Zeytin hastalık ve zararlılarına karşı doğru mücadele

HÜSEYİN DEĞİRMENCİ

Zeytin ve zeytinyağının önemi
 

   Zeytin, Ülkemiz ekonomisinde en önemli ilk on tarımsal ürün içerisinde yer almaktadır. Zeytinyağına ve salamuraya işlenebilmesi nedeniyle tarıma dayalı sanayi sektörünün ve ihracat sektörünün de önemli ürünlerindendir. Ülkemizde son yıllarda zeytin fidanı dikimini teşvik etmek amacıyla devlet tarafından destekleme yapılması ile zeytin ağacı varlığımızda ciddi bir artış sağlanmıştır. Ülkemizde zeytinyağı tüketiminin artırılması gerekmektedir.
   Son yıllarda zeytin ve zeytinyağının insan sağlığı ve beslenmesine olan yararlı etkileri daha iyi anlaşılmaktadır. Birçok araştırmada kalp sağlığı açısından en yararlı besinlerin başında zeytinyağı gelmektedir. Zeytinyağının içerisinde bulunan E vitamini vücudu kansere karşı koruyucu etkide bulunmaktadır. Ayrıca A, D, E, K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, az miktarda demir, bakır, manganez gibi mineraller kemik gelişimini sağlamaktadır. Ayrıca insan beslenmesinde vazgeçilmez bir besindir.
   Zeytinyağının sağlık üzerine olan olumlu etkisi de diğer yemeklik bitkisel yağlara göre taşıdığı yüksek düzeyde tekli doymamış yağ asitlerini ve antioksidan özelliklere sahip vitamin ve fenolik bileşenleri içermesinden kaynaklanmaktadır. Bu yararlı etkilere örnek hiperkolesterolün ve damar sertliğinin önlenmesi, kardiyovasküler hastalıklar, nörolojik bozukluklar, göğüs ve kolon kanserlerinin görülme sıklığının azalması verilebilir.

 

Zeytin hasatı
   Zeytinliklerimizden daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek ve zeytin ağaçlarında görülen var ve yok yılları (Periyodisite) arasındaki ürün kaybını azaltabilmek için zeytinlik tesis aşamasından itibaren kültürel önlemlerin tekniğine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bir bölgede zeytin yetiştiriciliği yapılacak ise öncelikle iklim ve toprak koşullarının uygun olması gerekmektedir.
   Zeytin meyvesi sofralık ya da yağlık olarak değerlendirilir. Sofralık olarak değerlendirilecekse yeşil ya da siyah olgunluk döneminde hasat edilir. Yağlık zeytinler ağaçta yeşil meyve kalmadığında meyvede yağ oranı maksimuma çıktığı zaman hasat edilir. Yağlık zeytinlerin hasadı genellikle Kasım-Aralık aylarında yapılır. Ülkemizde zeytin ağaçlarının hasadı büyük ölçüde sırıkla yapılmaktadır. Hasat sırasında yıllık sürgünlerin zarar görmesi nedeniyle periyodisitenin şiddeti artmaktadır. Bu nedenle zeytin ağaçlarında aşırı yaprak dökümüne neden olmayacak hasat ekipmanları kullanılmalıdır. Sofralık değerlendirmede ise en iyi toplama şekli zeytinlerin elle sıyrılmasıdır.
  

Zeytin hastalık ve zararlılarına karşı bitki koruma ürünleri ile mücadele
   Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılardan dolayı ortalama %30-35, salgın durumunda ise %100 oranında zarar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple bitki sağlığı tedbirleri bir ülkede gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Yapılan zirai mücadele faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığı ile agroekosistem ve biyolojik denge üzerine muhtemel yan etkilerini azaltacak şekilde sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun yapılması da son derece önemlidir.
   Tarım Bakanlığının zirai mücadele konusunda belirlediği strateji uluslararası düzeyde kabul gören “Entegre Zirai Mücadele” yaklaşımı olup, bu kapsamda öncelikle dayanıklı çeşitlerin kullanımı, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele ile kimyasal mücadeleye alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanılmasıdır. Bu amaçla tüm ülkede Entegre Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir.
   Kimyasal mücadele entegre mücadelenin son halkası olup, hedef Ülkemizde entegre mücadele programlarında pestisitlerin etkin ve doğru kullanımının sağlanması ile yıllık birim alana kullanılan pestisit miktarının yıldan yıla azaltılmasıdır. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan kimyasal bitki koruma ürünlerinin yanlış kullanılması neticesinde bitkilerde fitotoksisite, zararlı organizmalarda direnç ve bitkisel ürünlerde kalıntı sorunu oluşmaktadır.
   Bitkisel ürünlerde hangi zararlı organizmaların bulunduğu, bunlarla ne zaman ve nasıl mücadele edileceği, ilaç-pestisit kalıntı sorunu olmayan ürünlerin nasıl yetiştirebileceği konularında Tarım Dairesi uzmanlarınca bilgilendirme duyuruları ve ilaçlama planları olarak hazırlanmıştır.
   Tarım Dairesi Müdürü Dr. Reşat Değirmenci tarafından yapılan açıklamada Zeytin ağaçlarında zarar yapan birçok hastalık ve zararlı bulunduğu, zamanında, uygun teknik ve uygun pestisitlerle yapılmayan mücadele, gerek verim, gerekse kalite yönünden ciddi kayıplara sebep olacağı belirtilmiştir.
   Zeytinlerde zarar yapan zararlı organizmalara karşı hangi bitki koruma ürünlerinin kullanılabileceği hususunda Tarım Dairesince mücadele programları hazırlanmakta ve Tarım Dairesi internet sitesinde (https://tarimdairesi.gov.ct.tr)  “Zeytin Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri Listesi” adı altında yayımlanmaktadır. Önceki yıllardan elde kalmış olan bitki koruma ürünleri kullanılırken dikkatli olunmalı, kullanılacak ilaçlar gerek internet sitesinden, gerek Tarım dairelerinden gerekse ilaç bayilerinden kontrol edilmelidir.
   Tavsiye edilen ilaçların kullanılması büyük öneme sahip olup tavsiye dışı ürünlerin kullanılması ve tespit edilmesi halinde hem zeytin ürünleri hem de zeytinyağları imha edilecektir.
  

YORUM EKLE

banner111

banner75

banner88

banner110