şeyleri göremiyorlar. Çeler, göreve geldiği günden beridir, hep yeni projeler düşünüyor, hep bir yenilik, hep insanları rahatlatma peşinde koşuyor…

Sanırız bakmasını ve görmesini bilenler bunları görüyor, Çeler’in yaptıklarını fark ediyordur. Üstelik Zeki Çeler’in yaptığı her işi “ekibine” mal etmesi, hep “biz” demesi, hep “birlikte yaptık” ifadelerini kullanması, canlı yayınlarda bile elindeki tabletle, telefonla müsteşarına, müdürlerine bağlanması ve onlarla kurduğu güzel ilişkiyi, diyaloğu dünya aleme göstermesi takdir edilecek bir tutumdur.

Biraz arşiv karıştırıp, Zeki Çeler’in Şubat 2018- Eylül 2018 tarihleri arasında neler yaptığına baktık ve gerçekten güzel bir tabloyla karşılaştık. Bu icraatları size sıralayacağız ama belki de en önemlisi yıllardır kimsenin yapamadığını yapıp özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmasıdır. Toplu sözleşmeler yapılmasını sağlaması, bunu da “toplu sözleşmeye” hep mesafeli duran basınla başlatıp, hep bunlara yeni halkalar eklemesi önemli bir başarıdır.

Şimdi Çeler’in bakanlığı neler yapmış bir bakalım…

“Yerel işgücü istihdamının desteklenmesi projesi” çok anlamlı ve toplumdan çok büyük destek gören bir proje olarak ön plana çıktı. Bu projenin bir ayağı bizim sektörde, yani “Basın sektöründe çalışanlara sosyal güvenlik desteği” idi…Yerel işgücü istihdamının desteklenmesi projesi” kapsamında;  KKTC’de basın sektöründe faaliyet gösteren ve Basın Kartı Tüzüğü kuralları uyarınca basın kartına sahip en az üç çalışanı olan işverenlere, iş yerindeki yetkili sendika ile arasında Toplu İş Sözleşmesi olması durumunda istihdam ettiği KKTC yurttaşı her çalışan için yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik yatırımlarının tamamı ile İhtiyat Sandığı prim ve depozitlerinin tamamı başvuru tarihinden itibaren 36 ay süreyle iade edilecek. Bu proje basın sektörüne adeta nefes olacak…

Ayrıca üniversitelerin iletişim fakültelerinde basın sektörü ile ilgili bir bölümde öğrenim gören ve öğrenim gördüğü alanla ilgili staj ve eğitim programlarına katılan KKTC yurttaşı öğrencileri istihdam eden işverene, sosyal güvenlik kurumlarında stajyer olarak kaydı bulunan her çalışanı için yatırmak zorunda olduğu yatırımların tamamı staj ve eğitim programı süresince iade edilecek.  Proje kapsamında stajyer statüsünde çalışanlara staj ve eğitim programı süresince işvereninden aldığı ücrete ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İstihdam Destek Merkezi tarafından yürürlükte olan asgari ücretin yüzde 60’ı oranında ücret desteği verilecek. Bu proje hem basını rahatlatacak, hem de üniversitelerimizdeki öğrencilerin henüz mezun olmadan iş bulmasını sağlayacak, KKTC’li gençleri ülkede tutacak. Bu nedenle çok anlamlı buluyoruz.

Bunun bir başka ayağı olan “Sanatçılara sosyal güvenlik desteği” de oldukça anlamlı. Yeni düzenlemeye göre, güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren işverenlerin istihdam ettiği KKTC vatandaşı olan ve güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren her çalışan için istihdam yapan işverene, çalıştığı dönemlerle ilgili olarak yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik yatırımlarının tamamı ile İhtiyat Sandığı prim ve depozitlerinin tamamı başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) ay süreyle iade edilecek.

İnşaatlardaki iş kazalarına yönelik, Sıfır Tolerans ilkesiyle yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ve Name and Shame- Utandırma ve Teşhir Uygulaması” toplumdan büyük takdir gördü. Bu uygulamada, oluşturulan ‘Acil Kriz Masası’ ile; Çalışma Dairesi tarafından yapılacak denetimlerde; iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaat faaliyetinin durdurulması; yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlerin isimlerinin kamuoyu önünde açıkça teşhir edilmesi uygulaması hayata geçirilmiştir ki, bu geçmişte sürekli tavsiye edilen bir yöntemdi.

“İnşaatlarda faaliyette bulunma saatlerini sınırlandırma” da önemli bir adımdı. İnşaat denetimlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve özel sektörde işe başlama saatlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla “İşyeri veya işlerinin açılış ve kapanış gün ve saatlerini” düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı tadil edilerek yeniden düzenlendi

Başka ne icraatlar var? “Kayıt dışılıkla mücadelede etkin denetim ve kurumlar arası işbirliği” yapıldı.

Öğrenci çalışma izinlerinde yeni düzenleme” getirildi.  “K. T.İnşaat Müteahhitleri Birliği ve K.T. İnşaat Taşeronları Birliği ile işbirliği protokolü” imzalandı.Daha katılımcı bir Asgari Ücret Saptama Komisyonu ve Yeni Asgari Ücret Tanımı” yapıldı. Bakanlığın güzel protokolleri de var... “K.T. Barolar Birliği İle Adli Yardım Protokolü”, “Aile içi şiddete karşı LTB Sığınma Evi ile işbirliği protokolü”, “Hükümlü ve Tutukluların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi’ne yönelik protokol”, “K.T. Eczacılar Birliği ile Sosyal Sigortalar arasında yapılacak işbirliğiyle; sigortalıların ilaç ödemelerinde otomasyon sistemine geçilmesi” sağlandı.

Yer darlığından bazılarını başlıklar halinde sunduğumuz her icraat aslında çalışma yaşamına bir rahatlama, bir yenilik, bir güven sağladı. Tabii ki daha yapacak çok iş var ama çok çalışkan bakanın ve ekibinin kısa zamanda çok yol kat ettiğini görüyor ve takdir ediyoruz.

YORUM EKLE